ผู้เขียน หัวข้อ: #เปิดสอบ#คู่มือเตรียมสอบ#กรมทรัพยากรน้ำเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  (อ่าน 364 ครั้ง)

ออฟไลน์ chinbee ja

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 22
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
กรมทรัพยากรน้ำเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 พฤศจิกายน 2558

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8  อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5  อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
เอกสารแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ
ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
3 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ รวม 50 ข้อ
4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- นายช่างโยธา
- วิศวกรโยธา

สนใจสั่งซื้อมาที่  คุณเพชรจิรา  นาคสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์  0813608845

ID LINE    chinbeeja

1.                   กรมทรัพยากรน้ำสังกัดกระทรวงใด
ก.       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข.       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค.       กระทรวงพลังงาน
ง.       กระทรวงสาธารณสุข
ตอบ       ข.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                กรมทรัพยากรน้ำ  เป็นหน่วยงานระดับกรม  ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545
2.             การบำบัดด้วยวิธีใดเป็นวิธีการกำจัดสารอนินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำทิ้ง  โดยการเติมสารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี  ช่วยเร่งกระบวนการทางฟิสิกส์ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น
ก.       การบำบัดทางกายภาพ
ข.       การบำบัดทางฟิสิกส์
ค.       การบำบัดทางชีวภาพ
ง.       การบำบัดทางเคมี
ตอบ       ง.  การบำบัดทางเคมี
การบำบัดทางเคมี
                การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี  เป็นวิธีการกำจัดสารอนินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำทิ้ง  โดยการเติมสารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี  ช่วยเร่งกระบวนการทางฟิสิกส์ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น  เช่น
1.     การเติมสารส้มเพื่อทำให้ตกตะกอนเร็วขึ้น  หรือการเติมคอปเปอร์ซัลเฟตและฟอริกซัลเฟต  โดยสารเคมีเหล่านี้จะทำให้ของแข็งที่มีอนุภาคขนาดเล็กรวมตัวเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ขึ้น  และจมตัวง่ายขึ้น  การเติมสารเคมีดังกล่าวนี้ช่วยลดความขุ่น  สีและลดปริมาณของจุลินทรีย์ในน้ำ
2.       การเติมเบสเพื่อลดความเป็นกรด
3.     การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค  คลอรีนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำสามารถใช้ในรูปของแก๊สแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์  และโซเดียมไฮโปรคลอไรด์  การเติมคลอรีนจะเกิดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ำ  ซึ่งคลอรีนอิสระที่เกิดขึ้นคือ  กรดไฮโปรคลอรัสและไฮโปรคลอไรด์  โดยกรดไฮโปรคลอรัสและไฮโปรคลอไรด์จะไปทำลายเชื้อโรคให้ลดน้อยลง  นอกจากนี้การฆ่าเชื้อโรคในน้ำยังสามารถใช้โอโซน  ทิงเจอร์ไอโอดีน  และด่างทับทิมช่วยในการฆ่าเชื้อโรคหรือทำลายเชื้อโรคได้
4.     การเติมโซดาแอชหรือปูนขาว  โดยโซดาแอชหรือปูนขาวจะช่วยลดความกระด้างของน้ำที่เกิดจากเกลือแคลเซียมคาร์บอเนตให้เหลือประมาณ 50-85 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.                   การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีโดยการเติมเบส  เพื่ออะไร
ก.       เป็นการลดความเป็นกรด
ข.       เป็นการลดค่ากระด้าง
ค.       เป็นการลดความเป็นเบส
ง.       เป็นการให้น้ำตกตะกอน
ตอบ       ก.  เป็นการลดความเป็นกรด
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
4.                   การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพด้วยการสร้างบ่อพักน้ำแบบใด  ที่จะทำให้ค่า BOD ลดลงถึง 75%
ก.       high pond
ข.       facultative pond
ค.       high rate pond
ง.       facultative rate pond
ตอบ       ข.  facultative pond
                ระบบ Oxidation pond  เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่ต้องใช้พื้นที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ต่อน้ำทิ้ง 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  โดยการสร้างเป็นบ่อพักน้ำที่มีน้ำไหลเข้าออกทางเดียวและใช้แบคทีเรียช่วยย่อยสลายอินทรีย์สาร  แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1.     high rate pond  เป็นบ่อพักน้ำที่ค่อนข้างตื้น  มีความลึกประมาณ 0.5 เมตร  แสงแดดสามารถส่องถึงก้นบ่อ  ทำให้มีการเจริญของสาหร่ายอย่างรวดเร็วจนน้ำกลายเป็นสีเขียว  ปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ำทิ้งได้เร็วขึ้นค่า BOD จึงลดลงอย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตามก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  จะต้องใช้สารเคมีทำให้สาหร่ายตกตะกอนเสียก่อน  ทำให้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่มีสีเขียว  ไม่มีกลิ่นเหม็น  และมีค่า BOD ลดลงถึง 90%
2.     facultative pond  เป็นบ่อพักน้ำทิ้งที่ลึกประมาณ 1-1.5 เมตร  ทำให้แสงแดดส่องไม่ถึงก้นบ่อ  การย่อยสลายอินทรีย์สารของจุลินทรีย์จึงเกิดได้ดีที่บริเวณผิวน้ำ  ส่วนก้นบ่อจะมีการทับถมของตะกอนที่ปะปนมากับน้ำทิ้ง  น้ำบริเวณผิวที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะยังมีกลิ่นเหม็น  แต่ค่า BOD ก็ลดลงจากเดิมถึง 75%
5.                   การบำบัดทางชีวภาพด้วยวิธี Facultative Pond  จะต้องทำบ่อพักน้ำทิ้งให้มีความลึกประมาณเท่าใด
ก.       0.3-0.7  เมตร
ข.       1.0-1.5  เมตร
ค.       1.3-1.7  เมตร
ง.       2.0-2.5  เมตร
ตอบ       ข.  1.0-1.5  เมตร
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ลำปาง)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ (สระบุรี)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ (อุดรธานี)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ (ขอนแก่น)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ (นครราชสีมา)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ (ปราจีนบุรี)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ (ราชบุรี)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ (สงขลา)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ (พิษณุโลก)
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ (สงขลา)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2015, 10:30:53 pm โดย chinbee ja »