ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สมัครสอบได้  (อ่าน 544 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 94
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สมัครสอบได้!!! รับสมัครด้วยตนเอเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สมัครสอบได้!!! รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 เปิดกว้างผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา ดังนี้

ลำดับที่          กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก                   ตำแหน่งว่าง1                  คณิตศาสตร์                                                7482                   ภาษาไทย                                               1,210

3                   ภาษาอังกฤษ                                            813

4                   ภาษาฝรั่งเศส                                           14

5                   ภาษาเยอรมัน                                           2

6                   ภาษาสเปน                                              1

7                   ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน                       195

8                   ภาษาญี่ปุ่น                                            72

9                   ภาษาเกาหลี                                          13

10                 ภาษาเวียดนาม                                        8

11                 ภาษาพม่า                                              4

12                 ภาษาเขมร                                             1

13                 ภาษามลายู                                            1

14                 วิทยาศาสตร์                                         97

15                 วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                 141

16                  ฟิสิกส์                                                110

17                   เคมี                                                   45

18                   ชีววิทยา                                             46

19                   สังคมศึกษา                                         379

20                   พุทธศาสนา                                         2

21                   ภูมิศาสตร์                                           1

22                    ประวัติศาสตร์                                      1

23                    สุขศึกษา                                            70

24                    พลศึกษา                                           221

25                    พยาบาลศาสตร์                                    1

26                     ดนตรี                                               26

27                     ดนตรีศึกษา                                       31

28                     ดนตรีไทย                                         77

29                     ดนตรีสากล                                      117

30                     ดนตรีพื้นเมือง                                   1

31                     ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์                        11

32                     ศิลปะ                                            11

33                     ศิลปศึกษา                                      127

34                     จิตรกรรม                                         1

35                     ทัศนศิลป์                                        41

36                     นาฏศิลป์                                        185

37                     นาฏศิลป์ (โขน)                                1

38                      คอมพิวเตอร์                                    56

39                     อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์             69

40                    อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)             5

41                    อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)                 1

42                    อุตสาหกรรมไฟฟ้า                              2

43                    เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์         62

44                    คหกรรม/คหกรรมศาสตร์                     75

45                    คหกรรมศาสตร์ (อาหาร)                      5

46                    ประถมศึกษา                                  338

47                    ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา                       670

48                     จิตวิทยาและการแนะแนว                   142

49                     วัดผลและประเมินผลการศึกษา             24

50                      เทคโนโลยีทางการศึกษา                    6

51                      บรรณารักษ์                                    95

52                     โสตทัศนศึกษา                                6

53                      การเงิน/บัญชี                                28

54                      เศรษฐศาสตร์                               1

55                     บริหารธุรกิจ                                  3

56                     ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา                          2

57                     หลักสูตรและการสอน                     1

58                     การศึกษาพิเศษ                           4

59                     กายภาพบำบัด                            10

60                    กิจกรรมบำบัด                              6

61                    จิตวิทยาคลินิก                            1

รวม        6,437
ในจำนวน 61 สาขาวิชาดังกล่าว ยืนยันว่าผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนผู้ที่จะมีใบครูหรือไม่มีใบครูในวันสมัครก็ได้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 สาขาวิชา ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี จำนวน 17 สาขา ได้แก่ 1. กายภาพบำบัด 2. กิจกรรมบำบัด 3. การเงิน/การบัญชี 4. จิตรกรรม 5. จิตวิทยาคลินิก 6. ดนตรีพื้นเมือง 7. นาฏศิลป์ (โขน) 8. ภาษาพม่า 9. ภาษาเวียดนาม 10. ภาษาสเปน 11. เศรษฐศาสตร์ 12. โสตทัศนศึกษา 13. หลักสูตรและการสอน 14. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 15. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 16. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 17. ภาษามลายู
2) กลุ่มที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8 สาขา ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ฟิสิกส์ 4. เคมี 5. ชีววิทยา 6. คณิตศาสตร์ 7. ภาษาอังกฤษ 8. ภาษาเยอรมัน (เป็นกลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขัน)
สำหรับกำหนดการสอบแข่งขัน ยังคงเหมือนเดิม คือ

รับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม - วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

บริการที่เป็นพิเศษในการสอบครั้งนี้ คือ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สพฐ.จะอำนวยความสะดวกให้ โดยในวันสมัครให้ยื่นใบสมัคร แล้วแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว สพฐ.จะบันทึกเอาไว้ และหากรายนั้นสอบได้ ในระหว่างที่เลือกโรงเรียน สพฐ. จะทำเรื่องโดยตรงไปยังคุรุสภาเพื่อให้คุรุสภาออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต 1 ใบ เพื่อนำไปรายงานตัวที่โรงเรียน ซึ่งจะต่างจากการสอบทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีครูที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนหมื่นคน ต้องเดินทางเพื่อมาขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเองที่คุรุสภารวมไฟล์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560


ที่           รายชื่อ กศจ.ที่เปิด       ไฟล์ประกาศรับสมัคร

1     กรุงเทพมหานคร   ประกาศรับสมัคร

2กระบี่ ประกาศรับสมัคร

3กาญจนบุรีประกาศรับสมัคร

กำหนดการสอบ   บัญชีตำแหน่ง

กลุ่มวิชา4กาฬสินธุ์ประกาศรับสมัคร

5กำแพงเพชร ประกาศรับสมัคร

6ขอนแก่น   ประกาศรับสมัคร

7จันทบุรี ประกาศรับสมัคร
8ฉะเชิงเทรา   ประกาศรับสมัคร

9ชลบุรี        ประกาศรับสมัคร
10ชัยนาท ประกาศรับสมัคร
11ชัยภูมิ ประกาศรับสมัคร
12ชุมพรประกาศรับสมัคร

13เชียงรายประกาศรับสมัคร

14เชียงใหม่ประกาศรับสมัคร
15ตรังประกาศรับสมัคร

16ตราด ประกาศรับสมัคร
17ตากประกาศรับสมัคร

18นครนายก ประกาศรับสมัคร
19นครปฐมประกาศรับสมัคร

20นครพนม ประกาศรับสมัคร
21นครราชสีมา ประกาศรับสมัคร
22นครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัคร

23นครสวรรค์ ประกาศรับสมัคร
24นนทบุรีประกาศรับสมัคร

25นราธิวาส ประกาศรับสมัคร
26น่านประกาศรับสมัคร
27บังกาฬ ประกาศรับสมัคร
28บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัคร
29ปทุมธานีประกาศรับสมัคสอบ

30ประจวบคีรีขันธ์ประกาศรับสมัคร

31ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัคร
32ปัตตานี ประกาศรับสมัคร
33พระนครศรีอยุธยาประกาศรับสมัคร

34พะเยาประกาศรับสมัคร
35พังงา ประกาศรับสมัคร
36พัทลุง ประกาศรับสมัคร
37พิจิตร ประกาศรับสมัคร
38พิษณุโลก ประกาศรับสมัคร
39เพชรบุรีประกาศรับสมัคร

40เพชรบูรณ์ประกาศรับสมัคร

41แพร่ประกาศรับสมัคร
42ภูเก็ตประกาศรับสมัคร

43มหาสารคาม ประกาศรับสมัคร
44มุกดาหารประกาศรับสมัคร
45แม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัคร
46ยโสธรประกาศรับสมัคร

47ยะลา ประกาศรับสมัคร
48ร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร
49ระนองประกาศรับสมัคร

50ระยอง ประกาศรับสมัคร
51ราชบุรีประกาศรับสมัคร

52ลพบุรี ประกาศรับสมัคร
53ลำปางประกาศรับสมัคร

54ลำพูน ประกาศรับสมัคร
55เลยประกาศรับสมัคร

56ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัคร
57สกลนครประกาศรับสมัคร

58สงขลา ประกาศรับสมัคร
59สตูล ประกาศรับสมัคร
60สมุทรปราการประกาศรับสมัคร

61สมุทรสงครามประกาศรับสมัคร

62สมุทรสาคร ประกาศรับสมัคร
63สระแก้ว ประกาศรับสมัคร
64สระบุรี ประกาศรับสมัคร
65สิงห์บุรีประกาศรับสมัคร

66สุโขทัยประกาศรับสมัคร
67สุพรรณบุรีประกาศรับสมัคร

68สุราษฏร์ธานี ประกาศรับสมัคร
69สุรินทร์ ประกาศรับสมัคร
70หนองคาย ประกาศรับสมัคร
71หนองบัวลำภู ประกาศรับสมัคร
72อ่างทองประกาศรับสมัคร

73อำนาจเจริญ ประกาศรับสมัคร
74อุดรธานีประกาศรับสมัคร

75อุตรดิตถ์ประกาศรับสมัคร

76อุทัยธานีประกาศรับสมัคร

77อุบลราชธานีประกาศรับสมัคร

78สศศ.ประกาศรับสมัคร

จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com