ผู้เขียน หัวข้อ: รวม..ข้อ.สอบ#นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ((แนวข้อสอบ))สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2559  (อ่าน 330 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
2.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
     การรับสมัคร
ผุ้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1- 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันเวลาราชการ

*** ห้ามพลาด....ข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลย***
....รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
....สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
....การันตีคุณภาพ ราคาประหยัด.


จำหน่าย..คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการเผยแพร่
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นิติกร
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- นายช่างไฟฟ้า


      แนวข้อสอบเก่าบางส่วน
2    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    dmh.go.th                                                 ค. www.oaep.go.th
    qsds.go.th                                                        ง. www.rubber.go.th
ตอบ   ค. www.oaep.go.th
3    ใครคือเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ คนปัจจุบัน
    นายสุพรรณ แสงทอง                 ค.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
    นายวิเชียร วงษ์สมาน                 ง.ศ.ดร. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
ตอบ    ก. นายสุพรรณ แสงทอง
 4   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร
    สปส. ค. ปพส.
    ปส.                                                                 ง. สพ.
ตอบ    ข. ปส.     
5   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสังกัดกระทรวงใด
    กระทรวงการคลัง                                                 ค. กระทรวงพาณิชย์
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบ   ง.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
    พ.ศ.2510      ค. พ.ศ.2503
    พ.ศ. 2517     ง. พ.ศ. 2504
ตอบ  ง. พ.ศ. 2504
7    ใครเป็นประธานในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
    นายประสงค์ นรจิตร์
    นายนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
    นายสุพรรณ แสงทอง
    นายวิเชียร วงษ์สมาน
ตอบ   ข. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
8    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี พ.ศ. 2554-2557
    เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณู
    เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน
    เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
    เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู และเป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน
ตอบ    ค. เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
9    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในปี พ.ศ. 2558-2561
    เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณู
    เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน
    เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
    เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู และเป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน
ตอบ   ข. เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน
 10   ข้อใดคือภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
    เสนอแนะโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู
    กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์
    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ


++แนวข้อสอบใหม่##คู่มือเตรียมสอบ##เอกสารติวด่วน++
**อัพเดทใหม่ล่าสุด  เจาะลึกตรงประเด็น ครอบคุมที่ออกสอบ++แบบละเอียด++
**ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งติว/ไปหาซื้อหนังสือให้ยุ่งยาก ส่งรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องรอนาน
...รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
...รวมแนวข้อสอบเก่าดีดี และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย


    สนใจติดต่อ 062-9964152
1..ไฟล์ ส่งทางอีเมล์ 399 บาท (จัดส่งภายใน24ชม. แต่ไม่เกิน 24.00 ของทุกวัน)
2..หนังสือ+VCD ราคา 999 บาท (ใช้เวลาพิมพ์ใหม่ 1วัน รวมเวลาจัดส่ง ไม่เกิน 5 วัน )
      ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1-โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาวารินชำราบ ออมทรัพย์ เลขบัญชี 168-268964-8 น ส วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง
2-ส่ง sms แจ้งการโอนเงิน ที่เบอร์ 062-9964152
3-แจ้ง หน่วยงาน ตำแหน่ง และสาขา ที่ต้องการ พร้อม e-mailที่ใช้งานได้ (hotmail,gmail,yahoo)เท่านั้น ถ้าเป็นเมล์ของหน่วยงานจะไม่สามารถส่งได้
4-แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด สำหรับส่งหนังสือ (ผู้ที่สั่ง หนังสือ+VCD)
5-ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e mail - jennywattana@gmail.com
"..เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับของ.."


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 05:41:53 pm โดย Jennywattana »