ผู้เขียน หัวข้อ: ห้ามพลาดมาแลัว!!!กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัค  (อ่าน 677 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัคร (ชาย/หญิง) 98 อัตรา วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560


กรมพลาธิการทหารบก ประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2560

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 2 อัตรา


-ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง)


จำนวน : 2 อัตรา
2.กลุ่มงานเทคนิค อัตราเงินเดือน 11,280 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 1 อัตรา


-ตำแหน่ง ช่างไม้ (เพศ ชาย)


จำนวน : 1 อัตรา
3.กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 11,280 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 4 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)


จำนวน : 4 อัตรา
4.กลุ่มงานเทคนิค อัตราเงินเดือน 10,430 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 91 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง)


จำนวน : 62 อัตรา


-ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ชาย)


จำนวน : 11 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย/หญิง)


จำนวน : 8 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม (ชาย)


จำนวน : 3 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ชาย)


จำนวน : 1 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ชาย)


จำนวน : 3 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานเกษตร (ชาย)


จำนวน : 3 อัตรา
การรับสมัครสอบเข้ากรมพลาธิการทหารบก


รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 (ในวัน และเวลาราชการ) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก


จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com
ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
Re: ห้ามพลาดมาแลัว!!!กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัค
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 31, 2017, 10:42:30 am »

Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมพลาธิการทหารบก งานบริการ งานเทคนิค บริหารทั่วไป ใหม่

1.    คณะรัฐมนตรีไทยในปัจจุบันเป็นคณะที่เท่าใด
ก.    คณะที่ 59                 ค. คณะที่ 61
ข.    คณะที่ 60                ง. คณะที่ 62

ตอบ   ค. คณะที่ 61

2.    ใครคือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย
ก.    นายยงยุทธ ยุทธวงศ์             ค. พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ข.    พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ        ง. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตอบ   ง. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

3.    พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย คนที่เท่าใด
ก.    คนที่  27                ค. คนที่  29
ข.    คนที่  28                ง. คนที่  30

ตอบ   ค. คนที่  29

4.    บุคคลใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
ก.    ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล             ค. พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ข.    พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง            ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ตอบ  ข. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง   (รมว.คมนาคม)

5.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ยึดแนวทางกี่ประการ  อะไรบ้าง
ก.    3  ประการ  คือ  แนวทางพระราชดำริ   หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ข.    3  ประการ  คือ  หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   และ นโยบายของ คสช. ตามโรดแม็ป 3 ระยะ
ค.    4  ประการ  คือ  แนวทางพระราชดำริ   หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ นโยบายของ คสช. ตามโรดแม็ป 3 ระยะ
ง.    5  ประการ  คือ  แนวทางพระราชดำริ   หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   นโยบายของ คสช. ตามโรดแม็ป 3 ระยะ  และค่านิยม 12 ประการ

ตอบ  ง. 5  ประการ  คือ  แนวทางพระราชดำริ   หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   นโยบายของ คสช. ตามโรดแม็ป 3 ระยะ  และค่านิยม 12 ประการ

6.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกี่ด้านอะไรบ้าง
ก.    11  ด้าน                    ค. 10  ด้าน
ข.    15  ด้าน                    ง. 14  ด้าน

ตอบ   ก. 11  ด้าน
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อแรกคืออะไร
ก.    การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ข.    การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ค.    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ง.    การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

ตอบ   ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

8.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบ่งออกเป็นกี่ระยะ
ก.    2  ระยะ                    ค. 4  ระยะ
ข.    3  ระยะ                    ง. ระยะเดียว

ตอบ   ข. 3  ระยะ   ได้แก่
ระยะเร่งด่วน     -  ดำเนินการภายใน  1  เดือน  เช่น ปัญหาชายแดนภาคใต้
ระยะกลาง  - ดำเนินการภายใน  1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องมีกฎหมายรองรับ
ระยะยาว  - ดำเนินการภายใน 5-10 ปี ที่รัฐบาลจะวางรากฐาน เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับไปสานต่อ อาทิ การก่อสร้างรถไฟรางคู่

9.    ปัจจุบันจะมีการแยกอำเภอใดในจังหวัดนครราชสีมา
ก.    พิมาย                    ค. บัวลาย
ข.    ด่านขุนทด                ง. บัวใหญ่

ตอบ   ง. บัวใหญ่

10.    ประเทศใดที่ต้องการแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักร
ก.    สกอตแลนด์                ค.ไอร์แลนด์เหนือ
ข.    เวลส์                    ง. อังกฤษ

ตอบ   ก. สกอตแลนด์   

11.    อีโบลาเกิดจากเชื้อชนิดใด
ก.    แบคทีเรีย                ค. ไวรัส
ข.    ยีสต์                    ง.  ยังไม่มีการค้นพบ

ตอบ  ค. ไวรัส
โรคไวรัสอีโบลา หรือไข้เลือดออกอีโบลา เป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดจากไวรัสอีโบลา ตรงแบบเริ่มมีอาการสองวันถึงสามสัปดาห์หลังสัมผัสไวรัส โดยมีไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ จากนั้นมีคลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่วงร่วมกับการทำหน้าที่ของตับและไตลดลงตามมา เมื่อถึงจุดนี้ บางคนเริ่มมีปัญหาเลือดออก

12.    การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันของอีโบลาเกิดขึ้นในแถบประเทศใด
ก.    แอฟริกาตะวันตก            ค. เอเชีย
ข.    แอฟริกาใต้                ง. ยุโรป

ตอบ  ก. แอฟริกาตะวันตก
การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน คือ การระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก พ.ศ. 2557ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ โดยระบาดในประเทศกินี เซียร์ราลีโอนและไลบีเรีย 

13.    ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของอีโบลามากที่สุดคือประเทศใด
ก.    เซียร์ราลีโอน                ค. ไลบีเรีย 
ข.    กินี                    ง. เซเนกัล

ตอบ   ค. ไลบีเรีย 

14.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก.    40  มาตรา                ค. 48  มาตรา
ข.    30  มาตรา                ง. 47  มาตรา

ตอบ  ค. 48  มาตรา

15.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)  ปี 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.    20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557            ค. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ข.    21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557            ง. 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอบ   ค. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

16.    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)  ปี 2557 คือใคร
ก.    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา        ค.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ข.    พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร        ง.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ตอบ  ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

17.    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    สภช.                    ค. สบช.
ข.    สนช.                    ง. สนบช.

ตอบ   ข. สนช.   

18.    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  มีสมาชิกจำนวนกี่คน
ก.    150  คน                    ค. 220  คน
ข.    200  คน                    ง. 300  คน

ตอบ   ค. 220  คน
มาตรา 6 ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำหนดให้มีสมาชิก 220 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ

19.    ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.    ไม่ต่ำกว่า  45  ปี                ค. ไม่ต่ำกว่า  35  ปี
ข.    ไม่ต่ำกว่า  40  ปี                ง. ไม่ต่ำกว่า  30  ปี

ตอบ   ข. ไม่ต่ำกว่า  40  ปี   

20.    สภาปฏิรูปแห่งชาติมีจำนวนไม่เกินกี่คน
ก.    ไม่เกิน  250  คน                ค. ไม่เกิน  270  คน
ข.    ไม่เกิน  100  คน                ง. ไม่เกิน  300  คน

ตอบ   ก. ไม่เกิน  250  คน
มาตรา 28 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไม่เกิน 250 คน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ

21.    สภาปฏิรูปแห่งชาติที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.    ไม่ต่ำกว่า  45  ปี                ค. ไม่ต่ำกว่า  35  ปี
ข.    ไม่ต่ำกว่า  40  ปี                ง. ไม่ต่ำกว่า  30  ปี

ตอบ   ค. ไม่ต่ำกว่า  35  ปี

22.    คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีกี่คน
ก.    36  คน                    ค. 40  คน
ข.    30  คน                    ง. 32  คน

ตอบ   ก. 36  คน
มาตรา 32 กำหนดคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 36 คน

23.    ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้  ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) ปี 2557
ก.    มาตรา   5                ค. มาตรา  1
ข.    มาตรา   2                ง. มาตรา  4

ตอบ   ค. มาตรา  1

24.    คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องใด
ก.    การใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ
ข.    ไม่ให้ผู้เคยต้องคำพิพากษา หรือ คำสั่งว่าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ, โกงเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ค.    การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ