ผู้เขียน หัวข้อ: **แนวข้อสอบ**นักวิชาการประมง+คู่มือเตรียมสอบ+ติวด่วน+2558+  (อ่าน 318 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง รับสมัครนักวิชาการประมง จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2558
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่ง :   นักวิชาการประมง อัตราเงินเดือน :   18,000 บาท
   ประเภท :   บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :   3 ตำแหน่ง
   ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดบเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงน้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศษสตร์ทางทะเล
   รายละเอียดเพิ่มเติม :    http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=20885

  จำหน่าย....แนวข้อสอบ นักวิชาการประมง กรมประมง ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
  ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง
- ความรู้เกี่ยวกับด้านประมงสัตว์น้ำ
- พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

    ตัวอย่างข้อสอบเก่าบางส่วน
1. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของสัตว์น้ำคือ
ก. เชื้อแอโรโมแนส
ข. เชื้อไฮโดรฟิลลา
ค. เชื้อวิบริโอ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ปลาอ่อนแอ ได้แก่ เชื้อแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลลา เชื้อวิบริโอ ปลาที่เป็นโรคติดต่อเชื้อแบคทีเรียมักมีอาการเป็นจุดขาวเล็กๆ ที่ผิวตัว จากนั้นจะเห็นเป็นรอยเลือดคั่ง แล้วกลายเป็นแผลเน่าลึกจนถึงกระดูก จนปลาตายในที่สุด
2. ลักษณะอาการของปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียคือข้อใด
ก. เป็นจุดสีเขียวเล็กๆ ที่ผิวตัว
ข. มีรอยเลือดคั่ง
ค. ปลามักผอมไม่กินอาหาร
ง. เหงือกปลาเกิดแผลเปื่อย
ตอบ ข. มีรอยเลือดคั่ง
ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
3. ปลาน้ำจืดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 2 ประเภท ได้แก่ ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่น้ำ
ข. 2 ประเภท ได้แก่ ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำไหล
ค. 3 ประเภท ได้แก่ ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับลึก ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับกลาง และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับตื้น
ง. 3 ประเภท ได้แก่ ปลาที่กินพืช ปลาที่กินเนื้อสัตว์ และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับลึก
ตอบ ก. 2 ประเภท ได้แก่ ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่
ปลาน้ำจืด เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดตลอดชีวิต อาจแบ่งออกเป็นสองจำพวกใหญ่ๆ คือ ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง เช่น ในบ่อบึง อาทิ ปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่น้ำ อาทิ ปลาตะเพียน ปลาเทพา และปลาสร้อย เป็นต้น
4. ปลาประเภทใดที่อาศัยอยู่น้ำนิ่ง
ก. ยปลาเทพา
ข. ปลาตะเพียน
ค. ปลาสวา
ง. ปลาสร้อย
ตอบ ค. ปลาสวาย
ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
5. การเลี้ยงปลาน้ำจืดมีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท
ตอบ ข. 4 ประเภท
การเลี้ยงปลาน้ำจืด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1. การเลี้ยงปลาในบ่อ
2. การเลี้ยงปลาในนาข้าว
3. การเลี้ยงปลาในร่องสวน
4. การเลี้ยงปลาในกระชัง
6. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๓ บังคับใช้เมื่อใด
ก. วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓
ข. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓
ค. วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓
ง. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๓
ตอบ ก. วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓
7. หอยที่กินหอยอื่นเป็นอาหาร โดยการเจาะเปลือยแล้วปล่อยน้ำย่อยก่อนดูดกินคือ
ก. หอยเต้าปูน
ข. หอยสังข์หนาม
ค. หอยตะกราม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
8. ชนิดของปลาที่ควรจะเลี้ยงในกระชัง ควรมีลักษณะอย่างไรในด้านเศรษฐกิจ
ก. โตเร็ว
ข. สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี
ค. เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ
ง. หาลูกปลาได้สะดวก มีปริมาณพอเพียง
ตอบ ค. เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ
ปลาที่ควรจะเลี้ยงในกระชังในด้านเศรษฐกิจ ควรมีลักษณะดังนี้
๑. ราคาซื้อขายสูง
๒. ขายง่าย ขายสดไม่ต้องผ่านกรรมวิธีมาก
๓. เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ
9. ปลาน้ำจืดที่มีความต้านทานที่เหมาะจะเลี้ยงในกระชังได้แก่
ก. Cyprinidae, Siluridae, Clariidae
ข. Siluridae, Cichlidae, Cephalidae
ค. Cephalidae, Ophicephalidae, Luridae
ง. Luridae, Ophicephalidae, Siluridae
ตอบ ก. Cyprinidae, Siluridae, Clariidae
ปลาน้ำจืดที่มีความต้านทานที่เหมาะจะเลี้ยงในกระชังมีอยู่ ๕ ครอบครัว คือ
๑. ไซพรินิดี (Cyprinidae)
๒. ปลาไนซิลูริดี (Siluridae) ได้แก่ ปลาสวาย ปลาเทโพ
๓. คลาริไอดี (Clariidae) ได้แก่ ปลาดุก
๔. โอฟิเซฟาลิดี (Ophicephalidae) ได้แก่ ปลาช่อน
๕. ซิคลิดี (Cichlidae) ได้แก่ ปลาในสกุลตีลาเบียชนิดต่างๆ เช่น ปลานิล


*** ห้ามพลาด....ข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลย***
    ....รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
   ....รวบรวมใหม่ล่าสุด จากรุ่นพี่ที่ลงสนามสอบจริง
   ....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
   ....สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
   >>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
   ....การันตีคุณภาพ ราคาประหยัด....


    สนใจติดต่อ 062-2126300
1..ไฟล์ ส่งทางอีเมล์ 399 บาท (จัดส่งภายใน24ชม. แต่ไม่เกิน 24.00 ของทุกวัน)
2..หนังสือ+VCD ราคา 999 บาท (ใช้เวลาพิมพ์ใหม่ 1วัน รวมเวลาจัดส่ง ไม่เกิน 5 วัน )

    ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1-โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาวารินชำราบ ออมทรัพย์ เลขบัญชี 168-268964-8 น ส วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง
2-ส่ง sms แจ้งการโอนเงิน ที่เบอร์ 0622126300
3-แจ้ง หน่วยงาน ตำแหน่ง และสาขา ที่ต้องการ พร้อม e-mailที่ใช้งานได้ (hotmail,gmail,yahoo)เท่านั้น ถ้าเป็นเมล์ของหน่วยงานจะไม่สามารถส่งได้
4-แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด สำหรับส่งหนังสือ (ผู้ที่สั่ง หนังสือ+VCD)5-ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e mail - jennywattana@gmail.com
"..เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับของ.."