ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสืออ่านสอบ*การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)*แนวข้อสอบ/คู่มือสอบ ปี59  (อ่าน 262 ครั้ง)

ออฟไลน์ panomtien

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 419
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยายโครงการต่างๆ มากมาย และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และโบนัส เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 13 อัตรา
1. ตําแหน่ง : นักบริหารการเงิน 5 หรือ 6
สังกัด : กองการเงิน ฝ่ ายการเงินและบัญชี
จํานวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการคลัง
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

2. ตําแหน่ง :นักบัญชี 5 หรือ 6
สังกัด : กองบัญชีการเงิน ฝ่ ายการเงินและบัญชี
จํานวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านบัญชี การเงินบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

3. ตําแหน่ง :นักบัญชี 5 หรือ 6
สังกัด : กองบัญชีบริหารและงบประมาณ ฝ่ ายการเงินและบัญชี
จํานวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านบัญชี การเงินบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

4. ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์ 5 หรือ 6
สังกัด : กองพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายพัฒนา
จํานวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

5. ตําแหน่ง :เศรษฐกร 5 หรือ 6
สังกัด : กองพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายพัฒนา
จํานวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

6. ตําแหน่ง : นักบัญชี 5
สังกัด : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จํานวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี การบัญชี
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

7. ตําแหน่ง :นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 หรือ 6
จํานวน : 2อัตรา
สังกัด : กองบริการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน และ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
*ผูุ้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

8. ตําแหน่ง :วิศวกร 5 หรือ 6
จํานวน : 2อัตรา
สังกัด : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

9. ตําแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ 5 หรือ 6
จํานวน : 2อัตรา
สังกัด : สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี เคมีเทคนิค สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือเทียบเท่า
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

10. ตําแหน่ง :นักบริหารงานทั่วไป 6
สังกัด : กองการประชุม ฝ่ ายบริหาร
จํานวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

วิธีสมัคร: สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร: กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สํานักงานใหญ่ กนอ. ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2253 0561 ต่อ 1165, 1121
วันที่เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม–9 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาราชการ
ค่าสมัครสอบ: 40 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน: ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ตำแหน่ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี2559

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากๆ จากสนามสอบจริงๆของปีที่ผ่านมา

## ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย

## สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย แม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ ช่วยเป็นแนวทางในการทำข้อสอบได้อย่างดี

{{แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง***เลือกตามตำแหน่งที่สอบ}}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ข้อสอบไทย.com/index.php?board=16.0
เพจ // <<ศุนย์รวมข่าวเปิดสอบงานราชการ>>

รายละเอียดสินค้า
ไฟล์(pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
หนังสือ+MP3 ราคา 999 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

สนใจแนวข้อสอบติดต่อสอบถามที่
โทร 098-5922961 /Line ID :  nungning2465

ชำระค่าสินค้า
กรุณาโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ
บัญชี สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี พนมเทียน แสบงบาล
เลขที่บัญชี 429-0-83911-9

โอนเงินแล้วแจ้ง...ทางไลน์ พร้อมถ่ายสลิปแจ้งการโอน

##########ขอขอบคุณที่ไว้วางใจเรา############

+++++++ขอให้โชคดีในการสอบค่ะ+++++++++++