ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม.  (อ่าน 769 ครั้ง)

ออฟไลน์ testerth

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 216
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งต่างๆ ครั้งที่ 1/2563 รวม 958 อัตรา (22 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563)

ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน    จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน    จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน    จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน    จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน    จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)    จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)    จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน    จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน    จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน    จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน    จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน    จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน    จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน    จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน    จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน    จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนากรปฏิบัติงาน    จำนวน 3 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ
1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ    จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ    จำนวน 15 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ    จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ    จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสมพันธ์ปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ    จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ    จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)    จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)    จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ    จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ    จำนวน 11 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ กก.กทม. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารไฟล์หนังสือแนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแนวทางข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบด้านภาษา
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบระเบียบ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบกฎหมาย (*ตามตำแหน่ง)
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการแผนที่
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการสุขาภิบาล
- นักวิชาการจัดหาที่ดิน
- นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
- นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิเคราะห์ผังเมือง
- นักวิเคราะห์งบประมาณ
- นักจิตวิทยา
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาสังคม
- นักพัฒนาการกีฬา
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักทรัพยากร
- นักโภชนาการ
- นิติกร
- บรรณารักษ์
- สัตวแพทย์
- สถาปนิก
- มัณฑนากร
- โภชนากร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานเทศกิจ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานสื่อสาร
- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานการเกษตร
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
- เจ้าพนักงานสถิติ
- เจ้าพนักงานห้องสมุด
- เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)
- เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด
- พนักงานปกครอง
- พนักงานเทศกิจ
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นายช่างเชียนแบบ
- นายช่างสํารวจ
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างโยธา
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างสำรวจ
- นายช่างภาพ
- นายช่างเทคนิค
- นายช่างศิลป์
- ช่างสำเรวจ


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข. ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 2,500 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน