ผู้เขียน หัวข้อ: แนว..ข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ((กรมสรรพากร)) ใหม่ 2558  (อ่าน 292 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน150 อัตรา
  เงินเดือน อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
2 เป็นผู้สอบผ่านคสวามรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ
   วิธีสมัคร : สมัครทาง Website http://job.rd.go.th/ วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2558
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161

  จำหน่าย...คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เอกสารอ่านสอบ  นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ((กรมสรรพากร)) ใหม่ 2558
  ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
((เลือกตามตำแหน่งที่สอบ))
- นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
- นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
- นิติกร
- นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
- เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
- พนักงานภาษีสรรพากร
- พนักงานสรรพากร
- เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบังาน
- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัต งาน
อื่นๆ


      แนวข้อสอบเก่า  กรมสรรพากร

    1ข้อใดเป็นภาษีที่กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
        ภาษีเงินได้ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ  4. อากรแสตมป์
        ภาษีเงินได้ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  3. ภาษีโรงเรือน  4. อากรแสตมป์
        ภาษีเงินได้ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  3. ภาษีน้ำมัน  4. อากรแสตมป์
        ภาษีเงินได้ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  3. ภาษีที่ดิน  4. อากรแสตมป์
ตอบ       ก.  1. ภาษีเงินได้  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ  4. อากรแสตมป์
   2 สายด่วนสรรพากรคือ
        1680
        1130
        1161
        1689
ตอบ       ค.  1161
   3 เด็กหญิงจรลี มีรายได้ทั้งปีจากการขายพวงมาลัย 2 หมื่นบาท  จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
        ไม่ต้องเสีย เพราะมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
        ไม่ต้องเสีย เพราะการเป็นผู้เยาว์ไม่ต้องเสียภาษี
        ต้องเสีย เพราะไม่ใช่เงินได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้างจึงไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ
        เสียหรือไม่ยังตอบไม่ได้ เพราะจะต้องนำไปคำนวณตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนดก่อน
ตอบ       ก.  ไม่ต้องเสีย  เพราะมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
   4 ภาษีเงินได้แบ่งเป็นกี่ประเภท
        6 ประเภท
        7 ประเภท
        8 ประเภท
        9 ประเภท
ตอบ       ค.  8  ประเภท
   5 ข้อใดคือภาษีทางตรง
        ภาษีมรดก
        ภาษีสรรพากร
        ภาษีศุลกากร
        ภาษีสรรพสามิต
ตอบ       ก.  ภาษีมรดก
    6ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
        2 ประเภท  ได้แก่  ใบกำกับภาษีรายรับ  และใบกำกับภาษีรายจ่าย
        2 ประเภท  ได้แก่  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  และใบกำกับภาษีอย่างย่อ
        3 ประเภท  ได้แก่  ใบกำกับภาษีรายจ่าย  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  และใบกำกับภาษีอย่างย่อ
        3 ประเภท  ได้แก่  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  ใบกำกับภาษีรายรับ  และใบกำกับภาษีรายจ่าย
ตอบ       ข.  2  ประเภท  ได้แก่  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  และใบกำกับภาษีอย่างย่อ
    7กรณีใดไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ตได้
        ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระ
        ยื่นแบบมีภาษีต้องชำระ
        ยื่นแบบขอคืนเงินภาษี
        ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระแต่ยื่นเกินกำหนดเวลา
ตอบ       ง.  ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระแต่ยื่นเกินกำหนดเวลา
    8ข้อใดมิใช่ Joint Venture
        บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
        บุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา
        นิติบุคคลกับนิติบุคคล
        นิติบุคคล บุคคลธรรมดา  กับบริษัทมหาชน
ตอบ       ข.  บุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา
    9นายชวน ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ABC  ให้ไปติดต่อเรื่องภาษีกับกรมสรรพากร  ใครมีอำนาจลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
        ประธานกรรมการของบริษัท
        ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
        กรรมการที่ระบุไว้ในตราสารจัดตั้งบริษัทให้มีอำนาจลงนาม
        กรรมการที่ระบุในตราสารจัดตั้งบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะมีอำนาจลงนาม
ตอบ       ค.  กรรมที่ระบุไว้ในตราสารจัดตั้งบริษัทให้มีอำนาจลงนาม
    10การยื่นฟ้องล้มละลายสำหรับบุคคลธรรมดา จะต้องมีมูลหนี้เท่าใด
        1,000,000 บาท
        2,000,000 บาท
        3,000,000 บาท
        4,000,000 บาท
ตอบ       ก.  1,000,000  บาท
[/color][/size]
**อัพเดทใหม่ล่าสุด  เจาะลึกตรงประเด็น ครอบคุมที่ออกสอบ++แบบละเอียด++
**ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งติว/ไปหาซื้อหนังสือให้ยุ่งยาก ส่งรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องรอนาน
...รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
...รวมแนวข้อสอบเก่าดีดี และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย


  สนใจสั่งซื้อที่เบอร์ 062 2126300
1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน )

    ขั้นตอนการสั่งซื้อ
โอนเงินมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งเวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 5 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ