ผู้เขียน หัวข้อ: คู๋มือสอบ แนวข้อสอบ#สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (อ่าน 294 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/2559)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. นิติกร (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฏหมาย

4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางการจัดการหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสถิติหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7. บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ

8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 8 เมษายน 2559
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th/

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

1. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท)
2. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาตรี)
3. นิติกร (ปริญญาตรี)
4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
7. บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)
8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com
ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
Re: คู๋มือสอบ แนวข้อสอบ#สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2016, 01:37:43 pm »
1. ราคาของเงินอาจเทียบได้กับสิ่งใดมากที่สุดในข้อต่อไปนี้

ก.  ทองคำหนัก 0.0014 ออนซ์  ข.  อัตราแลกเปลี่ยนแปลงเงินสกุลหลัก

ค.  สัดส่วนเงินสำรองตามกฎหมาย  ง.  อัตราดอกเบี้ย

2.  อุปสงค์และอุปทานของเงินเป็นตัวกำหนดสิ่งใดต่อไปนี้

ก.  อัตราดอกเบี้ย  ข.  สภาพคล่องของสินทรัพย์

ค.  ระดับการออม  ง.  การแลกเปลี่ยนสินค้า

3.  ดุลภาพในตลาดเงินจะสอดคล้องกับสภาพในข้อใด

ก.  ปริมาณเงินพอดีกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการ

ข.  อุปทานของเงินพอดีกับอุปสงค์ของเงิน

ค.  ความต้องการเงินพอดีกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการ

ง.  ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบพอดีกับสภาพเศรษฐกิจ

4.  กำหนดให้เช่นเดียวกับข้อ 4 หากมีเงินเพิ่มอุปทานของเงิน จะมีแนวโน้มใดเกิดขึ้น

ก.  ระดับรายได้เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม  ข.  ระดับรายได้เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยลด

ค.  ระดับรายได้ลด อัตราดอกเบี้ยลด  ง.  ระดับรายได้ลด อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม

5.  กำหนดให้การลงทุนเป็นฟังก์ชั่นของอัตราดอกเบี้ย และอุปสงค์ของเงินฟังก์ชั่นของระดับรายได้และอัตรา

ดอกเบี้ยหากระดับการลงทุนเพิ่มขึ้นจะมีแนวโน้มใดเกิดขึ้น

ก.  ระดับรายได้สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยลดลง

ข.  ระดับรายได้ลดลงและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ค.  ระดับรายได้สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ง.  ระดับรายได้ลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลง

6. นโยบายการคลังจะมีผลกระทบมากภายใต้เงื่อนไขใด

ก. เส้น LM มีความลาดชันน้อย เส้น IS มีความลาดชันน้อย

ข.  เส้น LM มีความลาดชันมาก เส้น IS มีความลาดชันน้อย

ค.  เส้น LM มีความลาดชันน้อย เส้น IS มีความลาดชันมาก

ง.  เส้น LM มีความลาดชันมาก เส้น IS มีความลาดชันมาก

7.  ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 20 % หมายถึง

ก.  ปริมาณสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้น 20% ข.  ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 20 บาท

ค.  อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้น 20 % ง.  สินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 20 %

8.  Real NNP Norminal NNP แตกต่างกันอย่างไร

ก.  Real NNP จะมีค่าต่ำกว่า Norminal NNP เนื่องจากเป็นมูลค่าที่ได้หักเงินเฟ้อแล้ว

ข.  Real NNP เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ณ ราคาทุน Norminal เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ ราคา ตลาด

ค.  Real NNP เป็นมูลค่าที่คำนวณโดยหักค่าเสื่อมราคาแล้ว Norminal NNP คำนวณโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา

ง.   Real NNP และ Norminal NNP จะเหมือนกันเพราะคำนวณทางรายได้ย่อมเท่ากับรายจ่าย

9.  ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการลงทุนของภาคเอกชน

ก.  อัตราดอกเบี้ย   ข.  การคาดการณ์ในอนาคต

ค. ราคาสินค้าสูงขึ้น   ง.  อัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชน

10.  ถ้าปริมาณเงิน (MS) ในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใด

ก.  คนจะกู้เงินมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยต่ำ

ข.  อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพื่อจูงใจให้คนฝากเงินมากขึ้น

ค.  ธุรกิจจะกู้เงินจากต่างประเทศมากขึ้น

ง.  ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

11.  A.C. Pigou เชื่อว่า การที่ระดับราคาในระบบเศรษฐกิจลดลงจะมีผลตามข้อใด

ก.  ไม่มีผลใดในช่วง Liquidiy Trap   ข.  มูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินจะลดลง

ค.  รายได้ ณ ดุลภาพในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ง. การบริโภครวมลดลง

12.  สมมติว่าประสิทธิภาพของแรงงาน (Labor Productivity) ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นน่าจะมีผลต่อ

อุปทานรวม (Aggregate Supply) ดังในข้อใดได้บ้าง

ก.  อุปทานรวมเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนของระดับราคา

ข.  เส้นอุปทานรวมขยับไปทางขวา

ค.  เส้นอุปทานรวมอยู่ที่เดิม

ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

13.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ก.  ดุลการชำระเงินประกอบด้วยดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งรวมเงินโอน และเงินทุนเคลื่อนย้าย

ข.  ดุลบัญชีเดินสะพัดประกอบด้วยดุลการค้า ดุลบริการบริจาค

ค.  นักลงทุนต่างชาติซื้อหลักทรัพย์ในประเทศไทยจะรวมอยู่ในรายการดุลการชำระเงิน

ง.  การซื้อโรงงานในต่างประเทศคนไทยไม่รวมอยู่ในเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ

14.  การลดค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบตามข้อใดมากที่สุด

ก.  เกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศ

ข.  เกิดภาวะเงินตึงตัว

ค.  ความต้องการสินเชื่อเพื่อลงทุนในประเทศสูงขึ้น

ง.  สินค้าส่งออกมีราคาถูกลงในตลาดโลก

15.  การที่ประเทศหนึ่งมีดุลการชำระเงินเกินดุลจำนวนมาก อาจเกิดผลกระทบดังข้อใด

ก.  เงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

ข.  สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์สูงขึ้น

ค.  อุปทานของเงินเพิ่มขึ้น

ง.  ถูกหมดทุกข้อ

16.  ข้อใดน่าจะเป็นผลของการเพิ่มประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

ก.  การลงทุนภาคเอกชนอาจจะลดลง  ข.  อัตราดอกเบี้ยลดลง

ค.  การบริโภคของครัวเรือนลดลง  ง.  การออมภาคเอกชนลดลง

17.  ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขยายพันธบัตรรัฐบาลให้ธนาคารพาณิชย์ในภาวะเช่นใด

มากที่สุด

ก.  ธนาคารแห่งประเทศไทยขาดธนบัตรที่ใช้หมุนเวียน

ข.  เกิดภาวะเงินฝืดค่อนข้างรุนแรง

ค.  ภาวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว

ง.  เกิดภาวะเงินเฟ้อ

18.  ข้อใดน่าจะเป็นผลของการลดภาษี

ก.  การใช้จ่ายของรัฐบาลลดลง  ข.  การบริโภคเพิ่มขึ้น

ค.  การออมลดลง  ง.  การจ้างงานลดลง

19.  ข้อใดน่าจะเป็นผลของการเพิ่มการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ

ก.  รายได้ประชาชนติดลบ  ข. ระดับราคาลดลง

ค.  การบริโภคลดลง  ง. ไม่มีข้อถูก

20.  คำว่า Ceowding-Out Effeet มีความหมายใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก.  การใช้จ่ายภาครัฐบาลก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มในภาคเอกชน

ข.  การลงทุนภาคเอกชนมีความไวต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาก

ค.  รัฐบาลใช้จ่ายเงินไปเท่ากับการจัดเก็บภาษีพอดี

ง.  รัฐบาลขยายพันธบัตรในประเทศเพื่อนำเงินมาใช้จ่า ทำให้ภาคเอกชนลงทุนน้อยลง

21.  ข้อใดน่าจะเป็นผลของการเพิ่มอุปทานของเงินในระบบเศรษฐกิจ

ก.  อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น   ข.  การลงทุนเพิ่มขึ้น

ค.  การลงทุนลดลง   ง.  การออมลดลง

22.  ข้อใดน่าจะเป็นผลของการเพิ่มการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ

ก.  การลงทุนเพิ่มขึ้น   ข.  อัตราดอกเบี้ยลดลง

ค.  การออมเพิ่มขึ้น   ง.  การจ้างงานเพิ่มขึ้น

23.  ข้อแตกต่างระหว่าง “M1” กับ “M2” ในความเข้าใจของนักเศรษฐศาสตร์คืออะไร

ก.  M2 รวมเงินในบัญชีกระแสรายวันแต่ M1 ไม่รวม

ข.  M1 ไม่รวมเงินในบัญชีออมทรัพย์แต่ M2 รวม

ค.  M2 รวมเงินในบัญชีทุกประเภทในธนาคารพาณิชย์แต่ M1 ไม่รวม

ง.  M1 รวมเงินฝากในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แต่ M2 ไม่รวม

24.  แนวคิดเกี่ยวกับ “Rational Expectations Equilibrium” เกี่ยวข้องกับข้อใดต่อไปนี้

ก.  การเกิดดุลยภาพเป็นสิ่งที่คาดหมายได้ล่วงหน้า

ข.  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคต้องใช้เส้น IS และ LM

ค.  การเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวเงิน (Nominal Changer) ส่วนผลกระทบนานเท่าที่คนยังไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร

ง.  นโยบายการเงินก่อให้เกิดดุลยภาพที่มีเสถียรภาพ

25.  คำว่า Liquidity Trap มีความหมายใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก.  เกิดช่องว่างระหว่างความต้องการถือเงินกับปริมาณเงิน

ข.  เส้น LM เป็นเส้นแนวราบขนานกับแกนนอน

ค.  เกิดภาวะที่สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจลดลงอย่างรวดเร็ว

ง.  เส้น LM เป็นเส้นตั้งฉากกับแกนนอน

26.  แนวคิดเกี่ยวกับ “Life-Cycle Hypothesis” ในการบริโภคเกี่ยวกับข้อใดต่อไปนี้

ก.  การบริโภคเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต

ข.  ผู้บริโภคอาจจัดสรรการบริโภคไว้สำหรับช่วงอายุต่างๆ

ค.  การบริโภคเริ่มจากระดับต่ำ สูง และต่ำเป็นวัฏจักร

ง.  ระดับการบริโภคขึ้นอยู่กับวงจรชีวิต