ผู้เขียน หัวข้อ: มาใหม่ด่วน..กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 1 อัตรา  (อ่าน 494 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ


จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ รวบรวมแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดของปี

มาดูตัวอย่างข้อสอบเก่ากันบางส่วน

1. เป้าหมายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคือ ข้อใด
ก. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาแหล่งพลังงานของประเทศ
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 ค. ส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ง. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่หลักขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย
ก. ทำสัญญาแบ่งปันผลผลิต
        ข. กำหนดโครงสร้างการบริหาร
        ค. ควบคุม ติดตามและกำกับดูแลแผนงานพัฒนา
        ง. ร่าง พรบ. ปิโตรเลียม
3. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ก. สำนักเลขานุการกรม
ข. กองแผนงานเชื้อเพลิง
ค. กองบริหารงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ง. สำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4. แหล่งปิโตเลียมในประเทศไทยมีการแบ่งชนิดโดยใช้หลักการใด
ก.แบ่งตามมูลค่าของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้
ข. แบ่งตามสถานะของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้
ค. แบ่งตามคุณภาพของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้
ง. แบ่งตามแหล่งกำเนิดของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้
5. ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก.    เกิดจากการทับถมกันของซากพืช ซากสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่ตายไปเป็นเวลานานนับล้านๆปี และถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย ภายใต้แรงกดทับของเปลือกโลกและชั้นหินที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ข.    เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างก๊าซอะเซติลีนกับรังสีแอลฟา
ค.    เกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหิน ที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ง.    เกิดเกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหิน ที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม

6.   ประเทศไทยเริ่มการสำรวจหาปิโตรเลียมที่ใดเป็นแห่งแรก
ก.แหล่งฝางและจังหวัดกาฬสินธุ์
ข.แหล่งไชยปราการและจังหวัดอุบลราชธานี
ค.อ่าวไทย
ง. แหล่งน้ำพองและแหล่งบงกช
7. ชั้นหินเนื้อแน่นและชั้นหินเนื้อพรุนประกอบกันเรียกว่าอะไร
ก. ชั้นหินต้นกำเนิด
ข.  ชั้นหินรวม
ค. ชั้นหินกักเก็บ
ง. แหล่งกักเก็บ
8. ขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมประกอบด้วย a ขอกำหนดพื้นที่ b ประเมินปริมาณสำรอง c ตรวจสอบปริมาณ d วิเคราะห์การลงทุนและวางแผน e เจาะหลุมประเมินผล จงเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมให้ถูกต้อง
ก. a e c d b
        ข. c e b d a
         ค. e b a d c
        ง. d a b e c
9. ในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ จะมีการนำน้ำมันผ่าน Heater เพื่อให้เกิดผลอย่างไร
ก. เพื่อแยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ
ข. เพื่อให้น้ำมันดิบไม่แข็งตัวเป็นไข
ค. เพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันดิบ
ง. เพื่อให้น้ำมันดิบมีความหนาแน่นมากขึ้น
10. กระบวนการกลั่นแยกน้ำมันดิบเรียกว่าอย่างไร
ก.การแยกส่วน                                                     ข.การลำดับส่วน
ค.การกลั่นแยกน้ำมัน                                          ง.การกลั่นลำดับส่วน


สนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 062 2126300
ID LINE...jennyairport


1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
 2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งวัน เวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ
แก้ไขข้อความ