ผู้เขียน หัวข้อ: (เปิดแล้ว)สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (อ่าน 382 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 94
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 - 12 มกราคม 2559

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

2. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

3. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

4. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

5. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

6. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านยานยนต์)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยานยนต์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

7. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 - 12 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tisi.job.thai.com/


- แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ 2551

- แนวข้อสอบ การตรวจสอบและการรับรอง

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพาะตำปหน่งเลือกตามที่สอบ

- นักวิชาการมาตรฐาน

- นักจัดการงานทั่วไป


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.comแนวข้อสอบ สมอ.นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา )

    
1.Roman\"">        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหน้าที่อะไร
ตอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน และมีบทบาทนำในกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด รวมทั้งการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ
 
2.        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ตอบ   สมอ.
 
3.        หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง และจดทะเบียน คือหน่วยงานใด
ตอบ  หน่วยตรวจสอบและรับรอง
 
4.        CAB  คือหน่วยงานใด
ตอบ   หน่วยตรวจสอบและรับรอง  ย่อมาจาก  Conformity Assessment Body
 
5.        หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองคือหน่วยงานใด
ตอบ   หน่วยรับรองระบบงาน
 
6.        Accreditation  Body  คือหน่วยงานใด
ตอบ   หน่วยรับรองระบบงาน    ย่อมาจาก    Accreditation  Body
 
7.        คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมีชื่อย่อว่าอะไร
ตอบ  CASCO
 
8.        CASCO  มีหน้าที่อะไร
ตอบ  1. ศึกษาวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และระบบการจัดการ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 
        2. จัดทำข้อแนะนำหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง หน่วยรับรองระบบงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการยอมรับหน่วยงานดังกล่าว
 
        3. ส่งเสริมการยอมรับร่วมและการยอมรับระบบการตรวจสอบและรับรองในประเทศและภูมิภาคต่างๆ และการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน และเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
9.  คณะกรรมการวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรองมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
 
ตอบ   1. จัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ
 
         2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของ ISO/CASCO
 
         3. ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)
 
10.     การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการใด
ตอบ   การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต
 
11.  หลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.คือ
ตอบ   1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
         2. ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ
 
12.     กมอ.  ย่อมาจากอะไร
ตอบ   คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
13.   วัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ  กมอ. คืออะไร
ตอบ   1. เพื่อให้ดำเนินการโดยถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
 
        2. เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับรองของสากลและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม
 
        3. เพื่อลดและเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากผู้ควบคุมเป็นผู้กำกับดูแลหลักการ
 
14.  มอก. ย่อมาจากอะไร
 
ตอบ  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
15.  มาตรฐานการรับรองที่นำมาใช้ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
ตอบ    1. ISO9000        2. ISO 14000    3.  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (มอก.)
 
16.     ISO 14000  คือมาตรฐานอะไร
ตอบ  มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
17.     การนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช้มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อ/      ผู้บริโภคอย่างไร
ตอบ   1. มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ
 
        2. สะดวกประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ
 
         3. ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน