ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.  (อ่าน 674 ครั้ง)

ออฟไลน์ testerth

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 216
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รวม 21,605 อัตรา (10 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560)

ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
9. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
11. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
12. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
13. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
14. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
15. เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
16. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
17. พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
18. สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
19. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
20. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
21. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
22. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
23. นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
24. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
25. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
26. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
27. เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
3. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
9. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
10. นิติกรปฏิบัติการ
11. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
13. นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
14. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
15. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
16. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
17. นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
18. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
19. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
20. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
21. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
22. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
23. นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ
24. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
25. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
26. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
27. วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
28. สถาปนิกปฏิบัติการ
29. นักผังเมืองปฏิบัติการ
30. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
31. นักสันทนาการปฏิบัติการ
32. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
33. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฎศิลป์
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
24. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
25. ครูผู้ดูแลเด็ก

อัตราเงินเดือน 9,440 - 15,060 บาท

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
อ่านประกาศ อปท. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารไฟล์หนังสือแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.
รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแนวทางข้อสอบ
ภาค ก.
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ การใช้ภาษา     
- แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
- แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล     
- แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- สรุปสาระสำคัญ + ข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
- สาระสำคัญ + ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ
ภาค ข.
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรสุขาภิบาล
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- นักวิชาการสุขาภิบาล
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการกีฬา
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
- นักจัดการงานเทศกิจ
- นักประชาสัมพันธ์
- นักผังเมือง
- นักสันทนาการ
- นิติกร
- นายสัตว์แพทย์
- บุคลากร
- บรรณารักษ์
- สถาปนิก
- สันทนาการ
- พยาบาลวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่สันทนาการ
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่ประปา
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่ทะเบียน
- เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
- เจ้าพนักงานการเกษตร
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการประปา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
- เจ้าพนักงานโภชนาการ
- เจ้าพนักงานทะเบียน
- เจ้าพนักงานการคลัง
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- เจ้าพนักงานเทศกิจ
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานห้องสมุด
- เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
- เจ้าพนักงานประปา
- พยาบาลเทคนิค
- สัตวแพทย์
- นายช่างเขียนแบบ
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างโยธา
- นายช่างสำรวจ
- นายช่างเครื่องยนต์
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างผังเมือง
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างโยธา
- ช่างสำรวจ
- ช่างเขียนแบบ
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเครื่องกล
- พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานประจำตึก
- พนักงานบริการ
- ครูผู้ช่วย


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาคละ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก.+ข. ราคา 798 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาคละ + VCD ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + VCD ราคา 1,998 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ : 087-774-4915 [ LINE ID : @t0877744915 ] Link Line : http://line.me/ti/p/%40t0877744915
E-Mail : testerth@hotmail.com
Link Facebook : www.facebook.com/testerth

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / Facebook  / LINE / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน