ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ ท้องถิ่น ทุกจังหวัด ใหม่  (อ่าน 608 ครั้ง)

ออฟไลน์ panomtien

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 419
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
เตรียมสอบแนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ ท้องถิ่น ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด 2558

แนวข้อสอบมีครบทุกตำแหน่ง


 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


1. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
2. แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
5. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
6. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
8. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
2. ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
3. ถาม – ตอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
5. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
6. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
8. สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3)
10. พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
11. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สันทนาการ ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
5. กิจกรรมนันทนาการ
6. แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ
7. แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
8. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3. พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
4. แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
5. พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
6. แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
7. ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8. แนวข้อสอบความรู้เรื่องการท่องเที่ยว


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

[size=14pt]1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ _ถาม ตอบ
2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
4. หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
6. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.pdf
7. สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9. แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
10. แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
11. แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค[/size]


แนวข้อสอบ สถาปนิก ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
3. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2545
6. การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
7. โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
8. งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
9. แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
10. แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
 สนใจแนวข้อสอบแอดไลน์มาสอบถามได้นะค่ะ ยินดีค่ะ

ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท จัดส่งทางอีเมล์(ภายในวันที่โอน)
หนังสืออ่านสอบ + MP3 ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS

การันตีว่าเป็นเอกสารแนวข้อสอบที่ดี ที่ใช้ในการสอบข้อเขียนจริง แล้วติดจริง
มี ครบทุกแนวที่จะสอบ ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบในตำแหน่งนั้นๆ เป็นข้อสอบทันสมัย ทำให้คนที่ไม่มีเวลามากในการเตรียมตัว สามารถรู้แนวทางและทำข้อสอบได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http:/ข้อสอบไทย.com/index.php?board=16.0

******ขอให้โชคดีในการสอบ*******

** คู่มืออ่านสอบที่มีเนื้อหาตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย **
** แนวข้อสอบที่เคยออกข้อสอบบ่อยๆในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการสั่งซื้อ

@@@ @@@@@@@@@@@@@@

สนใจติดต่อ โทร 093-531-3795
Line ID : 0935313795

โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ
บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี พนมเทียน แสบงบาล
เลขที่บัญชี 429-0-83911-9


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

รายละเอียดการจัดส่ง :
หากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งโทรแจ้งเวลาที่โอน หรือถ่ายรูปสลิปการโอนแจ้งทาง Line
หาก โอนก่อนเวลา 18.00 น. จะจัดส่งไฟล์ภายในวันนั้นก่อนเที่ยงคืน ส่วนหนังสือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 2-3 วัน (ส่งแบบ EMS) ช่วงเย็นก่อน 2 ทุ่มจะแจ้งเลข EMS