ผู้เขียน หัวข้อ: ((ข่าว2558))กรมส่งเสริมการเกษตร+เปิดสอบ+ติวด่วน+รวมแนวข้อสอบแม่นๆ  (อ่าน 330 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
ข่าวเปิดสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร กสก. สำนักงานเกษตรจังหวัด สกจ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สกข. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2558
!!!!!+ประกาศสอบ+!!!!
....<<<กรมส่งเสริมการเกษตร>>>.....
ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=635806094260881335


จำหน่าย..คู่มือเตรียมสอบ+ติวสอบ+รวมข้อสอบ#แนวข้อสอบพนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร.. ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร..
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร.
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์..
- แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน..
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์..
   แนวข้อสอบตามตำแหน่งที่สอบ
- ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร.
- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร.
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.
- ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน.
- ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ.
- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป.
- ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์.
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ.
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย.
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์.
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ.
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี.
- ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล.
- ตำแหน่งช่างพิมพ์.
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา.
- ตำแหน่งนิติกร.
- ตำแหน่งบุคลากร..

      ตัวอย่างข้อสอบเก่าบางส่วน
ข้อที่ 1. การปลูกหรือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้น โดยนำพืชที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ ?
ก. การปลูกพืช
ข. การผลิตพืช
ค. การเพาะพันธุ์พืช
ง. การขยายพันธุ์พืช

ข้อที่ 2. ข้อใดคือความสำคัญของพืชต่อมนุษย์ ?
ก. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
ข. เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์
ค. เป็นยารักษาโรคชนิดต่าง ๆ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของป่าไม้ (Forest) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อาณาเขตที่มีต้นไม้มากพอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ข. อาณาเขตที่มีต้นไม้และสัตว์ป่า มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ค. อาณาบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป
ง. อาณาบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีพื้นที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ ?
ก. ช่วยควบคุมสภาวะสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ
ค. เป็นคลังสมุนไพรของคนในชุมชน
ง. เป็นสถานที่ล่าสัตว์ป่า

ข้อที่ 5. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ?
ก. เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ข. เกิดจากไฟป่า ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ
ค. เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช การชะล้าง การพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ?
ก. เพิ่มการตัดไม้ทำลายป่า
ข. ป้องกันและควบคุมไฟป่า
ค. เพิ่มพื้นที่การเกษตร โดยการถางป่า
ง. นำขยะไปทิ้งในเขตพื้นที่ป่า

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมานของ “การปลูกป่าไม้เพื่อทดแทนป่าธรรมชาติ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การนำพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นที่
ข. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้
ค. การปลูกไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมให้กลับคืน มาดังเดิม
ง. การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้

ข้อที่ 8. พืชที่ปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ ปฏิบัติดูแลรักษาง่าย ๆ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก เมื่อให้ผลผลิตแล้วก็ตายไป คือพืชตามข้อใด ?
ก. พืชไร่
ข. พืชสวน
ค. พืชล้มลุก
ง. พืชผัก

ข้อที่ 9. พืชไร่ (Agronomy) ตามข้อใดที่จำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ?
ก. พืชใบเลี้ยงเดียว
ข. พืชอาหารสัตว์
ค. พืชที่ให้น้ำตาล
ง. พืชที่ปลูกบริเวณที่ดอน

ข้อที่ 10. ไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนนานหลายปี จึงจะให้ผลผลิตที่เรียกว่า “ผลไม้” จัดเป็นพืชตามข้อใด ?
ก. พืชสวน
ข. พืชผัก
ค. พืชไร่
ง. พืชทั่วไป


*** ห้ามพลาด....ข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลย***
....รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
 ....รวบรวมใหม่ล่าสุด จากรุ่นพี่ที่ลงสนามสอบจริง
 ....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
 ....สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
 >>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
 ....การันตีคุณภาพ ราคาประหยัด....

สนใจติดต่อ 062-2126300
1..ไฟล์ ส่งทางอีเมล์ 399 บาท (จัดส่งภายใน24ชม. แต่ไม่เกิน 24.00 ของทุกวัน)
2..หนังสือ+VCD ราคา 999 บาท (ใช้เวลาพิมพ์ใหม่ 1วัน รวมเวลาจัดส่ง ไม่เกิน 5 วัน )
   ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1-โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาวารินชำราบ ออมทรัพย์ เลขบัญชี 168-268964-8 น ส วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง
2-ส่ง sms แจ้งการโอนเงิน ที่เบอร์ 0622126300
3-แจ้ง หน่วยงาน ตำแหน่ง และสาขา ที่ต้องการ พร้อม e-mailที่ใช้งานได้ (hotmail,gmail,yahoo)เท่านั้น ถ้าเป็นเมล์ของหน่วยงานจะไม่สามารถส่งได้
4-แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด สำหรับส่งหนังสือ (ผู้ที่สั่ง หนังสือ+VCD)5-ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e mail - jennywattana@gmail.com
"..เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับของ.."