ผู้เขียน หัวข้อ: [>เปิดสอบ<] #เฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่น #อปท #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง  (อ่าน 9554 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook


ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น ทุกจังหวัด #60 ประจำปี 2560 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย


!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ ล่าสุด+!!!! CLICK >>>> กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th/

!!!!!+ประกาศสอบ+!!!!
แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ
อัพเดทข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2560


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท 0809.3 /ว23 เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ให้จังหวัดแจ้ง อปท.ตั้งงบฯ เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สอบท้องถิ่น 2560 ปีนี้ 21,605 อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบท้าย...

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.

อัพเดทข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 18พฤษภาคม2560

สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 3/2560

1.ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. จำนวน 4 คณะ

- ประธาน ก.จ. ได้ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามมติ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 จำนวน 4 คณะ ได้แก่ อ.ก.จ. โครงสร้าง อ.ก.จ.กฎหมาย อ.ก.จ.มาตรฐานวินัย และ อ.ก.จ.เทียบตำแหน่ง ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรียบร้อย

2.รายงานตำแหน่งและอัตราว่างในการจัดสอบแข่งขันของ กสถ. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560)

- ตำแหน่งว่างจำนวน 85 ตำแหน่ง

- อัตราว่างจำนวน 21,605 อัตรา

3.รายงานตำแหน่งและอัตราว่างของตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น บริหารท้อถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)

- ปลัด จำนวน 153 อัตรา

- รองปลัดจำนวน 92 อัตรา

- ผอ.กองจำนวน 329 อัตรา

- หน.ฝ่ายจำนวน 230 อัตรา

- ผอ.สถานศึกฦษาจำนวน 119อัตรา

เอกสารแนบท้าประกาศ : รายละเอียดสรุปผลการประชุมฯ

อัพเดทข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

ตามคาด! อัษฎางค์ นั่งต่อ ปธ.กสถ. เดินหน้าจัดสอบบรรจุ อปท.กว่า 2 หมื่นอัตรา

นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) แพร่ ในฐานะ ก.จ.กลาง และ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสถ.จำนวน 19 คน มีมติให้นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต. กลาง ทำหน้าที่ประธาน กสถ. ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( สถ.) ทำหน้าที่รองประธาน จากนั้นจะนำมติดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ลงนามแต่งตั้ง เพื่อเดินหน้าจัดสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประชม ก.กลาง มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ พ.ศ.2560 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/2560 เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน ใช้บรรจุแต่งตั้งใน อบจ. อบต. และ เทศบาล ตามเขตที่สอบ 10 เขต จำนวน 84 ตำแหน่ง เดิมมีเพียงตำแหน่ง 14,653 อัตรา แต่ผลสำรวจล่าสุดจะมีการบรรจุในอัตราว่างกว่า 2,1000 อัตรา และการจัดสอบดังกล่าวคาดว่าจะมอบหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบทั้ง 10 เขต เช่นเดียวกันการสอบบรรจุเมื่อปี 2556 สำหรับการสอบครั้งนี้คาดจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม นี้ จะมีผู้สนใจสมัครสอบกว่า 7 แสนราย

นายปรีชากล่าวว่า สำหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน จะมีการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้แบ่งออกเป็น 10 เขตทั่วประเทศ ส่วนหลักสูตรการสอบแข่งขัน ให้มีการทดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หรือภาค ข และ สอบสัมภาษณ์ ภาค ค มีคะแนนภาคละ100 คะแนน

ทั้งนี้ภาค ก สำหรับผู้สมัครสอบด้วยวุฒิปริญญาตรี จะมีการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อสอบมีการวัดผลเทียบเท่ามาตรฐานการสอบของสำนักงาน ก.พ. บัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หากเขตใดเรียกบรรจุหมดแล้ว อาจไปใช้บัญชีเขตอื่นได้ ส่วนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ต้องดำรงในตำแหน่งใน อปท นั้นอย่างน้อย 2 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนย้ายไปที่อื่นได้เพื่อป้องกันการวิ่งเต้น หรือการเวียนเทียนในการรับบรรจุตำแหน่งเดิม เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ นายปรีชา กล่าว

ด้านนายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ ) กล่าวว่า หลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาสั่งจำคุกผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากการเรียกรับสินบนในการจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นมหกรรมการโกงครั้งใหญ่ในการจัดสอบ และต่อมามีอีกหลายพื้นที่ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันมีปัญหามานานหลายหลายปี และ คสช.เพิ่งยึดอำนาจการจัดสอบมาไว้ที่ส่วนกลาง แต่กระบวนการต่างๆในการสอบสวนข้อเท็จจริงในจังหวัดที่มีปัญหามีความล่าช้า เนื่องจากในวงจรการทุจริตมีผลประโยชน์สูงมากและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย

ที่ผ่านมาตนได้รับการแต่งตั้งจาก มท.1 ให้ไปสอบสวนข้อเท็จจริงในการจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ จ.มหาสารคาม กระทั่ง คสช.มีคำสั่งตาม ม 44 แขวนผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่นอีกจำนวนมาก แต่เมื่อตนเสนอสอบเพิ่มเพื่อให้ถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังปรากฎว่าได้รับคำสั่งให้ยุติการทำหน้าที่ แต่ปัจจุบันทราบว่าข้าราชการระดับสูงบางรายถูกคำสั่งจาก ม 44 เก็บกรุ หลังจากได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าในจังหวัดใหญ่ ซึ่ง คสช.และ ปปช.ควรให้ความสนใจสอบข้อมูลในเชิงลึกก็จะทราบความเชื่อมโยงทั้งหมด นายอัษฎางค์ กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาจาก :https://www.matichon.co.th/news/522443#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. #อัพเดทใหม่ล่าสุด #60
#เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบเทศบาล อบต. อบจ. กทม.#60 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ


สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.zจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบท้องถิ่น อปท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ ปัจจุบัน
3 สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4 สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอพนาจท้องถิ่น 2542
5 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต และเมืองพัทยา
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542
7 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกา บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
10 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
12 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท พ.ศ. 2547
13 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน อปท 2545
14  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
16  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
17 แนวข้อสอบเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18 แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ

*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}


(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ


ชุด DVD สอบท้องถิ่น ทั่วประเทศ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน
VCD/MP3 ติวสอบท้องถิ่น ใช้สอบทุกพื้นที่ ที่เปิดสอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหา
" เอกสารประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด  พร้อมเฉลย
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว คุณภาพคับแก้ว ชัวร์สุดๆ
*รับประกันคุณภาพ*
แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
MP3 พรบ.บริหารราชการเมืองพัทยาข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ

วิธีการสั่งซื้อกดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE @กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE ID 0981081851

*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ 
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Web Site : www.sheetthai.net
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2017, 10:01:42 pm โดย sakhiran »ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถานบริการ


1. “สถานบริการ” หมายความว่า อะไร
ตอบ      สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า
2. “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด”  หมายความว่า อะไร
ตอบ      ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกำหนดเขตอันมีปริมณฑลจำกัดท้องที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการกระทำได้โดยตราเป็นอะไร
ตอบ      พระราชกฤษฎีกา
4. ผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ      (1)  อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
 (3)  ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(4)  ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
(5)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง ตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก หรือตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณี
5. อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการจะต้องมีลักษณะใด
ตอบ      (1)  ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว (2) ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
(3)  มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก
6. เมื่อได้รับคำขออนุญาตตั้งสถานบริการ พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งอนุญาตหรือไม่ภายในกี่วัน
ตอบ      ภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับคำร้อง
7. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการใช้ได้จนถึงเมื่อใด
ตอบ      วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
8. ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอเมื่อใด
ตอบ      ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (31 ธันวาคม)
9. ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ภายในกำหนดกี่วัน
ตอบ      สามสิบวัน นับแต่วันได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
10. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการสูญหายหรือชำรุดผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกี่วัน
ตอบ      สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุด
11. ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจะต้องจัดทำบัตรประวัติของผู้ใดก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการ
ตอบ      พนักงาน
12. ในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในกี่วัน
ตอบ      ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
13. กรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ สถานบริการ สูญหายถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดทำบัตรประวัติใหม่เมื่อใด
ตอบ      ภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ
14. ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีข้อห้ามการปฏิบัติอย่างใด
ตอบ      (1)  รับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ
              (2)  ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ
              (3)  จำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้
              (4)  ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ
              (5)  ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ
              (6)  ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
15. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุเท่าไรซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ
ตอบ      ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการ
16. ผู้ใดมีหน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม
ตอบ      ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ
17. เมื่อผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการฝ่าฝืนจัดให้มีการแสดงตามข้อ 16 ใครมีอำนาจสั่งให้งดการแสดงนั้นได้
ตอบ      นายตำรวจท้องที่ตั้งแต่ชั้นสารวัตรขึ้นไป หรือ ตั้งแต่นายอำเภอท้องที่ขึ้นไป
18. กรณีสถานบริการไม่จัดทำประวัติพนักงาน หรือยินยอมให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติ ให้สั่งพักได้ครั้งละไม่เกินกี่วัน
ตอบ      สามสิบวัน
19. กรณีดำเนินกิจการสถานบริการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการให้สั่งพักได้ครั้งละไม่เกินกี่วัน
ตอบ      เก้าสิบวัน

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด
ตอบ       พ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (12 พ.ค. 48)
2. พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้ยกเลิก พ.ร.บ. ใด
ตอบ       (1)  พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478
(2)  พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
(3)  พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2495
(4)  พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503
3. “โรงแรม”  หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนแต่ไม่รวมถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน   สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น   สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
4. “ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม”  หมายความถึงผู้ใด
ตอบ       ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
5. “ผู้จัดการ”  หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       ผู้จัดการโรงแรม
6. “ผู้พัก”  หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใช้บริการที่พักชั่วคราวของโรงแรม
7. “ใบอนุญาต”  หมายความถึงอะไร
ตอบ       ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
8. “นายทะเบียน”  หมายความถึงผู้ใด
ตอบ       ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
9. “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       ผู้ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพ.ร.บ. ฉบับนี้
 
10. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แต่งตั้งจากผู้ใด
ตอบ       (1)  ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ
(2)  ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป หรือ
(3)  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป
11. “คณะกรรมการ”  ตาม พ.ร.บ.นี้หมายความถึงอะไร
ตอบ       คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม
12. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ตอบ       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
13. คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย
ตอบ       (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ
(2)เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(3)ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(4)อธิบดีกรมการปกครอง
(5) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(6) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(7) อธิบดีกรมอนามัย
(8) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(9) ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(10) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(11) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
(12) นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
(13)นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
(14) นายกสมาคมโรงแรมไทย
(15) ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย
(16) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
(17)ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านโรงแรมไปตามประเภทของโรงแรมที่กำหนดไว้
14. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม
ตอบ       ผู้แทนกรมการปกครอง
15. ใครเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม
ตอบ       ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
16. ใครเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบ       คณะรัฐมนตรี
17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมมีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ตอบ       สองปี
18. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม
ตอบ       ไม่น้องกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
19. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่อะไร
ตอบ       (1)  ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
(2)  ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศกำหนดเขตท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเป็นเขตงดออกใบอนุญาต
(3)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตาม
(4)  เสนอแผนและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและการกำกับดูแลธุรกิจโรงแรม
(5)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงหรือประกาศ
(6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
20. รัฐมนตรี มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรงแรม และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมโดยคำแนะนำของใคร
ตอบ       คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ


1. พระราชบัญญัตินี้กำหนดขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของผู้ใด
ตอบ       สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา
2. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด
ตอบ       วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติใด
ตอบ       โรงรับจำนำ พุทธศักราช 2480 และพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
4. “โรงรับจำนำ” หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท และหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลัง
5. ผู้รับจำนำ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ
6. ทรัพย์จำนำ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       สิ่งของที่รับจำนำ
7. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หมายถึงผู้ใด
ตอบ       เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
8. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ       ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* เป็นกรรมการ
9. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจและหน้าที่อะไรบ้าง
ตอบ       (1) กำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ (2) กำหนดจำนวนโรงรับจำนำในท้องที่ที่เห็นสมควร (3) พิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ (4) ดำเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
10. การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำต้องมีกรรมการมาประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด
ตอบ       ไม่น้อยกึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
11. หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ       ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
12. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้หลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ       ให้ถือเสียงข้างมาก
13. การออกเสียงในการประชุมกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันต้องดำเนินการอย่างใด
ตอบ       ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
14. การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้กระทำโดยวิธีการใด
ตอบ       การว่าประมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
15. ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ       (1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี (2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (5) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท (6) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ (7) ไม่มีพฤติการณ์อันจะก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
16. หากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำตั้งโรงรับจำนำ ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในกี่วัน
ตอบ       สามสิบวัน

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
พระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505


     
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2505
เป็นปีที่ 17 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
*[รก.2505/115/4พ/31 ธันวาคม 2505]
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พุทธศักราช 2480 และพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"โรงรับจำนำ"* หมายความว่า สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับ จำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน หนึ่งแสนบาท และหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงิน ให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลัง ด้วย [นิยามนี้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534]
"ผู้รับจำนำ" หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ
"ทรัพย์จำนำ" หมายความว่า สิ่งของที่รับจำนำ
"เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต" หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราช บัญญัตินี้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดี กรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 6 คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ
(2) กำหนดจำนวนโรงรับจำนำในท้องที่ที่เห็นสมควร
(3) พิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำขอย้ายสถานที่ตั้ง โรงรับจำนำ
(4) ดำเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การกำหนดตาม (1) และ (2) ให้ประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ท้องที่
มาตรา 7 การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต ตั้งโรงรับจำนำ
การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำและการอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในท้องที่ใดมีการกำหนดจำนวนโรงรับจำนำ การขออนุญาตตั้ง โรงรับจำนำ ให้กระทำโดยการว่าประมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคสามไม่ใช้บังคับแก่การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ของเทศบาลหรือของทางราชการ
มาตรา 9 ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
(2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(6) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ
(7) ไม่มีพฤติการณ์อันจะก่อกวนทำลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคง ของประเทศ
ในกรณีผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำเป็นนิติบุคคล กรรมการและผู้จัดการ ของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา 10 เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำได้พิจารณา เห็นสมควรให้ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำผู้ใดตั้งโรงรับจำนำจะโดยการว่า ประมูลหรือไม่ก็ตาม ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตตั้ง โรงรับจำนำให้แก่ผู้นั้น
ในกรณีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตตั้ง โรงรับจำนำตั้งโรงรับจำนำ ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้ง การไม่อนุญาต คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา 11 ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
มาตรา 12 ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่า โรงรับจำนำ ตาม ลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับ จำนำ ในกรณีเทศบาลหรือทางราชการตั้งโรงรับจำนำ เทศบาลหรือทาง ราชการอาจใช้คำอื่นแทนคำว่า โรงรับจำนำ ก็ได้ แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้ใช้ได้
มาตรา 13 ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีที่เก็บทรัพย์จำนำอันมีค่าไว้โดย ปลอดภัยในโรงรับจำนำตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำกำหนด
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้รับจำนำย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15 ในกรณีผู้รับจำนำเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการหรือผู้จัดการ ผู้รับจำนำต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา 16 ผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเป็นภาษาไทย ตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แสดงไว้ในที่เปิดเผยภายใน โรงรับจำนำ
มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 2 ต่อเดือน
(2) เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวันให้คิด เป็นครึ่งเดือน ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ ปัดทิ้ง
ในกรณีผู้รับจำนำได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเนื่องจากการรับจำนำ นอกจากดอกเบี้ย ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นดอกเบี้ยด้วย
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการ ดังต่อไปนี้
(1) รับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์จำนำในระหว่างเวลาตั้งแต่ 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกา
(2) รับจำนำสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
(3) รับจำนำสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของ ที่ได้รับแจ้งตามมาตรา 21
(4) นำทรัพย์จำนำออกนอกโรงรับจำนำ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ หรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ เพื่อให้พ้นภยันตรายอันร้ายแรงที่ผู้รับจำนำจะป้องกันด้วยวิธีอื่นไม่ได้
(5) ประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์จำนำ ที่หลุดเป็นสิทธิแล้วในบริเวณโรงรับจำนำ
มาตรา 18 ทวิ* ในการรับจำนำ ให้ผู้รับจำนำจดแจ้งรายการ เกี่ยวกับบัตรประชาชนของผู้จำนำไว้ให้ชัดแจ้งในต้นขั้วของตั๋วรับจำนำด้วย
ในกรณีที่ผู้จำนำไม่ต้องมีบัตรประชาชนตามกฎหมาย ให้จดแจ้งรายการ เกี่ยวกับเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ของผู้จำนำแทนบัตรประชาชน
*[มาตรา 18 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517]
มาตรา 19 ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นำมาจำนำเป็น สิ่งของที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิด ให้ผู้รับจำนำแจ้งต่อพนักงานฝ่าย ปกครองหรือตำรวจท้องที่ทันที
มาตรา 20 เมื่อมีการรับจำนำ ให้ผู้รับจำนำออกตั๋วรับจำนำให้แก่ ผู้จำนำ และติดเลขหมายที่ทรัพย์จำนำให้ตรงกับเลขหมายตั๋วรับจำนำ
ตั๋วรับจำนำให้ทำตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
การออกตั๋วรับจำนำให้ทำตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 21 เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกประกาศตำหนิรูปพรรณของหายได้แจ้ง เรื่องของหายต่อผู้รับจำนำ ผู้รับจำนำมีหน้าที่ตรวจทรัพย์จำนำหรือสิ่งของที่จะ รับจำนำ ถ้าปรากฏว่ามีตำหนิรูปพรรณตรงหรือคล้ายกับตำหนิรูปพรรณของหาย ให้ผู้รับจำนำส่งมอบต่อเจ้าพนักงานผู้ซึ่งแจ้งเรื่องของหายนั้นโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการรับจำนำไว้แล้วให้ส่งสำเนาตั๋วรับจำนำไปด้วย
มาตรา 22* ภายใต้บังคับมาตรา 23 ผู้รับจำนำต้องให้ไถ่ทรัพย์ จำนำ เมื่อมีผู้จำนำนำตั๋วรับจำนำมาขอไถ่ ให้ผู้รับจำนำจดแจ้งรายการตาม มาตรา 18 ทวิ และเมื่อให้ไถ่แล้ว ให้นำตั๋วรับจำนำติดไว้ที่ต้นขั้วตั๋วรับจำนำ และบันทึกวันเดือนปีที่ไถ่ไว้ในต้นขั้วตั๋วรับจำนำนั้น และจัดให้ผู้ไถ่ทรัพย์คืน ลงลายมือชื่อในต้นขั้วตั๋วรับจำนำด้วย
*[มาตรา 22 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517]
มาตรา 23 ผู้รับจำนำต้องไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จำนำเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับจำนำได้รับแจ้งจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจว่าทรัพย์ จำนำหรือตั๋วรับจำนำเป็นของได้มาโดยการกระทำความผิด หรือ
(2) ผู้รับจำนำมีเหตุควรสงสัยว่าทรัพย์จำนำหรือตั๋วรับจำนำเป็นของ ได้มาโดยการกระทำความผิด เมื่อผู้รับจำนำไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จำนำ ผู้รับจำนำต้องแจ้งต่อพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ทันที และต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต โดยไม่ชักช้า
มาตรา 24* ผู้รับจำนำต้องคืนทรัพย์จำนำให้แก่เจ้าของโดยจะเรียก ให้เจ้าของชำระหนี้ที่เกิดจากการรับจำนำทรัพย์นั้นมิได้ ในกรณีต่อไปนี้
(1) ได้รับจำนำสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการ
(2) ได้รับจำนำทรัพย์หรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา 21
(3) ได้รับจำนำทรัพย์ไว้โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์จำนำนั้น ได้มาโดยการกระทำความผิด
(4) ได้รับจำนำทรัพย์ไว้โดยมิได้จดแจ้งรายการตามมาตรา 18 ทวิ
ความในวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้รับจำนำที่จะเรียกชำระหนี้ที่เกิด จากการรับจำนำเอาจากผู้จำนำ
*[มาตรา 24 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517]
มาตรา 25* ให้ผู้รับจำนำทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ย เป็นเวลากว่าสี่เดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และปิดประกาศบัญชี นั้นไว้ ณ ที่เปิดเผย ที่โรงรับจำนำนั้นตามแบบและวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง
เมื่อผู้รับจำนำได้ปฏิบัติการถูกต้องครบถ้วนตามความในวรรคก่อนแล้ว ให้บรรดาทรัพย์จำนำที่ปรากฏตามบัญชีที่ผู้รับจำนำทำขึ้นและประกาศไว้ ซึ่ง เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมิได้สั่งอายัดไว้ หรือผู้รับจำนำมิได้ขอไถ่ภายใน กำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันประกาศ หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับจำนำ
*[มาตรา 25 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526]
มาตรา 26 เมื่อทรัพย์จำนำหลุดเป็นสิทธิแล้ว ให้ผู้รับจำนำบันทึก วันเดือนปีที่หลุดเป็นสิทธิไว้ในต้นขั้วตั๋วรับจำนำ และถ้าผู้รับจำนำได้จำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จำนำที่หลุดเป็นสิทธิแล้ว ก็ให้บันทึกวันเดือนปี ที่ได้จำหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์จำนำนั้นไว้ในต้นขั้วตั๋วรับจำนำด้วย
มาตรา 27 ให้ผู้รับจำนำทำบัญชีงบเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออก ใบอนุญาตตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ภายในระยะ เวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนปฏิทิน
มาตรา 28 เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมี อำนาจเข้าไปในโรงรับจำนำเพื่อตรวจทรัพย์จำนำและเอกสารที่เกี่ยวกับการ รับจำนำและผู้รับจำนำต้องให้ความสะดวกตามสมควร
เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำต้องมีบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนด ในกฎกระทรวง และต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
มาตรา 29 คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำมีกำหนดไม่เกินสามเดือน หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งโรงรับจำนำเมื่อปรากฏว่า
(1) ผู้รับจำนำหรือกรรมการ ผู้จัดการหรือพนักงานของผู้รับจำนำ ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราช บัญญัตินี้ หรือ
(2) ผู้รับจำนำหรือกรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับจำนำซึ่งเป็นนิติบุคคล ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9
ในกรณีสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือเพิกถอนใบอนุญาตตั้ง โรงรับจำนำ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเห็นสมควร จะมีคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุมโรงรับจำนำที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตั้งโรงรับจำนำหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำนั้นด้วยก็ได้
มาตรา 30 ผู้รับจำนำมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงรับ จำนำ หรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำที่คณะกรรมการควบคุม โรงรับจำนำได้สั่งตามมาตรา 29 ต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา 31 ผู้รับจำนำจะรับจำนำในระหว่างเวลาพักใช้ใบอนุญาต ตั้งโรงรับจำนำ หรือภายหลังเวลาที่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ไม่ได้ แต่ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ต่อผู้จำนำและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับ จำนำตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวกับการรับจำนำที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้ว
มาตรา 32 ผู้รับจำนำผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้กระทำได้ แต่จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบก่อนเลิกกิจการ โรงรับจำนำไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ผู้ซึ่งเลิกกิจการรับจำนำจะรับจำนำภายหลังที่เลิกกิจการรับจำนำแล้ว ไม่ได้ แต่ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ต่อผู้จำนำและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับ จำนำตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวกับการรับจำนำที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้ว
มาตรา 33 ผู้รับจำนำผู้ใดต้องเลิกกิจการรับจำนำเพราะใบอนุญาต ตั้งโรงรับจำนำสิ้นอายุและไม่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำใหม่ ผู้นั้นยังคง มีหน้าที่ต่อผู้จำนำและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับจำนำตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวกับการรับจำนำที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้ว
มาตรา 34 ในกรณีตามมาตรา 32 และมาตรา 33 เมื่อ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเห็นสมควรจะมีคำสั่งให้ควบคุมโรงรับจำนำ นั้น ๆ ก็ได้
มาตรา 35 ในกรณีผู้รับจำนำตาย ทายาทของผู้รับจำนำที่ตายอาจ ยื่นคำขอเข้าเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับจำนำที่ตาย ถ้าคณะกรรมการควบคุมโรงรับ จำนำเห็นว่าทายาทผู้นั้นเป็นผู้สมควรและมีคุณสมบัติตามมาตรา 9 คณะกรรมการ ควบคุมโรงรับจำนำจะออกหนังสืออนุญาตให้ทายาทผู้นั้นเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับ จำนำที่ตายก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าทายาทผู้นั้นเป็นผู้รับจำนำตามใบอนุญาต ตั้งโรงรับจำนำที่ได้ออกให้แก่ผู้ตายนั้น
มาตรา 36 ในกรณีไม่มีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำแทนผู้รับจำนำที่ตายจน ล่วงเลยกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับจำนำตาย หรือมีผู้ขอเป็นผู้รับจำนำ แทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีทายาทอื่นคัดค้านและไม่อาจตกลงกันได้ ให้เลิกกิจการโรงรับจำนำ และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้าควบคุม โรงรับจำนำ
มาตรา 37 เมื่อได้มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้ ควบคุมโรงรับจำนำใด ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจำนำแห่งโรงรับจำนำนั้นทราบและเข้าควบคุมโรงรับจำนำนั้นทันที การควบคุมจะกระทำโดยเข้าดำเนินกิจการโรงรับจำนำนั้นเสียเองแทนผู้รับ จำนำ หรือจะเข้าตรวจตราดูแลให้ผู้รับจำนำดำเนินกิจการโรงรับจำนำให้ ถูกต้องเรียบร้อยก็ได้
การควบคุมโรงรับจำนำจะกระทำโดยกำหนดระยะเวลาควบคุมหรือไม่ ก็ได้ และเมื่อได้เข้าควบคุมแล้ว จะเลิกการควบคุมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ตามที่ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำจะเห็นสมควร
เมื่อได้มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้เลิกควบคุมโรงรับ จำนำ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจำนำทราบ และเลิกการควบคุมตามคำสั่งนั้น
มาตรา 38 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ ควบคุมโรงรับจำนำและเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจำนำ หรือกรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานของผู้รับจำนำซึ่งเป็นนิติบุคคลมาให้ ถ้อยคำหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการโรงรับจำนำ
มาตรา 39 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา 40 ผู้รับจำนำผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา 41 ผู้รับจำนำผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 26 มาตรา 27 หรือฝ่าฝืน กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองพันบาท
มาตรา 42 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า การกระทำใดของผู้รับ จำนำเป็นความผิด ถ้ากรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานของผู้รับจำนำเป็น ผู้กระทำหรือร่วมกระทำด้วย ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้สำหรับ ผู้รับจำนำ
มาตรา 43 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเจ้าพนักงาน ตรวจโรงรับจำนำ และออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส.ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
_____

        (1) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ
             ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี       ฉบับละ 20,000 บาท
        (2) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ
             ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนคร
             และจังหวัดธนบุรี                                ฉบับละ 10,000 บาท
        (3) ใบแทนใบอนุญาต                          ฉบับละ     50 บาท
_______________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พุทธศักราช 2480 ได้ออกใช้เป็นเวลานานมาแล้ว การกำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับอนุญาต และบทกำหนดโทษยังไม่เหมาะสมแก่กาลสมัยในขณะนี้ จึงสมควรปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นการเหมาะสม

_______________________
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 มีบทบัญญัติที่ไม่รัดกุม ทำให้โรงรับ จำนำมีช่องทางหาประโยชน์โดยไม่ชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบกพร่องของ บทบัญญัติที่ไม่บังคับให้โรงรับจำนำลงรายการหลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้มาจำนำ ประกอบกับบทบัญญัติที่คุ้มครองโรงรับจำนำให้มีสิทธิเรียกค่าไถ่คืนทรัพย์จำนำ จากเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงได้ในเมื่อต่อมาปรากฏว่าเป็นทรัพย์ที่ผู้จำนำได้มา โดยการกระทำความผิด กรณีปรากฏบ่อยครั้งว่า โรงรับจำนำได้ร่วมมือกับผู้จำนำที่ได้ทรัพย์มา โดยทุจริตโดยรับจำนำทรัพย์นั้นไว้โดยไม่ลงรายการหลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้มา จำนำให้ตรงตามความเป็นจริงและให้มีรายละเอียดพอสมควร และนอกจากนั้น ในบางครั้งก็ปรากฏว่าโรงรับจำนำลงจำนวนเงินรับจำนำในตั๋วรับจำนำไว้สูง เกินกว่าความจริงด้วยเจตนาที่จะแสวงหาผลกำไรโดยไม่สุจริต เช่น ได้รับ ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นที่สูงกว่าความจริง หรือเพื่อให้ทรัพย์ที่จำนำนั้นหลุด เป็นสิทธิของตน นอกจากนั้นเมื่อมีเจ้าของที่แท้จริงมาขอไถ่ทรัพย์จำนำคืน โรงรับจำนำก็จะเรียกร้องค่าไถ่ทรัพย์นั้นได้ตามราคาที่ปรากฏในตั๋วรับจำนำ โดยที่เจ้าของที่แท้จริงไม่มีหนทางที่จะติดตามเรียกร้องเอาจากผู้ที่ได้ทรัพย์ จำนำนั้นมาโดยสุจริตได้ ต่างประเทศเป็นจำนวนมากได้ออกใบอนุญาตการดำเนินกิจการโรงรับ จำนำให้แต่เฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่เนื่องจากองค์การ บริหารส่วนท้องถิ่นของเรายังไม่พร้อมที่จะดำเนินการเช่นนี้ จึงสมควรแก้ไข พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 ให้รัดกุมยิ่งขึ้นไปพลางก่อน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น [รก.2517/202/11พ/30 พฤศจิกายน 2517]
_______________________
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วย ภาวะในทางเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นอันมาก ทำให้การครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะ แร้นแค้นและขาดแคลนโดยทั่ว ๆ ไป โรงรับจำนำเป็นสถาบันการเงินที่ได้ช่วย อนุเคราะห์แก่ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้เดือดร้อนต่อการแก้ปัญหาในชีวิต ประจำวันได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาการครองชีพและความจำเป็นนานา ประการอันอาจเกิดมีขึ้นได้ในหลาย ๆ กรณี ทำให้ผู้จำนำพลั้งเผลอหลงลืมหรือ ติดขัดเพราะความจำเป็น เป็นเหตุให้ขาดส่งดอกเบี้ยได้โดยง่าย และอาจ ล่วงเลยพ้นกำหนดตามที่ได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติและสิ่งของต้องหลุด เป็นสิทธิแก่โรงจำนำ ทำให้ต้องสูญเสียสิ่งของเป็นการเพิ่มความเดือดร้อนแก่ ผู้มีฐานะลำบากยากจนยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวควรได้ให้โอกาสและเวลา แก่เจ้าของทรัพย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม และทั้งเพื่อให้โรงรับจำนำได้มีส่วนช่วย แก้ปัญหาเกี่ยวด้วยความเป็นอยู่ของประชาชนร่วมกับรัฐบาลให้บังเกิดผลตาม วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงรับจำนำ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.2526/44/1พ/24 มีนาคม 2526]
_______________________
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก บทนิยามของคำว่า โรงรับจำนำ ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงรับ จำนำ พ.ศ. 2505 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้กำหนดวงเงินให้โรงรับจำนำ รับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท และรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติ ธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกัน

โดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นหรือได้รับความเดือดร้อนทาง การเงินให้ได้รับเงินจากการจำนำหรือขายสิ่งของดังกล่าวเพิ่มขึ้น สมควร แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่า โรงรับจำนำ ตามพระราชบัญญัติโรงรับ จำนำ พ.ศ. 2505 เสียใหม่ โดยเพิ่มจำนวนเงินให้โรงรับจำนำรับจำนำ สิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นไม่เกินหนึ่งแสนบาทและรับหรือซื้อสิ่งของโดย จ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นไม่เกินหนึ่งแสนบาท จึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้
[รก.2534/240/23พ/29 ธันวาคม 2534]

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
เตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  อบจ. เทศบาล อบต.1.  ทุ่งมะขามหย่อง  คือโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด
                   ก. ความยากจนของประชาชน                                ข. ความสามัคคี ของประชาชน
            ค. ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง        ง. ไม่มีข้อถูก
2.       อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือ
ก. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา                 ค. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์                                   ง. นายนายสุรชัย ขันอาสา
3.       เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ
ก. นายโรเบริ์ต โซลิค                                                          ค. นายบัน คี มุน
ข. นายเบน เบอร์นานกี้                                                      ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย
4.       การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร
ก. พยุหยาตราสถลมารค                                     ค. พยุหยาตราสาชลมารค
ข. พยุหยาตราชลมารค                                        ง. พยุหยาตราธารายมารค
5.       เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า
               ก. เรืออังสมา                                                                         ค. เรือหลวงจักรีนฤเบศร
ข. เรืออังสนา                                                                        ง. เรือสนานัง
6.       กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า
ก. อปท.                                  ค. กส.ท.
ข. สถ.                                                  ง. กปถ.
7.       ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ
ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์                                 ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ                                                      ง. นายแก้วสรร อติโพธิ
8.       ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติ จนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน
ก. นายปองพล อดิเรกสาร                  ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา
ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน                             ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
9.       ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ
ก. รัฐมนตรี                                                                           ค. ปลัดกระทรวง
ข. อธิบดี                                                                                ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
10.    บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
               ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                 ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Vision)
ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา
                ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
11.    เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ
ก. เนปิดอว์                                                                            ค. ย่างกุ้ง
                ข. มัณฑะเลย์                                                                        ง. เปียงมะนา
12.    ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ก. อำเภอ                                                                ค. เทศบาล
                ข. องค์การบริหารส่วนตำบล                            ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13.    สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด
ก. ฟิลิปปินส์                                                                         ค. มาเลเซีย
                ข. อินโดนีเซีย                                                                      ง. ไทย

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พุทธศักราช ๒๔๗๔
                 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรควบคุมกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้ดีขึ้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยบทมาตราต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔”

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
“ของเก่า” หมายความว่า ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย
“เสนาบดี” หมายความว่า เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการอาชีพดังต่อไปนี้ โดยมิได้รับอนุญาตสำหรับกิจการนั้น ๆ จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
(๑) การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นผู้ขาย หรือการขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์ของสมาคมหรือสาธารณประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีสั่งเป็นหนังสือให้ยกเว้นเฉพาะกรณี
(๒) การค้าของเก่า นอกจากการค้าของเก่าบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเว้นในราชกิจจานุเบกษา
ของเก่าซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเว้นดังกล่าวในวรรคก่อน เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีจะประกาศเพิกถอนการยกเว้นเสียทั้งหมด หรือแต่เพียงบางประเภท บางชนิดก็ได้ ผู้ค้าของเก่าประเภทหรือชนิดซึ่งได้มีประกาศเพิกถอนการยกเว้นดังกล่าวแล้ว จำต้องรับใบอนุญาตภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๕ คำร้องขอใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่านั้น ท่านให้ทำตามแบบที่ระบุไว้ในกฎเสนาบดีและยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

มาตรา ๖ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องขอตามความในมาตรา ๕ เว้นแต่ผู้นั้นจะมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(๒) มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้
(๓) เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายลักษณะอาญา ภาค ๒ ส่วนที่ ๕ หมวดที่ ๕ หมวดที่ ๖ หมวดที่ ๗ หมวดที่ ๘ และส่วนที่ ๙ หมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ หมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔ หมวดที่ ๕ และหมวดที่ ๖

มาตรา ๖ ทวิ ใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า หากสูญหายไปในกรณีใดก็ตาม ให้ผู้รับใบอนุญาตไปขอรับใบแทนใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสูญหาย

มาตรา ๗ ผู้ทอดตลาดต้อง
(ก) แสดงคำแจ้งความแห่งการขายทุกคราวไว้ ณ สถานที่ขายให้เห็นได้แจ้ง
(ข) อยู่ ณ ที่ขายในเวลาขายทอดตลาดและพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตต่อนายตรวจ เมื่อเรียกตรวจ
(ค) มีสมุดบัญชีสำหรับการขายทุกคราว และจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการขายนั้น ๆ ลงไว้
(ฆ) แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันเต็ม
(ง) แสดงนามของตนและคำว่า “ผู้ทอดตลาด” ไว้เหนือประตูชั้นนอกแห่งสำนักงาน
เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ถ้านายตรวจประสงค์จะทราบรายการข้อสำคัญอันเกี่ยวกับทรัพย์ที่ขายและได้มีหนังสือแสดงความประสงค์นี้แล้ว ท่านว่าผู้ทอดตลาดต้องบอกรายการที่ประสงค์นั้น

มาตรา ๘ ผู้ค้าของเก่า ต้อง
(ก) แสดงนามของตนและคำว่า ผู้ค้าของเก่า ไว้ ณ ที่ทำการค้าของตน พร้อมทั้งใบอนุญาตในที่อันเห็นได้แจ้ง
(ข) มีสมุดบัญชีสำหรับการค้าของตนและจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการค้าลงไว้ทุกราย สมุดบัญชีตามที่กล่าวนี้ต้องทำตามแบบและนำมาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตราก่อนทุกเล่ม
(ค) แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต
(ฆ) ทำเลขลำดับเป็นเครื่องหมายปิดไว้ที่ของให้ตรงกับเลขลำดับในสมุดบัญชีเพื่อสะดวกในการสำรวจ

มาตรา ๙ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ (๑) (๒) หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามความผิดซึ่งได้ระบุไว้ตามมาตรา ๖ (๓) หรือต้องคำพิพากษาในฐานทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ถึงสองครั้งในปีเดียวกัน

มาตรา ๑๐ เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แล้วก็ดี ท่านว่าเสนาบดีจะสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานก็ได้ แต่ผู้ร้องหรือผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำร้องต่อเสนาบดีภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าวคำสั่งของเจ้าพนักงานเป็นต้นไป

มาตรา ๑๑ ท่านว่าใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้เป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว โอนกันไม่ได้ และสมบูรณ์เพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมทุกปี

มาตรา ๑๒ ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าภายหลังที่ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๒ ทวิ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ทำการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยใบอนุญาตขาดอายุหรือทำการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ ทวิ มาตรา ๗ มาตรา ๘ (ก) (ข) (ฆ) หรือมาตรา ๑๓ หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๑๒ ตรี ผู้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าผู้ใดไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนายตรวจ ทันทีเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

มาตรา ๑๒ จัตวา ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

มาตรา ๑๓ ในระหว่างตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก นายตรวจและเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ชอบที่จะเข้าตรวจใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของในร้านค้าได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของตามที่เรียกตรวจ ออกให้ตรวจโดยทันที

มาตรา ๑๔ บุคคลใดประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าอยู่ในวันประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ ท่านให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตภายในกำหนดสามเดือนนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป

มาตรา ๑๕ ให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎเสนาบดี ตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และนายตรวจ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และว่าด้วยกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎเสนาบดีนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้


ประกาศมา ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน


พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทกำหนดโทษและอัตราโทษในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๙๕ ได้กำหนดไว้ไม่เหมาะสมและมีอัตราโทษต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2559
เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 3,415 อัตรา
รายงานความคืบหน้าสอบท้องถิ่น ทั่วประเทศ การเปิดสอบแข่งขันของ กสถ.

ประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง 1,762 อัตรา
ประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง 1,653 อัตรา
รวม 3,415 อัตราที่มา : ป.ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 13 กรกฎาคม 2559
เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 2,471 อัตรา

มท. จี้ ผู้ว่าฯทั่วประเทศ เข้มงวดป้องกัน “โกงสอบพนักงาน อปท. รอบใหม่” หลังมีมติ กสถ. ยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน อปท. ชั่วคราว เผย “ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน” ทำหนังสือถึงมหาดไทยให้กวดขัน หลังพบส่วนใหญ่ไม่เป็นธรรมาภิบาล เรียกรับประโยชน์ หวั่นซ้ำรอย “โกงสอบ อบต. มหาสารคาม” เผย อปท. ทั่วประเทศ 1,003 แห่ง จ่อขอเปิดสอบ 2,471 อัตรา ในปีนี้

วันนี้ (10 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนมากที่ มท 0809.2/ว 1349 เรื่อง การกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ภายหลัง กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจาก ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน กรณีมีเรื่องร้องเรียนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง ว่า ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และบางกรณีอาจมีการเรียกรับประโยชน์ทั้งเป็นทรัพย์สินที่เป็นเงินและเป็นรูปแบบอื่น ประกอบกับที่ที่ประชุมร่วม 3 ก. คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 และ การประชุมคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโดยในวาระที่ 4.4 เรื่องเพื่อพิจารณา “การขอกำหนดการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น( กสถ.)” มีมติให้ยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน อปท. ชั่วคราว โดยกระทรวงมหาดไทย ขอให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการสอบแข่งขันของ อปท. ในเขตพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยการกวดขัน สอดส่อง และกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ประชุมร่วม 3 ก. (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ได้รับทราบรายงานการแจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 เรื่อง มาตรการระงับการจัดสอบแข่งขันไว้เป็นการชั่วคราว โดยมีมีติดังนี้
1) ให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องโปร่งใสตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสอบแข่งขัน
2) ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ และข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในพื้นที่ แล้วเสนอ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการแจ้งยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน
3) เมื่อ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. ไม่พบเหตุการณ์ทุจริต หรือข้อบกพร่อง ก็ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยจัดทำทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบ และบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับรองบัญชีต่อไปได้
4) ให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เผยแพร่ทะเบียนบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบและไม่ผ่านการตรวจสอบให้ทุกจังหวัดทราบ
5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้าราชการในสังกัดว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ 3) หรือไม่ หากเป็นไปตามข้อ 3) ก็ให้หมายเหตุผลการตรวจสอบในทะเบียนประวัติและระบุหนังสือจังหวัดฉบับลงวันที่ให้ชัดเจน สำหรับกรณีที่เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในข่ายยกเลิก ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เพื่อสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากราชการแล้วแต่กรณี

มีรายงานด้วยว่า ที่ประชุม มีมติรับหลักการ และเห็นชอบให้ดำเนินการสำรวจตำแหน่งอัตราว่าง และความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความต้องการให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแข่งขันแทน โดยพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งความประสงค์เข้ามา 1,003 แห่ง และอัตราว่าง (อัตราที่ขอให้ กสถ. จัดสอบบรรจุ) คือ 2,471 อัตรา โดยขั้นตอนการจัดสอบ กสถ. จะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าการสอบแข่งขันจะจัดขึ้นภายในปี 2559 นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) ได้ทำหนังสือแจ้งให้ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รับทราบถึงมาตรการระงับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ระบุว่า ตามที่ คณะกรรมการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและเป็นการป้องกันการทุจริต โดยได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด เข้มงวดกวดขันในการกำกับดูแลการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดแล้ว
แต่ปรากฏว่า ในระยะที่ผ่านมา ยังคงมีข้อร้องเรียน หรือการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด จนอาจทำให้มีการยกเลิกการสอบแข่งขันขึ้นได้นั้น

สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ขอเรียนว่า กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 12 /2558 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 ได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว จึงมีมติว่าเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ราชการเสียหายร้ายแรง และผู้สอบแข่งขันได้รับความเดือนร้อนจากผลการสอบแข่งขันที่ถูกยกเลิกเพิกถอน ประกอบกับในขณะนี้อยู่ระหว่างปรับระบบการบริหารงานบุคคลจากระบบจำแนกตำแหน่งตามค่างาน (ระบบซี) เป็นตามความสามารถ (ระบบแท่ง) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอันอาจกระทบต่อเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มิได้กำหนดไว้ขึ้นได้
จึงอาศัยอำนาจตามมาตร 17 (11) มาตรา 24 วรรคท้าย มาตรา 26 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด ก.เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ระงับการดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ตั้งแต่การขออนุมัติสอบแข่งขันจนถึงการประกาศผลไปพลางก่อนจนกว่า ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. จะมีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รวมทั้งการดำเนินการสอบแข่งขันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วให้ระงับการบรรจุแต่งตั้งเช่นเดียวกัน

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลหลายแห่ง ระหว่างปี 2556 - 2557 - 2558 พบว่า มีการทุจริตจนมีคำสั่งตามาตรา 44 จากหัวหน้า คสช. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหลายพื้นที่ระงับการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคาม ที่ถูกระงับเกือบยกจังหวัด หลังจาก ป.ป.ช. พบว่า มีการเปลี่ยนคะแนนผู้สอบได้ และมีการปลอมลายเซ็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดสอบ มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายก อบต. ในพื้นที่ อ.เมือง มหาสารคาม รวมถึงอาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวข้องรวม 34 ราย

ขอบคุณที่มา : MGR Online http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000068632

- หนังสือมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั่วคราว

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น ทุกจังหวัด #60

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบท้องถิ่น อปท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ ปัจจุบัน
3 สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4 สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอพนาจท้องถิ่น 2542
5 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต และเมืองพัทยา
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542
7 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกา บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
10 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
12 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท พ.ศ. 2547
13 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน อปท 2545
14  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
16  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
17 แนวข้อสอบเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18 แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ

*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบท้องถิ่น อปท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ ปัจจุบัน
3 สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4 สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอพนาจท้องถิ่น 2542
5 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต และเมืองพัทยา
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542
7 สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกา บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
10 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
12 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท พ.ศ. 2547
13 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน อปท 2545
14  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
16  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
17 แนวข้อสอบเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18 แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ

*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
 [>เปิดสอบ<] #เฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่น อปท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น ทุกจังหวัด #60 ประจำปี 2560 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. #อัพเดทใหม่ล่าสุด #60
#เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบเทศบาล อบต. อบจ. กทม.#60 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook