ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ กปภ การประปาส่วนภูมิภาค  (อ่าน 236 ครั้ง)

ออฟไลน์ panomtien

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 419
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
แนวข้อสอบ กปภ การประปาส่วนภูมิภาค
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2015, 08:51:18 pm »
แนวข้อสอบ กปภ การประปาส่วนภูมิภาค นักบัญชี วิศวกร ช่าง พนักงานการเงินและบัญชี รวมแนวข้อสอบ กปภ 2015 พร้อมเฉลย

 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของระบบประปา สารเคมีที่เกี่ยวข้องในระบบประปา การออกแบบระบบประปาโดยใช้แหล่งน้ําใต้ดิน สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการคํานวณหาปริมาณน้ําดิบที่ต้องการสําหรับผลิ ตน้ําประปา ความรู้เกี่ยวกับสถานีสูบน้ํา การฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยคลอรีน (Chlorination)
แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 11. จากข้อควรระวังของการใช้ก๊าซคลอรีนในโรงงานผลิตน้ําประปา ถ้าก๊าซคลอรีนในบรรยากาศมีประมาณ 10 ppm คนจะรู้สึกอย่างไร ?
ก. คนไม่รู้สึกอะไร
ข. คนจะรู้สึกได้ทันที
ค. คนจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
ง. เป็นอันตรายต่อคนถึงแก่ชีวิตภายใน 5 นาที

ข้อที่ 12. จากข้อที่ 11 หากก๊าซคลอรีนในบรรยากาศมีประมาณ 1000ppm คนจะรู้สึกอย่างไร ?
ก. คนไม่รู้สึกอะไร
ข. คนจะรู้สึกได้ทันที
ค. คนจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
ง. เป็นอันตรายต่อคนถึงแก่ชีวิตภายใน 5 นาที

ข้อที่ 13. ในการออกแบบระบบประปาโดยใช้แหล่งน้ําใต้ดินนั้น ต้องคํานึงถึงปัจจัยตามข้อใด ?
ก. ระดับของแหล่งน้ําใต้ดิน
ข. ปริมาณของแหล่งน้ําในฤดูแห้งแล้ง
ค. ลักษะการซึมผ่านของของเสียมายังแหล่งน้ํา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการคํานวณหาปริมาณน้ําดิบที่ต้องการสําหรับผลิตน้ําประปาของเมืองหรือชุมชน ?
ก. อัตราการใช้น้ําส่วนบุคคลของประชากร
ข. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำของเมืองอื่น
ค. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ําประปา ภายในชั่วอายุการใช้งานของระบบประปา
ง. ขอบเขตของประเภทของพื้นที่รับบริการประปา

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ?
ก. แหล่งน้ํา
ข. ตัวโรงสูบน้ํา (pump house)
ค. แหล่งพลังงานให้เครื่องสูบน้ํา (Driver) ได้แก่มอเตอร์, เครื่องยนต์
ง. เรือ

ข้อที่ 16. หลักพิจารณาในการออกแบบสถานีสูบน้ําคือ ?
ก. เลือกกําหนดประเภทและขนาดของท่อส่งน้ําและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบระบบท่อ
ข. เลือกประเภทของเครื่องสูบน้ําและต้นกําลังให้หมาะสมกับอัตราสูบ เฮด และแหล่งพลังงานที่มีอยู่หรือต้องการใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ
ค. ในกรณีที่เป็นเครื่องสูบน้ําแบบเซ็นตริฟลูกอลก็อาจจะเลือกกําหนดวิธีการล่อน้ํา (priming) หรือแบบใบพัดที่ต้องจมอยู่ในน้ํา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. Chlorination คือ ?
ก. การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ข. การฆ่าเชื้อโรคด้วยไฮโปคลอออกไซต์
ค. การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนไดคลอไรต์
ง. การฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮเปอร์ออกไซต์

ข้อที่ 18. คลอรีนที่นิยมใช้ในการผลิตน้ําประปาคือ ?
ก. Cl2
ข. Hypochlorites
ค. NaOCl
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการทําคลอริเนชัน (Chlorination) เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําคือ ?
ก. เวลาสัมผัสระหว่างคลอรีนกับน้ํา
ข. ความเข้มข้นของน้ำ
ค. ปฏิกิริยาของสารอื่นในน้ํา
ง. อุณหภูมิของน้ำ

ข้อที่ 20. Disinfection By-Products คือ ?
ก. กรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ข. การฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน
ค. สารตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน
ง. สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค

สนใจติดต่อ โทร 093-531-3795
Line ID : ningja16

หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ
บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี พนมเทียน  แสบงบาล
เลขที่บัญชี 429-0-83911-9

  รายละเอียดการจัดส่ง :
หากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งโทรแจ้งเวลาที่โอน หรือถ่ายรูปสลิปการโอนแจ้งทาง Line
หากโอนก่อนเวลา 18.00 น. จะจัดส่งไฟล์ภายในวันนั้นก่อนเที่ยงคืน ส่วนหนังสือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 2-3 วัน (ส่งแบบ EMS) ช่วงเย็นก่อน 2 ทุ่มจะแจ้งเลข EMS