ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3  (อ่าน 883 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2016, 03:49:23 pm »
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 37 อัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 37 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559


ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ลูกจ้างช่าง จำนวน 9 อัตรา
2. ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 21 อัตรา
3. ลูกจ้างบัญชี จำนวน 3 อัตรา
4. ลูกจ้างบันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา


การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครในวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 สถานที่รับสมัคร แผนกบุคคลและสวัสดิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2016, 03:52:41 pm โดย patai »ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
Re: คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2016, 03:57:37 pm »
รายวิชาที่ออกสอบของ กฟภ. ในปี 2559
ปริญญาตรี และ ปวส. (ตำแหน่งเฉพาะด้าน)
1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) จำนวน 15 คะแนน
2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test) จำนวน 15 คะแนน
3. ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Computer จำนวน 10 คะแนน
4. สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core Competency) จำนวน 10 คะแนน
5. วิชาเฉพาะด้าน จำนวน 50 คะแนน

ปริญญาตรี และ ปวส. (ตำแหน่งทั่วไป)
1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) จำนวน 30 คะแนน
2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test) จำนวน 30 คะแนน
3. ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Computer จำนวน 20 คะแนน
4. สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core Competency) จำนวน 20 คะแนน

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1) ไก่กับเป็ดรวมกันมีขา 20 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 1 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
1. 4 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 7 ตัว

ข้อที่ 2) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?
1. กัด
2. ต่อย
3. ข่วน
4. ขบ

ข้อที่ 3) ปลา : ว่าย นก : ….?
1. เดิน
2. วิ่ง
3. บิน
4. กระโดด

ข้อที่ 4) แมว : ปลา ควาย : ….?
1. หญ้า
2. เนื้อ
3. วิตามิน
4. ปลา

ข้อที่ 5 ) เด็กนักเรียน 40 คน เข้าเรียนกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
1. 780 ครั้ง
2. 950 ครั้ง
3. 1,560 ครั้ง
4. 1,650 ครั้ง

ข้อที่ 6) 1,2,3,6,7…….?
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11

ข้อที่ 7) 3,5,9,15…?
1. 23
2. 27
3. 29
4. 30

ข้อที่ 8) 5,6,10,19…?
1. 21
2. 23
3. 33
4. 35

ข้อที่ 9) 3 6 9 4 5 …?
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18

ข้อที่ 10) 3 5 8 4 4 …?
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10

ข้อที่ 11) 8,2,4,12,3,4,20,4…?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

ข้อที่ 12) 75 5 15 42 7 …?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 11

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) อัพเดทปี 2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
ข้อที่ 1. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 2. ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และองค์ประกอบสําคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาจากอะไร ?
ก. กรอบนโยบาย ของภาครัฐ
ข. นโยบายสําคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มที่ สําคัญ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถหลัก (Core Competency) ตามกรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ?
ก. ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า อย่างครบวงจร
ข. ความสามารถในการให้บริการ และพร้อมตอบสนองความต้องการสาธารณูปโภคด้านกิจการไฟฟ้า ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั่วประเทศ
ค. ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานการผลิตกระแสไฟฟ้า การสร้างโรงไฟฟ้า อย่างครบวงจร
ง. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักได้อย่างเหมาะสม และพร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในอนาคต

ข้อที่ 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยมุ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรโดยได้กําหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งหมดกี่กลยุทธ์ ?
ก. กำหนดไว้ทั้งหมด 6 กลยุทธ์
ข. กำหนดไว้ทั้งหมด 7 กลยุทธ์
ค. กำหนดไว้ทั้งหมด 8 กลยุทธ์
ง. กำหนดไว้ทั้งหมด 9 กลยุทธ์

ข้อที่ 5. จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารและปฏิบัตการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ?
ก. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
ข. เป็นองค์กรที่มีการบรหิารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสทิธิภาพ
ค. มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
ง. มีการจําหน่ายไฟฟ้าทีได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ข้อที่ 6. การเป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จัดเป็นยุทธศาสตร์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. บริหารและปฏิบัตการที่เป็นเลิศ
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ
ค. มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ง. เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ข้อที่ 7. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์พลังงาน
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 8 : เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อที่ 8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?
ก. จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ค. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. บริการดี มีคุณธรรม

ข้อที่ 9. “Strengthening” ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือ ?
ก. การเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้าสําหรับเมืองใหญ่และอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่สําคัญต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มพัฒนาให้เป็น “Super PEA”
ข. การสร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ ทั้งด้านระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยและกระบวนการทํางานให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
ค. มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ให้ทันสมัยรองรับ Smart Grid
ง. การเติบโตอย่างยั่งยืน มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน

ข้อที่ 10. ข้อใดคือตัวอย่างการวางแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการ กฟภ. ?
ก. การวางแผนเรื่อง Distribution Center Stock Management
ข. การตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง Digital Economy
ค. การวางแผน Smart Meter และ Smart Grid ในอนาคต
ง. การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับไฟฟ้าจาก Energy Source ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อที่ 11. ข้อใดคือแผนระยะสั้นตามนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2559 ?
ก. การพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ข. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์/ resource sharing
ค. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ง. ให้ความสาคัญกับลูกค้า โดยพัฒนาองค์กรให้เป็น Customer Centric Organization สร้างการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ

ข้อที่ 12. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2559 ?
ก. นายปัญญา เล่าชู
ข. นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย
ค. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ง. นายพงศ์ศักดิ์ สิทธิพงศ์

ข้อที่ 13. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน ?
ก. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
ข. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ค. นายถวิล เปลี่ยนศรี
ง. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

ข้อที่ 14. สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเกินเกิน 400 หน่วยขึ้นไปต้องเสียค่าพลังงานไฟฟ้ากี่บาทต่อหน่วย ?
ก. 3.1381 (บาท/หน่วย)
ข. 3.2315 (บาท/หน่วย)
ค. 3.7362 (บาท/หน่วย)
ง. 3.9361 (บาท/หน่วย)

ข้อที่ 15. อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 5ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืออัตราการใช้ไฟฟ้าตามข้อใด ?
ก. กิจการขนาดกลาง
ข. กิจการขนาดใหญ่
ค. กิจการเฉพาะอย่าง
ง. องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

ข้อที่ 16. อัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทที่ 2 มีไว้สำหรับกิจการตามข้อใด ?
ก. ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย
ข. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ค. หน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. จากข้อที่ 16 ข้อใดคือค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ของกิจการขนาดเล็กที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 250 หน่วยขึ้นไป ?
ก. 2.7628 (บาท/หน่วย)
ข. 3.7362 (บาท/หน่วย)
ค. 3.9361 (บาท/หน่วย)
ง. 312.24 (บาท/หน่วย)

ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560
ข้อที่ 18. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?
ก. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ง. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร

ข้อที่ 19. ค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) กําหนดค่านิยมหลักด้าน ICT โดยใช้คําว่า ?
ก. SACCESS
ข. SBCCESS
ค. SECCUSS
ง. SUCCESS

ข้อที่ 20. คำว่า Service ตามค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) มีความหมายตามข้อใด ?
ก. ยึดหลักมาตรฐานสากลในการให้บริการด้าน ICT และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร
ข. การนําระบบ ICT มาใช้ขยายขอบเขตความสามารถในการทาํ งานขององค์กร
ค. การนําระบบ ICT มาสนับสนุนการทํางานร่วมกันของคนในองค์กร
ง. การให้บริการ ICT โดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เป็นหลัก

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ข้อที่ 21. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีทั้งหมดกี่ประการ ?
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ

ข้อที่ 22. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้นําและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ข. ผู้บริหารและพนักงานดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
ค. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสําคัญ
ง. ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 23. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. มีทั้งหมด 2 ข้อ
ข. มีทั้งหมด 3 ข้อ
ค. มีทั้งหมด 4 ข้อ
ง. มีทั้งหมด 5 ข้อ

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเงินเชื่อ 35,000 บาท ได้ส่วนลด 5% เงื่อนไข F.O.B. Destination เงื่อนไข 3/10 , EOM. ต่อมาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25526 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำระหนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมด ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
ก. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต เงินสด 33,250 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี “
ข. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต ส่วนลดรับ 997.50 เงินสด 32,252.50
ค. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต ส่วนลดจ่าย 997.50 เงินสด 32,252.50
ง. เดบิต เจ้าหนี้ 32,252.50 เครดิต เงินสด 32,252.50

ข้อที่ 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 18,000 บาท จากโจทย์เมื่อผ่านรายการไปบัญชีลูกหนี้รายตัว ยอดคงเหลือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเงินเท่าใด
ก. 53,000 บาท
ข. 54,000 บาท
ค. 56,000 บาท
ง. 58,000 บาท

ข้อที่ 3. “งบการเงิน” (Financial Statement) ประกอบด้วยกี่ส่วน
ก. ประกอบด้วย 2 ส่วน งบกำไรขาดทุน งบดุล
ข. ประกอบด้วย 3 ส่วน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ค. ประกอบด้วย 4 ส่วน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด
ง. ประกอบด้วย 5 ส่วน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด นโยบายบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อที่ 4. ข้อใดคือประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
ก. ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจการ และประสบการณ์ในการดำเนินงานของผู้บริหาร
ข. ทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
ค. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และตัดสินใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. การดำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. แบ่งประเภทของธุรกิจเป็น 1 ประเภท คือ ธุรกิจพาณิชยกรรม
ข. แบ่งประเภทของธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจอุตสาหกรรม และ ธุรกิจบริการ
ค. แบ่งประเภทของธุรกิจเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม และ ธุรกิจบริการ
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. รายการต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เงินสด 15,000
ลูกหนี้ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 5,000
วัสดุสิ้นเปลือง 1,000
รถยนต์ 120,000
เครื่องมือ 20,000
เจ้าหนี้ 80,000
ทุน – ธนาคาแห่งประเทศไทย 107,000
รายได้ค่าไฟฟ้า 50,000
ค่าเบี้ยประกัน 3,000
ค่าโฆษณา 1,000
จากรายการข้างบนนี้ ในการจัดทำงบดุล ยอดรวมของงบเป็นเท่าใด
ก. สินทรัพย์ 165,000
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 165,000
ข. สินทรัพย์ 161,000
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 161,000
ค. สินทรัพย์ 140,000
หนี้สิน 140,000
ง. สินทรัพย์ 160,000
ส่วนของเจ้าของ 160,000

ข้อที่ 7. บริษัท ก ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจาก บริษัท ข 250,000 บาท ได้ส่วนลด 3% เงื่อนไข 2/10 , n/30 และ เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point อยากทราบว่าบริษัท ก จะบันทึกรายการในสมุดรายวันเล่มใด
ก. สมุดรายวันซื้อ
ข. สมุดรายวันขาย
ค. สมุดรายวันรับเงิน
ง. สมุดรายวันทั่วไป

ข้อที่ 8. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS คือ
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 9. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อน ๆ ของ หน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอ่ืน มาตรฐานการบัญชี
ข. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ค. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ

ข้อที่ 10. ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะนําเสนอไว้ด้วยวิธีใดก็ตามในการแสดงงบฐานะทางการเงิน หน่วยงานจะต้องเปิดเผยจํานวนท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่ากี่เดือน
ก. ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน
ข. ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
ค. ในระยะเวลาเกินกว่า 24 เดือน
ง. ในระยะเวลาเกินกว่า 36 เดือน

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1.ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กมีค่าคงที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากจำนวนรอบของขดลวดลดลง 3 เท่า
ก.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 9 เท่า
ข.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 3 เท่า
ค.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1 เท่า
ง.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1/3 เท่า

ข้อที่ 2.จงหา synchronous speed ของสนามแม่เหล็กบนแกนเหล็ก stator ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส รับแรงดันความถี่ 50 Hz มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว
ก.1000 rpm
ข.1300 rpm
ค.1500 rpm
ง.1800 rpm

ข้อที่ 3. ถ้าต้องการวัดกระแสที่ไหลออกจากตัวต้านทานที่ 3 ในวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 4 ตัวต่ออนุกรมกัน แอมมิเตอร์จะต้องต่อวัดอย่างไร
ก. ระหว่างตัวต้านทานที่ 2 และ 3 ข. ระหว่างตัวต้านทานที่ 3 และ 4
ค. ที่ขั้วบวกของแหล่งจ่าย ง. ที่จุดใด ๆ ในวงจร

ข้อที่ 4. เมื่อตัวต้านทาน 3 ตัวต่ออนุกรมกันอยู่แล้วนำตัวต้านทานอีก 2 ตัว มาต่ออนุกรมเพิ่ม ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะเป็นอย่างไร
ก. ยังเท่าเดิม ข. เพิ่มขึ้น
ค. ลดลง ง. เพิ่มขึ้น 1/3 เท่า

ข้อที่ 5. ถ้าเราใส่ถ่านไฟฉาย 4 เซลล์ ๆ ละ 1.5 โวลต์ เข้าไปในกระบอกไฟฉายแต่ใส่ผิดพลาดโดยใส่ขั้วกลับทางไปเซลล์หนึ่ง เป็นผลให้แสงสว่างของไฟฉายเป็นอย่างไร
ก. สว่างมากกว่าเดิม ข. สว่างน้อยลงกว่าเดิม
ค. ไม่สว่างเลย ง. สว่างเท่าเดิม

ข้อที่ 6. ถ้าเราวัดแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานทั้งหมดและแรงดันที่แหล่งจ่ายในวงจรอนุกรมแล้วนำค่าที่วัดได้มาบวกกันตามสภาพขั้วเป็นผลให้ค่าได้มีค่าเท่าใด
ก. แรงดันที่แหล่งจ่าย ข. ผลรวมของแรงดันตกคร่อม
ค. ศูนย์ ง. ผลรวมของแรงดันที่แหล่งจ่ายและแรงดันตกคร่อม

ข้อที่ 7. วงจรอนุกรมมีตัวต้านทานค่าเท่ากัน 5 ตัว เกิดกำลังไฟฟ้ารวมในวงจร 10 วัตต์ ตัวต้านทานแต่ละตัวทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองเท่าใด
ก. 10 W ข. 50 W
ค. 5 W ง. 2 W

ข้อที่ 8. ในวงจรขนานที่ตัวต้านทานทุกตัวจะเป็นไปตามข้อใด
ก. กระแสไหลผ่านเท่ากัน ข. แรงดันตกคร่อมเท่ากัน
ค. กำลังไฟฟ้าเท่ากัน ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ในวงจรขนาน 4 สาขา มีกระแสไหลแต่ละสาขา 10 มิลลิแอมแปร์ ถ้าสาขาใดสาขาหนึ่งเปิดวงจร กระแสที่ไหลแต่ละสาขาในอีก 3 สาขา จะเป็นเท่าใด
ก. 13.33 mA ข. 10 mA
ค. 0 A ง. 30 mA

ข้อที่ 10. ในวงจรขนาน 3 สาขา R1 R2 และ R3 มีกระแสไหลผ่าน 10 mA, 15 mA และ 20 mA ตามลำดับ ถ้าวัดกระแสรวมได้ 35 mA เราสามารถอธิบายได้ว่าอย่างไร
ก. R1 เปิดวงจร ข. R2 เปิดวงจร
ค. R3 เปิดวงจร ง. วงจรยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

แนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่างเครื่องกล [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์
ข้อที่ 1. “external combustion engine” คือเครื่องยนต์ชนิดใด ?
ก. เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ข. เครื่องยนต์สันดาปภายนอก
ค. เครื่องยนต์สันดาปชั่วคราว
ง. เครื่องยนต์สันดาปตลอดเวลา

ข้อที่ 2. เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะจะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์กี่รอบ ต่อ 1 Cycle ?
ก. จะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์ 1 รอบ หรือ 1 Cycle
ข. จะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์ 2 รอบ หรือ 1 Cycle
ค. จะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์ 3 รอบ หรือ 1 Cycle
ง. จะทำงานภายใต้การหมุนของเครื่องยนต์ 5 รอบ หรือ 1 Cycle

ข้อที่ 3. จากการทำงานของเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ จังหวะที่ลูกสูบอยู่ด้านบนเคลื่อนที่ลงมาสู่ด้านล่างเพื่อดูดส่วนผสมไอดี (น้ำมันและอากาศ) เข้ามาในกระบอกสูบคือการทำงานในจังหวะใด ?
ก. จังหวะดูด ( Intake )
ข. จังหวะอัด ( Compression )
ค. จังหวะระเบิด ( Expansion )
ง. จังหวะคาย ( Exhaust )

ข้อที่ 4. “Brake Horse Power” คือ ?
ก. หน่วยอันหนึ่งสำหรับใช้วัดกำลังของเครื่องยนต์ หน่วยวัดกำลังที่นิยมใช้กัน เช่น แรงม้า (HP) และ กิโลวัตต์ (KW)
ข. กำลังของเครื่องยนต์ที่ได้รับจากเพลาเครื่องซึ่งเท่ากับกำลังที่เครื่องยนต์ผลิตได้หักออกด้วยแรงเสียดทานภายเครื่องยนต์
ค. กำลังที่เครื่องยนต์ผลิตได้
ง. แรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์

ข้อที่ 5. ควันขาวในเครื่องยนต์ดีเซล เกิดมาจากสาเหตุใด ?
ก. เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ในขณะที่ปริมาณของปริมาณของออกซิเจนในห้องเผาไหม้มีไม่เพียงพอ
ข. เกิดจากอุณหภูมิที่ถูกอัดในห้องเผาไหม้มีต่ำเกินไป เชื้อเพลิงที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดจะระเหยกลายเป็นไอแต่เผาไม่หมด
ค. เกิดจากอนุภาคของเชื้อเพลิงที่หลงเหลือได้รับความร้อนแล้วกลายเป็นสภาพเขม่าที่ถูกปล่อยออกมาทางทอไอเสีย
ง. แก๊สไอเสียซึ่งประกอบด้วยปริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) แก๊สไนโตรเจน (NOx) และแก๊สไฮโดรคาร์บอน (HC) มีปริมาณที่ต่ำ

ข้อที่ 6. สาเหตุใดที่ทำให้ไม่มีการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ แล้วทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ?
ก. ระบบดูดอากาศเกิดการอุดตัน มีแต่น้ำมันไหลเข้าไม่มีอากาศ
ข. แหวนลูกสูบหลวม ทำให้เชื้อเพลิงรั่ว ออกจากกระบอกขณะที่อยู่ในจังหวะอัด
ค. วาวล์ไอดีและไอเสียปิดไม่สนิท เกิดการรั่วขึ้นได้ในจังหวะอัด
ง. หัวเทียนบอด

ความรู้เกี่ยวกับเตาหล่อโลหะ และไฟฟ้าเบื้องต้น
ข้อที่ 7. กรรมวิธีขึ้นรูปโลหะ (Fabrication of Metals) มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. มี 2 ประเภทคือการหล่อ (Casting) และ การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพร้อน (Hot Working)
ข. มี 3 ประเภทคือการหล่อ (Casting) การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพร้อน (Hot Working) และ การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพเย็น (Cold Working)
ค. มี 4 ประเภทคือการหล่อ (Casting) การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพร้อน (Hot Working) การแปรรูปหรือขึ้นรูปในสภาพเย็น (Cold Working) และ กรรมวิธีโลหะผง (Powder Metallurgy)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. Induction Melting คือเตาประเภทใด ?
ก. เตาหล่อและหลอมโลหะ
ข. เตาอุ่นหรือเตาให้ความร้อนแก่โลหะ
ค. เตาอุ่นหรืออบคลายความเคลียดแก่โลหะ
ง. เตาอุ่นหรืออบแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม

ข้อที่ 9. ข้อใดคือประโยชน์ของเตาอุตสาหกรรมแบบเหนี่ยวนำ (Induction) ?
ก. ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผาไหม้
ข. ไม่เกิดมลภาวะของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ค. ขนาดของเตา (Kw.)เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละงานตั้งแต่ขนาดเล็ก (Kw) ไปจนถึงขนาดใหญ่ (Mw.)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ในปัจจุบันนิยมใช้เตาชนิดใดในการหลอมเหล็กเพื่องานหล่อ ?
ก. เตาอินดักชัน
ข. เตา Cupola
ค. เตาไฟ
ง. เตาน้ำมัน