ผู้เขียน หัวข้อ: [เตรียมสอบ62] #แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #แนวข้อสอบสภาการพยาบาล #เตรียมสอบปี62  (อ่าน 52937 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
ข้อสอบสภาการพยาบาลวิชาผดุงครรภ์
มารดาที่เชิงกรานแคบ คือมีขนาดเท่าไร
-True conjugate  ……………ซม.( หรือเรียกอีกอย่างว่า A-P diameter เป็นช่องทางเข้า )
– Intertuberous diameter น้อยกว่า ………………… ซม.
– Interspinous น้อยกว่า …………………….ซม.
แนวการตอบ เปิดตำราตอบเลยค่ะ ท่องไว้เลยนะคะ
2. สถานการณ์มารดาครรภ์หลัง   ปากมดลูกเปิด  4 – 9 ซม. เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง ปากมดลูกเปิดเท่า
เดิม  ส่วนนำยังอยู่ที่เดิม   เรียกว่าอะไร
ก. Protracd descent   เฉลยข้อนี้เพราะว่า   ปากมดลูกเปิด 4-9 ซม. ส่วนนำไม่เคลื่อนลงมา 1 ซม./ชั่วโมง ในครรภ์แรก และ 2 ซม./ซม. ในครรภ์หลัง
ข. arrest of descent ( กรณีนี้เมื่อปากมดลูกเปิด 10 ซม. แต่ส่วนนำยังไม่เคลื่อนลงมา)
ค. faiue of descent
ง. Deep tranesver arrest of head
หมายเหตุ  นักศึกษาควรค้นคว้าเพิ่มเติมแต่ละคำจำกัดความค่ะ
รับใหม่มารดาครั้งแรก ปากมดลูกเปิด 4 ซม. เมื่อเวลา………A……….น. ปากมดลูกเปิด 9 ซม. เวลา ………B……….น. .ปากมดลูกเปิด 10 ซม. เวลา ………C……….น. ). ระยะเวลา Phase of maximum slope  คือ
ก. เวลา A – B น.
ข. เวลา B – C น.
ค. เวลา A – C น.
เฉลย ก   คำอธิบาย      -Latent phase 0-3 cm
-Active phase 3-10 cm แบ่งย่อยเป็น 3 ระยะ Phase of maximum slope เป็นระยะที่ 2 ปากมดลูก 4-9 ซม.
4. ทารกท่า ROA ในระยะ restitution จะหมุนศีรษะอย่างไรให้สัมพันธ์กับไหล่
ก. หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา
ข. หมุนตามเข็มนาฬิกา 45 องศา
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกา 45 องศา
แนวการตอบ
การหมุนภายใน Internal rotation ท่า LOA หมุนทวนเข็มนาฬิกา 45 องศา ท่า ROAหมุนตามเข็มนาฬิกา 45 องศา
หมุนภายนอก restitution ท่า LOA หมุนตามเข็มนาฬิกา 45 องศา ท่า ROAหมุนทวนเข็มนาฬิกา 45 องศา
หมุนภายนอก External rotation ท่า LOA หมุนตามเข็มนาฬิกา 45 องศา ท่า ROAหมุนทวนเข็มนาฬิกา 45 องศา
หลักการจำหมุนภายในตรงข้ามกับหมุนภายนอก
5. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อใดวินิจฉัยเป็นเบาหวานครั้งแรกจากการตั้งครรภ์ GDM
–  FBS
– OGTT
6. ให้ Apgar Score  แล้วถามว่าเป็นการขาดออกซิเจนระดับใด
แนวการตอบ 0-2 Severe / 3-4 Moderate / 5 -6-7 mild 8 ขึ้นไปปกติ
7. ตรวจ Ruberra Titer ครั้งที่ 1 1: 8 ครั้งที่ 2 1: 32
หมายถึง มารดาติดเชื้อหัดเยอรมัน
8. สตรีตั้งครรภ์ตรวจ HbsAg + HbeAg + เราจะแนะนำมารดาอย่างไร
– เด็กมีโอกาสติดเชื้อสูง (HbsAg บ่งบอกถึงการเป็นพาหะ HbeAgบ่งบอกถึงการโรคมีโอกาสแพร่เชื้อสูง )
9. การตรวจพ่อและแม่เป็นพาหะทาลัสชีเมีย จะตรวจอะไรลูกในครรภ์
ก. Amniocentesis
ข. Cordcentesis
ค. Chorionic villi sampling
ง. Alfra feloprotein
ไม่มีเฉลยจ้ะ
10. ข้อใดไม่จำเป็น เกี่ยวกับการตรวจทางพันธุกรรม
ก. Amniocentesis
ข. Cordcentesis
ค. Chorionic villi sampling
ง. Alfra feloprotein
ไม่มีเฉลยจ้ะ
11. ผลการตรวจ NST reactive จะต้องตรวจอะไรต่อหรือไม่
ไม่มีเฉลย
12.วัตถุประสงค์ของการพยาบาลครอบครัวคือ
13.หญิงตั้งครรภ์ได้รับยา Bricanyl ต้องดูแลอย่างไร
14.ทบทวนการตัดฝีเย็บ
15. ถ้าทารกตายในครรภ์ต้องให้การพยาบาลอย่างไร
16.  Think meconium Staind ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอะไร
17. หลังคลอดทารกมีอาการบาดเจ็บที่แขน ( ตอบ Brachial plex palsy )
18. การพยาบาลข้อใดเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอด
– กระตุ้นให้ปัสสาวะทุก 2 ชั่วโมง
19. ปากมดลูกเปิด 7-8 ซม. การพยาบาลข้อใดเป็นการส่งเสริมความการเปิดของปากมดลุก
ก. กระตุ้นให้ลุกไปปัสสาวะทุก 2 ชั่วโมง ( ข้อนี้ไม่ใช่ให้ปัสสาวะบนเตียbedpan )
ข. ลูบหน้าท้อง
ค. นอนตะแคงซ้าย
เฉลยข้อ ค  เพราะ นอนตะแคงซ้ายเป็นการลดการกดทับของ Inferior Venagava
20. ยาชนิดใดเป็นยาอันตรายต่อการตั้งครรภ์
21.การช่วยเหลือการคลอดเมื่อศีรษะส่วน Parictal ผ่านออกมา
– ประคองศีรษะให้เงยขึ้น
22. มารดาคลอดโดยใช้คีม Forcep Extraction ข้อใดไม่ใช่
– ให้มารดาเบ่งขณะมดลูกหดรัดตัว ( กรณีนี้จะใช้ใน Vac )
23. มารดาข้อใดควรได้รับการใช้เครื่องสูญญากาศ
( หลักการปากมดลูกต้องเปิดหมด ส่วนนำเป็นหัว กระเพาะปัสสาวะว่าง ถุงน้ำคร่ำแตกแล้ว แต่ละตัวเลือกจะไม่  อธิบานตรงๆอย่างนี้ จะให้สถานการณ์มา )
24. ควรทบทวนเรื่องการพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์แฝดและ น้ำคร่ำมากกว่าปกติ
25. สตรีตั้งครรภ์ 36 สัปดาห์ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ไม่ได้ฟันธงอย่างนี้แต่ให้สถานการณ์มาให้เราวิเคราะห์
เอง) ต้องให้การพยาบาลอย่างไร
– Absolute bed rest
26. .สถานการณ์อายุครรภ์น้อยกว่า 37 wk ไม่เจ็บครรภ์ ถุงน้ำคร่ำแตก (น่าจะเป็น PROM)
– หลีกเลี่ยงการตรวจภายใน ( หากเป็น PROM และ pacentra pevia ห้าม PV )
ควรทบทวนเกี่ยวกับให้การพยาบาลอย่างไรเมื่อ case
-เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
– ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด
– รกเกาะต่ำ
– รกลอกตัวก่อนกำหนด

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2559  (คลิก)

http://www.tnc.or.th/files/2016/01/news-39971/__24689.pdf

กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2559 (คลิก)

http://www.tnc.or.th/files/2016/01/news-39971/__17648.pdfออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #สภาการพยาบาล #ใหม่ #2559

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
 #แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #แนวข้อสอบสภาการพยาบาล #ใหม่ล่าสุด #2559

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #สภาการพยาบาล ใหม่ล่าสุด  2559 ชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
การสมัครสอบความรู้ฯ ในระบบ online
ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้ฯ ในระบบ online มีขั้นตอนดังนี้

http://www.tnc.or.th/content/content-17607.html

สำหรับผู้สมัครสอบแก้ตัว 

     1.สามารถใช้ E-mail และรหัสผ่าน (password) เดิม เข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
     2.หากลืมรหัสผ่าน  ให้เลือกหัวข้อ ขอรหัสผ่านใหม่  ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง  E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ทันที 
     3.หากต้องเปลี่ยน E-mail ให้เขียนบันทึกข้อความแล้วส่งแฟ็กซ์หมายเลข 02-9510145 เมื่อมีการเปลี่ยน E-mail แล้วจะมีข้อความตอบกลับทาง E-mail ใหม่ แล้วจึงทำขั้นตอนตามข้อ 2

  Click แบบบันทึกข้อความ

 

สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก  ต้องดำเนินการดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครสอบ
1)  ตรวจสอบ E-mail ที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบการสอบความรู้ฯ ว่าสามารถเข้าใช้งานได้ และ E- mail ที่ใช้สมัครสอบควรเป็น E-mail ที่ใช้ประจำหากบันทึก E-mail ผิดหรือ E-mail นั้นหมดอายุการใช้งานแล้ว  จะไม่สามารถสมัครสอบได้
2)   เตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตา โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ภาพต้องชัดเจน  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 KB  นามสกุล .jpg เท่านั้น

3)   หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากที่สถาบันส่งรายชื่อให้สภาการพยาบาล ให้ส่งแฟ็กซ์หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่โทรสารหมายเลข 02-9510145 ก่อนดำเนินการสมัครสอบ

2.  การลงทะเบียน
          ผู้สมัครสอบครั้งแรก  ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน  เมื่อกรอกข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงรหัสผ่านให้เห็นทางหน้าจอการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เมื่อเข้าระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านที่หัวข้อ "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ทันทีเพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อๆไป
 
3. การสมัครสอบ
         การกรอกข้อมูลต่างๆ ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและต้องตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูล เนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หลังบันทึกข้อมูลแล้ว
 
                    ข้อมูลต้องเป็นความจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ
          จะถูกตัดสิทธิการสอบและดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสาร
 
 
4. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
         เมื่อลงทะเบียนและเลือกวิชาที่สอบเสร็จแล้ว  ให้พิมพ์ใบชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
** ธนาคารจะปิดระบบการรับเงินตามเวลาทำการของธนาคารในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ **
 
5. การเลือกศูนย์สอบ
          เมื่อชำระเงินแล้ว จะสามารถเลือกศูนย์สอบได้หลังจากเวลา 13.00 น.ของวันทำการถัดไป
 
6. การส่งเอกสารและหลักฐานให้สภาการพยาบาล
         ผู้สมัครสอบครั้งแรก  เมื่อลงทะเบียนสมัครสอบความรู้ฯ และเลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งหลักฐานการขอสมัครสอบและขึ้นทะเบียนฯ ให้สภาการพยาบาล ดังต่อไปนี้
 
           1)  แบบคำขอ สร.1, ทญ.1 และ สพ.1 กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อย (ติดรูปในแบบ สร.1 และ ทญ.1 อย่างละ 1 ใบ) โดยข้อมูลในแบบคำขอทุกใบต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน
           2) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
           3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ใบ
           4) ใบรับรองแพทย์ตามแบบ (พ) ของสภาการพยาบาล
           5) รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ด้านหลังรูปเพื่อใช้ในการติดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ    หากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง  สภาการพยาบาลจะไม่ดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ โดยรูปถ่ายต้องเป็นรูปเดียวกับที่แนบไฟล์สมัครสอบ
           6) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล เป็นต้น
           7) ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเอง
               หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง 1 ฉบับ หรือสำเนาใบปริญญาบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งพร้อมต้นฉบับ (ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งคืนให้ตามที่อยู่ที่สมัครสอบ)
 
**  เพื่อประโยชน์ของท่าน  กรุณาอ่านตัวอย่างวิธีการสมัครสอบ ** คลิ๊ก
    ลงทะเบียนระบบสมัครสอบ Online
 
Click ที่นี่
 
** ผู้ที่สมัครสอบแล้วถูกตัดสิทธิในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ สภาการพยาบาลจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ **
 
                 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาในการสมัครสอบ
ติดต่อฝ่ายสอบความรู้ฯ สภาการพยาบาล โทรศัพท์ 02-5967550-4 ในวันและเวลาราชการ

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
แผนพัฒนาสภาการพยาบาล

http://www.tnc.or.th/about/plan.html

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
สมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 8 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559

http://www.tnc.or.th/news/news-2016-08-44408.html

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
สมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตฯ ขาดอายุ
 สำหรับสมาชิกสภาการพยาบาลที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่
กรณีใบอนุญาตฯ ขาดอายุ  ให้สมัครสอบทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ครั้งที่  3/2559

ผู้สมัครสามารถยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯ พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ชั้น 5 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (สอบประเมินความรู้ฯ)      การยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ฯ  ทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านั้น

แบบคำขอสมัครสอบ

1) ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตฯขาดอายุ ให้ส่งหลักฐานขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  พร้อมแบบคำขอสมัครสอบ  **คลิกรายละเอียด** 
 
2) ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตฯขาดอายุ (สอบแก้ตัว) download
          1. แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบไม่ผ่าน (ปร.2)
          2. สำเนาผลการสอบความรู้ฯ (กรณีสอบแก้ตัว)
          3. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ภาพชัดเจน (ติดในแบบคำขอ1รูป)
          4. ค่าธรรมเนียม

           # ค่าธรรมเนียมในการสอบครั้งละ               700  บาท
   # ค่าสอบรายวิชา วิชาละ                        100  บาท

 2. สถานที่สอบ

รหัสศูนย์สอบ

ชื่อศูนย์สอบ

03

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

04

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

05

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

06

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

08

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

09

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทาง www.tnc.or.th

4.กำหนดวันสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ.2559 5.  การประกาศผลสอบ

ทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล  www.tnc.or.th ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ทั้งนี้กำหนดวันประกาศผลสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น


โปรดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้นในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
แนวข้อสอบสภาการพยาบาล กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวข้อสอบสภาการพยาบาล กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.อรวีพยาบาลวิชาชีพ ได้แนะนำผู้ป่วยให้ซื้อยาสมุนไพร แก้หอบหืดที่ตนเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยโฆษณาสรรพคุณว่าบิดาตนเอง ใช้แล้วได้ผลดี และราคาไม่แพง การกระทำของอรวีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่
ก.ไม่ผิดเพราะเสนอแนะยาแก้ผู้ป่วย
ข.ไม่ผิดเพราะทำให้ผู้ป่วยลดค่าใช้จ่าย
ค.ผิด เพราะเป็นการก้าวล้ำวิชาชีพเวชกรรม
ง.ผิด เพราะเป็นการสนับสนุนให้ซื้อยาสมุนไพรที่ไม่เปิดเผยส่วนประกอบ

ตอบ   ง. ผิด เพราะเป็นการสนับสนุนให้ซื้อยาสมุนไพรที่ไม่เปิดเผยส่วนประกอบ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องรักษามาตรฐานการประอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุด  โดยไม่เรียกร้องสินจ้าง รางวัลพิเศษ  นอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 20)


2.อรวีแนะนำให้ใช้ยาสมุนไพร ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้และเสียชีวิตวันที่ 16 ก.ย. 2542 ซึงนายไตรภพ บุตรชายทราบแล้วได้ไปปรึกษากับกรรมการสภาพยาบาลคนหนึ่ง 28 มิ.ย.2544 ข้อใดถูกต้อง
ก.ไม่ผิด เพราะพ้นโทษกล่าวหา (เลย 13 ก.พ. 2544)
ข.ผิด (เพราะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองหรือบังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง ป.อาญา ม.59)
ค.ไม่ผิด เพราะสามารถกล่าวโทษได้
ง.ผิดเพราะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ตอบ ข.ผิด(เพราะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองหรือบังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง ป.อาญา ม.59)
เพราะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย เนื่องจากการทดลองหรือบังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง ป.อาญา ม.59
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 22)
3.อรวีจะต้องทำอย่างไรหลังจากสภาการพยาบาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ก.ประกอบวิชาชีพได้ทันที หลังพ้น 2 ปี
ข.ส่งคืนบัตรสมาชิกสามัญทันทีที่สภาการพยาบาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ค.หยุดประกอบวิชาชีพทันทีที่สภาการพยาบาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ง.ไปรายงานตัวต่อเลขาธิการสภา ตามวันและเวลาที่กำหนด

ตอบ  ค.หยุดประกอบวิชาชีพทันทีที่สภาการพยาบาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
การพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 74)4.ถ้าประกอบวิชาชีพพยาบาลขณะถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะมีโทษอย่างไร
ก.ไม่ถูกลงโทษเพราะอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ
ข.ภาคทัณฑ์
ค.สภาการพยาบาลจะเพิ่มระยะเวลาในการเพิกถอนใบอนุญาตแต่ไม่เกิน 5 ปี
ง.จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบ  ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 74)5.ในสถานประกอบการของรัฐภายใต้การควบคุมของรัฐภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพยาบาล มีสิทธิในการให้การพยาบาลอย่างไร
ก.พยาบาลห้องคลอดมีสิทธิช่วยเหลือและขูดมดลูกให้
ข.พยาบาล ER สามารถทำ Chest tube ให้กับผู้ป่วย
ค.พยาบาลที่ได้รับอบรมหลักสูตรทำหมันหญิง สามารถทำหมันหญิงได้
ง.พยาบาลที่ได้รับอบรมหลักสูตรวิสัญญี จากสถาบันรัฐ สามารถให้ยาสลบไขสันหลังกับผู้ป่วยได้

ตอบ  ค. พยาบาลที่ได้รับอบรมหลักสูตรทำหมันหญิง สามารถทำหมันหญิงได้
ด้านสูตินารีเวชกรรมและการวางแผนครอบครัว 1.ใส่และถอดห่วงอนามัย  2.ใส่และถอดยาฝั่งคุมกำเนิด    3.การผ่าตัดทำหมันหญิงหลังคลอด
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 165)6.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมาย.....โรคติดต่อ พ.ศ.2533
ก.ผู้เห็นผู้ป่วยเป็นผู้แจ้งความ
ข.ผู้ป่วยเป็นผู้แจ้งความ
ค.หัวหน้าสถานีอนามัยเป็นผู้แจ้งความ
ง.ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แจ้งความ

ตอบ ก.ผู้เห็นผู้ป่วยเป็นผู้แจ้งความ
ผู้เห็นผู้ป่วยเป็นผู้แจ้งความ
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล )7.เหตุต้องมีจริยธรรมของวิชาชีพการพยาบาล เนื่องจาก
ก.การประกอบวิชาชีพเป็นวิชาการทางวิทยาศาสตร์และกระทำกับมนุษย์ จึงต้องอาศสัยความถูกต้องและยอมรับ
ข.เป็นหลักฐานที่ช่วยเวลากระทำความผิด
ค.เป็นสิ่งที่ต้องยึดปฏิบัติ
ง.เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตอบ  ก. การประกอบวิชาชีพเป็นวิชาการทางวิทยาศาสตร์และกระทำกับมนุษย์ จึงต้องอาศสัยความถูกต้องและยอมรับ
จริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นความรู้ที่อธิบายเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  การเกิดขึ้นของข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเหล่านั้น
(จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล  สิวลี ศิริไล  หน้า  18)8.ผู้ป่วยนับถือศาสนาพุทธ วันพรุ่งนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัด เกิดความวิตกกังวล ต้องการให้นิมนต์พระมาทำพิธีให้ท่านจะปฏิบัติเช่นไร
ก.ไม่อนุญาต เพราะขัดต่อระเบียบโรงพยาบาล
ข.ไม่อนุญาต เพราะจะวุ่นวาย ผู้ป่วยอื่นจะทำตาม
ค.อนุญาต เพราะเข้าใจต่อความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคน
ง.อนุญาตเพราะอยากให้ผู้ป่วยประทับใจตนเอง

ตอบ  ค.อนุญาต เพราะเข้าใจต่อความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคน
ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางบุคคล
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 18)9.นางศรีสุขตั้งครรภ์ในตอน ม.ปลาย และตัดสินใจทำแท้ง เนื่องจากถูกเพื่อนชายทอดทิ้ง ต่อมามีเพื่อนชายติดพัน ศรีสุขต้องการหลีกหนีจากสถานการณ์นี้ จึงตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นนักศึกษาพยาบาลเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ ท่านคิดว่าศรีสุขควรได้รับการศึกษาต่อหรือไม่
ก.ไม่สมควร เพราะศรีสุขไม่มีหลักจริยธรรม
ข.ไม่สมควร
ค.สมควร เพราะมีสิทธิในการศึกษาและควรประกอบวิชาชีพได้
ง.สมควร เพราะมีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม

ตอบ  ค.สมควร เพราะมีสิทธิในการศึกษาและควรประกอบวิชาชีพได้
สมควร เพราะมีสิทธิในการศึกษาและควรประกอบวิชาชีพได้
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 46)

10.ศรีสุขเคยทำแท้งตอนเรียนมัธยม ตั้งใจตั้งต้นชีวิตใหม่ จึงสอบเข้าเรียนพยาบาลจนจบ ถือว่าศรีสุขผิดต่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่
ก.ไม่ผิด เพราะพยายามปรับตัวเป็นคนดี
ข.ไม่ผิด เพราะมีสิทธิปกป้องชื่อเสียงของตน
ค.ผิด เพราะปิดบังเรื่องในอดีตให้เสื่อมเสียวิชาชีพ
ง.ผิด เพราะปิดบังเรื่องในอดีต

ตอบ ข.ไม่ผิด เพราะมีสิทธิปกป้องชื่อเสียงของตน
ไม่ผิด เพราะมีสิทธิปกป้องชื่อเสียงของตน
(จากหนังสือกฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล หน้า 46)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #สภาการพยาบาล ใหม่ล่าสุด  2559 2560 ชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #สภาการพยาบาล ใหม่ล่าสุด  2559 2560 ชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
 onion-4: onion-4: onion-4: onion-4: onion-4:

ออฟไลน์ admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 12
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
 onion-26: onion-26: onion-26: onion-26: onion-26:

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
#แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #แนวข้อสอบสภาการพยาบาล #ใหม่ล่าสุด 59-60#แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #แนวข้อสอบสภาการพยาบาล #ใหม่ล่าสุด 59-60
#แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #แนวข้อสอบสภาการพยาบาล #ใหม่ล่าสุด 59-60
#แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ #แนวข้อสอบสภาการพยาบาล #ใหม่ล่าสุด 59-60