ผู้เขียน หัวข้อ: ++SURE++[แนวข้อสอบ]++กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกตำแหน่ง  (อ่าน 962 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2295
  • ยินดีให้บริการครับ
    • ดูรายละเอียด
    • http://www.sheetthai.com  • Share on your facebook
##แนวข้อสอบ++กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

++จำหน่ายเอกสาร#แนวข้อสอบ++กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.255(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
>>+นักวิชาการคอมพิวเตอร์-
>>+นักวิชาการตรวจสอบภายใน-
>>+นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-
>>+นักจัดการงานทั่วไป-
>>+นักทรัพยากรบุคคล-
>>+นักวิชาการเงินและบัญชี-
>>+นักวิชาการพัสดุ-
>>+นายช่างไฟฟ้า-
>>+เจ้าพนักงานธุรการ-
>>+เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี-
>>+นักวิทยาศาสตร์การแพทย์-
>>+นักวิทยาศาสตร์การแพทย์-(ด้านจุลชีววิทยา)-
>>+นักวิทยาศาสตร์การแพทย์-(ด้านเคมี/ชีวเคมี)-
>>+นักวิทยาศาสตร์การแพทย์-(ด้านชีววิทยา)-
>>+นักวิทยาศาสตร์การแพทย์-(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)-
>>+นักวิทยาศาสตร์การแพทย์-(ด้านฟิสิกส์)-
>>+นักฟิสิกส์รังสี-
>>+นักเทคนิคการแพทย์-
>>+นักวิชาการเกษตร-
@แนวข้อสอบ@ไฟล์เอกสาร  @คู่มืออ่านสอบ @หนังสืออ่านสอบ@เอกสารติวข้อสอบ  @คู่มือสอบ @ติวสอบ @ข้อสอบเก่า
@งานราชการ @งานรัฐวิสาหกิจ @อัพเดทล่าสุด สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสือ
@ข่าวเปิดสอบ @งานราชการ @อัพเดทที่สุด ปี 2558

++จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน+ทุกตำแหน่ง+สอบถามได้+ทุกเวลา
++ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท จัดส่งทางอีเมล์ โอนก่อน 17.00 รับภายในวันที่โอน
++หนังสืออ่านสอบ +VCD หรือ  MP3 ราคา 999 บาทจัดส่งทางไปรษณีย์  EMS รวมค่าจัดส่งแล้ว


กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น) ข้อสอบไทย
Tel : 0981081851
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhian@hotmail.com
Face BooK : www.facebook.com/sheetthai.z

1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ  อีเมล์ลล์ขยะ
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วยครับ


<<<<<<ขอให้โชคดีทุกท่าน>>>>>>>


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.    ข้อใดคือหนังสือราชการ
ก.  เอกสารของทางราชการ            ข.  เอกสารโต้ตอบในราชการ       
ค.  เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น            ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

ตอบ  ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

2.    หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด
ก.  คำแนะนำ               
ข.  แถลงการณ์       
ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ       
ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ

ตอบ  ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ

3.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร
ก.  เรียน    ข.  เสนอ
ค.  กราบเรียน    ง.  ขอประธานกราบเรียน

ตอบ  ก.  เรียน

4.    “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.  งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
ค.  งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
ง.  งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก ,ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา

ตอบ ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร

5.    หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด  คือข้อใด
ก.  หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ข.  หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ค.  หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
ง.  ผิดทุกข้อ

ตอบ  ง.  ผิดทุกข้อ

6.    กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
ก.  2  คน    ข.  3  คน
ค.  4  คน    ง.   เท่าใดก็ได้

ตอบ  ข.  3  คน

7.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร
ก.  ขอแสดงความนับถือ    ข.  ของแสดงความเคารพนับถือ
ค.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง    ง.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ตอบ  ก.  ขอแสดงความนับถือ

8.    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับฉบับที่ 2 มีการแก้ไขมาตั้งแต่เมื่อใด
ก.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506    ข.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ค.  วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548    ง.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ตอบ  ค.  วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548

9.    หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
ก.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน    ข.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์    ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

10.    “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด
ก.  หนังสือสั่งการ    ข.  หนังสือแถลงข่าว
ค.  หนังสือแถลงการณ์    ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

ตอบ  ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

11.    หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร
ก.  ด่วน    ข.  ด่วนที่สุด
ค.  ด่วนมาก    ง.  ด่วนภายใน

ตอบ  ค.  ด่วนมาก

12.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด
ก.  ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด
ข.  ด่วนที่สุด,  ด่วนมาก และ  ด่วนที่สุด
ค.  ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ
ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข.  ด่วนที่สุด,  ด่วนมาก และ  ด่วนที่สุด

13.    อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด
ก.  หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข.  หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ  โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ง.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ตอบ  ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14.    การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด
ก.  หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
ข.  ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

15.    รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด
ก.  สด และ  สภ    ข.  ตง และ รส
ค.  ตผ  และ สภ    ง.  สตง และ สลร

ตอบ    ค.  ตผ  และ สภ

16.    คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด
ก.  สมเด็จพระบรมราชชนนี
ข.  พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
ค.  สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์
ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

17.    คำว่า “คำสั่ง” มีความหมายตรงตามข้อใด
ก.  คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
ข.  การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร
ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
ง.  การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง

ตอบ  ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

18.    ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
ก.  เลขาธิการ ก.พ.
ข.  ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
ค.  เลขาคณะรัฐมนตรี
ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ข.  ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี

19.    หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น
ก.  2 ประเภท    ข.  3 ประเภท
ค.  4 ประเภท    ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ข.  3 ประเภท

20.    เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร
ก.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
ข.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
ค.  ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน” อยู่แล้ว
ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ

ตอบ  ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ

แนวข้อสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
แนวข้อสอบ สถาบันวิจัยสมุนไพร
แนวข้อสอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
แนวข้อสอบ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
แนวข้อสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แนวข้อสอบ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
แนวข้อสอบ สถาบันชีววัตถุ
แนวข้อสอบ สำนักยาและวัตถุเสพติด
แนวข้อสอบ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
แนวข้อสอบ ศูนย์รวมบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 )
แนวข้อสอบ สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
แนวข้อสอบ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
แนวข้อสอบ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
แนวข้อสอบ สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
แนวข้อสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)