ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วนที่สุด กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบราชการ แล้ว  (อ่าน 610 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
 
งานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบราชการ จำนวน 4 อัตรา 28 เม.ย.-20 พ.ค. 58

ชื่อตำแหน่ง :          นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     11500 - 12650 บาท
ประเภท :                ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวส.

ชื่อตำแหน่ง :          เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     11500 - 12650 บาท
ประเภท :                ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวส.

ชื่อตำแหน่ง :          วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15000 - 16500 บาท
ประเภท :                วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :          นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15000 - 16500 บาท
ประเภท :                วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :        วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


จำหน่ายเอกสาร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ใหม่ล่าสุด
- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ใหม่ล่าสุด
- พรบ.แร่  พ.ศ.2510 ใหม่ล่าสุด
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ใหม่ล่าสุด

!!!!คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ รวมแนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ!!!!!
นายช่างรังวัด
นายช่างเครื่องกล
นักสืบสวนสอบสวน
นายช่างรังวัด
นายช่างเครื่องกล
นักสืบสวนสอบสวน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างเทคนิค
นายช่างรังวัด
นายช่างเครื่องกล
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
นายช่างศิลป์
นักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านสิ่งแวดล้อม)
นักวิชาการอุตสาหกรรมแร่

แนวข้อสอบ  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การสอบสัมภาษณ์
- ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์  โลจิสติกส์กับอาเซียน
- แนวข้อสอบ  พรบ.แร่  พ.ศ.2510


แนวข้อสอบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์


แนวข้อสอบ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
- เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา
- การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- แนวข้อสอบนักโสตทัศนศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
- แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
- คู่มือการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
- ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

มาดูตัวอย่างข้อสอบกันบางส่วนน๊าาา
1.ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดที่นิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด
                ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer
                ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer
ตอบ  ง.  Micro  Computer
2. คอมพิวเตอร์ในข้อใด  มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงที่สุด
ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer
                ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer
ตอบ  ก. Super  Computer
3. ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน   ได้บัญญัติคำว่าคอมพิวเตอร์แปลว่าอะไร
                ก. คณิตกรณ์                                                         ข. สมองกล
                ค. เครื่องคิด                                                          ง.เครื่องคำนวณ
ตอบ  ก. คณิตกรณ์             
4. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนใดเปรียบเทียบสมองของเครื่องกล
                ก. หน่วยรับข้อมูล  ( Input Unit)
                ข. หน่วยแสดงข้อมูล ( Output Unit)                                                                                                     
                ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)
                ง. หน่วยความจำสำรอง ( External Storage)
ตอบ  ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)
5.หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
                ก.  หน่วยความจำกลาง                                      ข. ไมโครโปรเซสเซอร์
                ค. หน่วยความจำสำรอง                                     ง. หน่วยควบคุม
ตอบ  ข. ไมโครโปรเซสเซอร์

พรบ. แร่  พ.ศ.2510 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 30  ธันวาคม  2510                     ค. 26  ธันวาคม  2510
ข. 31  ธันวาคม  2510                     ง. 27  ธันวาคม  2510
ตอบ  ข.  31  ธันวาคม  2510
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
*[รก.2510/129/1พ/31 ธันวาคม 2510]

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “แร่”
ก. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ข. แร่ต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้
ค. แร่รวมถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
แร่ หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จาก  โลหกรรม

3. การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด คืออะไร
ก. สำรวจแร่                                       ค. ทำเหมือง
ข. ขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน ง. ขุดหาแร่รายย่อย
ตอบ  ก.  สำรวจแร่


สนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 062 2126300

1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
 2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งวัน เวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ