ผู้เขียน หัวข้อ: #เอกสารเตรียมสอบ#กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบ 6 อัตรา(9-30 พ.ย.58)  (อ่าน 330 ครั้ง)

ออฟไลน์ godromance

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2558

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(2) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(2) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dlt.go.th/


สนใจแนวข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อเข้ารับตำแหน่งนี้
1.ไฟล์ข้อสอบ 399 บาท (เนื้อหาแนวข้อสอบอัพเดต+เฉลย)ส่งทาง e-mail ไม่เกิน 4 ช.ม.หลังจากสั่งซื้อ ได้อ่านแน่นอน
2.หนังสือ เนื้อหาข้อสอบ พร้อมเฉลย และแผ่น CD ความรู้ทั่วไป 999 บาท (ส่ง EMS ไม่เกิน 5 วัน ได้อ่านแน่นอน)
3.โปรชุดเรียนลัด VCD ความรู้ พร้อมหนังสือเนื้อหา แบบข้อสอบ พร้อมเฉลยข้อสอบ กพ. ตำรวจ,ปลัด 2,500 บาท  (ส่ง EMS ไม่เกิน 5 วัน ได้เลย!!!)

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณพุทธ :0919057311
ID Line:godromance

ติดต่อได้เลย 24 ชม.คับ


แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุดแนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
**********************
 
ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. http:// www.dlf.go.th                                                                ค. http:// www.fish.go.th
ข. http:// www.forest.go.th                                          ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ   ก. http:// www.dlf.go.th
ข้อใดคือกรมการขนส่งทางบก
ก. ขสบ.                                                                              ค. ขส.
ข. กขส.                                                                             ง. ขบ.
ตอบ   ง. ขบ.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์    โสโน                                                       ค. นายชัยรัตน์   สงวนชื่อ
ข. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ                                      ง. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตอบ   ข นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ
กรมการขนส่งทางบก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4  สิงหาคม  พ.ศ. 2484                                             ค. 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2484
ข. 11 กันยายน  พ.ศ. 2484 ง.  12 สิงหาคม  พ.ศ. 2484             
ตอบ  ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการขนส่งทางบก
ก. Department of  Labour  Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. Department of Livestock Development
ง. Department of  Land  Transport
ตอบ  ง. Department of  Land  Transport
กรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี                                                                            ค. ราชเทวี
ข. จตุจักร                                                                            ง. จตุจักร
ตอบ   ข.จตุจักร
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
หมายเลข Call center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ คือ
ก. 1584                                                                               ค. 1845
ข. 1688                                                                               ง. 1556
ตอบ   ก.1584
ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตอบ   ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมการขนส่งทางบก
ก. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม  คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
ข. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ค. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน
ง. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตอบ   ง.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมของกรมการขนส่งทางบก
ก. นำสู่การพัฒนา                                                            ค. มีคุณธรรม
ข. สามัคคี  มีเมตตา                 ง. บริการดี
ตอบ   ข.สามัคคี  มีเมตตา
ค่านิยม
              S (Service Mind) :    บริการดี                      ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ
              M (Morality)   :                      มีคุณธรรม                   ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
              D (Development) :    นำสู่การพัฒนา         เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2015, 11:04:04 am โดย chinbee ja »