ผู้เขียน หัวข้อ: #เฉลยแนวข้อสอบ #เทศบาลนครนนทบุรี #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #อัพเดทล่าสุด 59  (อ่าน 2932 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2295
  • ยินดีให้บริการครับ
    • ดูรายละเอียด
    • http://www.sheetthai.net  • Share on your facebookข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น ทุกจังหวัด #59 ประจำปี 2559 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย


!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ ล่าสุด+!!!! CLICK >>>> สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  http://nakornnont.go.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
http://nakornnont.go.th/blog/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98/

!!!!!+ประกาศสอบ+!!!!
แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ
กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2559

 

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง(งบประมาณ 2558 - 2560) (แก้ไขครั้งที่ 4) จำนวน 129 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิมชอบของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีราละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

  1. สำนักปลัดเทศบาล

   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  :  1 อัตรา

  2. สำนักการคลัง

   - ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยนักเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยนักเจ้าพนักงานการคลัง  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ผู้ช่วยนักนายช่างโยธา  จำนวน  :  1 อัตรา

  3. สำนักการช่าง

   - ผู้ช่วยนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ผู้ช่วยวิศกรโยธา  จำนวน  :  3 อัตรา

   - ผู้ช่วยวิศกรไฟฟ้า  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน  :  6 อัตรา

   - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จำนวน  :  1 อัตรา

  4. กองวิชาการและแผน

   - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  :  1 อัตรา

  5. สำนักการศึกษา

   - ผู้ช่วยครู (คหกรรมศาสตร์)  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)  จำนวน  :  4 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (ฟิสิกส์)  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ)  จำนวน  :  4 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์)  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (คอมพิวเตอร์)  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์)  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (นาฏศิลป์)  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (ดนตรีไทย)  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (ดนตรีสากล)  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยครู (พลศึกษา)  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ผู้ช่วยครูปฐมวัย  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  :  1 อัตรา

  6. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

   - ผู้ช่วยนักสันทนาการ  จำนวน  :  4 อัตรา

   - ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวน  :  1 อัตรา

   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน  จำนวน  :  1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

  1. สำนักปลัด

   - พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  :  1 อัตรา

  2. สำนักการช่าง

   - ช่างเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  :  1 อัตรา

   - พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จำนวน  :  7 อัตรา

   - พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  :  3 อัตรา

  3. กองวิชาการและแผนงาน

   - พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  :  1 อัตรา

  4. สำนักการศึกษา

   - พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  :  3 อัตรา

  5. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

   - พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  :  4 อัตรา

แขวงท่าทราย

   - พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  :  1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

  1. สำนักปลัดเทศบาล

   - พนักงานเทศกิจ  จำนวน  :  1 อัตรา

   - พนักงานดับเพลิง  จำนวน  :  3 อัตรา

   - พนักงานวิทยุ  จำนวน  :  1 อัตรา

  2. สำนักการคลัง

   - เจ้าพนักงานที่สำรวจข้อมูล  จำนวน  :  3 อัตรา

  3. สำนักการช่าง

   - คนงาน  จำนวน  :  24 อัตรา

   - คนสวน  จำนวน  :  6 อัตรา

  4. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   - พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป  จำนวน  :  1 อัตรา

   - คนงาน  จำนวน  :  6 อัตรา

  5. สำนักการศึกษา

   - คนครัว  จำนวน  :  2 อัตรา

   - ภารโรง  จำนวน  :  1 อัตรา

  6. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

   - ภารโรง  จำนวน  :  1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้สงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (โปรดแต่งกายสุภาพ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
https://www.xn--r3c5aj.com/assets/content/upload/30d7f5158f59be788c94ead64e7280b3.pdf


#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. #อัพเดทใหม่ล่าสุด #59
#เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบเทศบาล อบต. อบจ. กทม.#59 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.zจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อปท. อบจ. อบต. เทศบาล ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ การใช้ภาษา     
- แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
- แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล     
- แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- สรุปสาระสำคัญ + ข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
- สาระสำคัญ + ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ


(+++แนว้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ


ชุด DVD สอบท้องถิ่น ทั่วประเทศ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน
VCD/MP3 ติวสอบท้องถิ่น ใช้สอบทุกพื้นที่ ที่เปิดสอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหา
" เอกสารประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด  พร้อมเฉลย
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว คุณภาพคับแก้ว ชัวร์สุดๆ
*รับประกันคุณภาพ*
แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
MP3 พรบ.บริหารราชการเมืองพัทยาข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ
*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2016, 11:12:19 pm โดย sakhiran »