ผู้เขียน หัวข้อ: กรมวิชาการเกษตร (เขต 4 เขต 7 เขต 8) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 42 อัตรา  (อ่าน 482 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
 กรมวิชาการเกษตร (เขต 4 เขต 7 เขต 8) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 42 อัตรา  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เขต 4 , เขต 7, เขต 8)


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (เขต 7 สุราษฎร์ธานี) รวม 13 อัตรา
1.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย (ม.6)

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

3.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (เขต 8 สงขลา) รวม 15 อัตรา
1.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย (ม.6)

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ด้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

3.ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย (ม.6)

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (เขต 4 อุบลราชธานี) รวม 14 อัตรา
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน 13,800 และ 13,010 บาท
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

!! จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ คัดสรร ทุกอย่างที่มีสอบ !!
ส่งเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทาง E-mail หรือ VCDและหนังสือ เนื้อหาครอบคลุม
มีแนวตัวอย่างข้อสอบ เฉลย พร้อมสรุปรายระเอียดให้ครบถ้วน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


สาระสำคัญได้แก่
- ความรู้การเกษตร ทฤษฏี ประวัติ วิสัยทัศน์ ความเป็นมา สภาพปัญหาการเกษตร
- การส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การจัดการผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม
- การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต
- การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่ิอเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร
-นโยบาลรัฐบาลด้านการเกษตร อาเซียน

...เนื้อหาสมบูรณ์มากที่สุด เข้าใจและทำข้อสอบได้ในทันที
...ด้วยผลงานคุณภาพ มีผู้สอบผ่านมาแล้วหลายร้อยคน

ตัวอย่างข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร
1.  ใช้รังสีชนิดใดในการถนอมอาหาร
1.       รังสีแกมมา
2.       รังสีเบต้า
3.       รังสียูวี
4.       รังสีเกรย์

ตอบ    1.       รังสีแกมมา

2.  ข้อใดคือพืชสมุนไพรใช้ปราบแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้         
1.       ใบเตย  ต้นชะพลู
2.       ว่านหางจระเข้   ผักบุ้ง
3.       สะเดา  ตระไคร้
4.       ตะไคร้  ใบโหระพา

ตอบ    3.       สะเดา  ตระไคร้

3.  การส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นการพิสูจน์โดยการแสดงให้เห็นจริงหรือเห็นผลว่าวิธีการที่ได้แนะนำไป สามารถกระทำได้ในท้องถิ่นหรือเห็นผลที่ดีกว่าเทคนิคใหม่ๆ  เป็นวิธีการส่งเสริมการเกษตรในข้อใด
1.       การฝึกอบรม
2.       การสาธิตวิธี
3.       การสาธิตผล
4.       การบรรยาย

ตอบ    3.       การสาธิตผล

4. กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสาธิต เพื่อตรวจสอบดูผลความก้าวหน้า หรือเพื่อให้ประชาชนสังเกตการสาธิตผล (Result Demonstration) คือกิจกรรมประเภทใด
1.      การจัดฝึกอบรมพิเศษ (Special Training Course)
2.      การทดสอบในท้องถิ่น (Verification Trials)
3.       การจัดงานวันเกษตร (Field Days)
4.      การจัดทัศนศึกษา (Field Trip)

ตอบ    3.       การจัดงานวันเกษตร (Field Days)

5.   ข้อใดคือโครงสร้างกลุ่มเกษตรกร
1.       ผู้ตรวจสอบกิจการ
2.       ผู้จัดการ
3.       นายทะเบียน
4.       ถูกทุกข้อ       

ตอบ    4.       ถูกทุกข้อ       

6.  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ของตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
1.       การคิดวิเคราะห์
2.       การเข้าใจผู้อื่น
3.       การทำงานเชิงรุก
4.       การสืบเสาะหาข้อมูล

ตอบ    4.       การสืบเสาะหาข้อมูล

 

สนใจสั่งซื้อที่เบอร์ 062 2126300
1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งเวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ