ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสอบตำรวจประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา ทั่วประเทศ  (อ่าน 400 ครั้ง)

ออฟไลน์ narunado

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 9
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
เปิดสอบตำรวจประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11- 25 สิงหาคม 2558 และจะเปิดสอบตำรวจสายอำนวยการ (อก.) และสายงานเทคนิค เพศชาย/หญิง จำนวน 1,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา

กำหนดการสอบข้อเขียนคือวันที่ 13 กันยายน 2558

จำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้ง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1,000 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 350 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 150 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 900 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 900 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- สถานภาพโสด
- มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 11- 25 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 25 สิงหาคม จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สำหรับสอบ นายสิบตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ.ม6
 
1.“Corpus Juris Civillis” เป็นชื่อของ
ก. กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ข. กฎหมายสิบสองโต๊ะ
ค. ประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสติเนียน
ง. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
 
2.ผู้มีอำนาจพิจารณาร่างพระราชกำหนดคือ
ก. รัฐสภา
ข. คณะรัฐมนตรี
ค.รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกำหนดนั้น
ง.สภาผู้แทนราษฎร
 
3.โทษในทางแพ่ง หมายถึง
ก. ริบทรัพย์สิน          ข. ใช้ค่าเสียหาย
ค. ปรับ                     ง. ถูกทุกข้อ
 
4.ที่มาของกฎหมายของประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรมาจาก
ก. คำพิพากษาของศาล         ข. จารีตประเพณี
ค. ศาสนา                            ง. ถูกทุกข้อ
 
5.มูลเหตุที่ทำให้เกิดที่มาของกฎหมายมาจาก
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข.จารีตประเพณี
ค. ศาสนา
ง. ข้อ ก. และ ค.
 
6.โทษในทางอาญาหมายถึง
ก. กักกัน                   ข. ใช้ค่าเสียหาย
ค. ยึดทรัพย์สิน           ง. ผิดทุกข้อ
 
7. ผู้ที่แบ่งความยุติธรรมออกเป็นความยุติธรรมที่เป็นธรรมชาติและความยุติธรรมที่เป็นแบบแผน คือ
ก. อริสโตเติล
ข. มองเตสกิเออร์
ค. เคลเซ่น
ง. กษัตริย์จัสติเนียน
 
8. องค์การสหประชาชาติ (UN)เป็นรูปแบบของ
ก. องค์กรที่มีอาณาเขตแน่นอนของอำนาจ
ข. องค์กรที่ไม่มีอาณาเขตแน่นอนของอำนาจ
ค. อำนาจที่ไม่มีการจัดเป็นองค์กร
ง. อำนาจที่อยู่ในองค์กร
 
9. ผู้ที่เขียนหนังสือทฤษฎีบริสุทธิ์ของกฎหมายคือ
ก. โฮล์ม
ข. อริสโตเติล
ค. เคลเซ่น
ง. กษัตริย์นโปเลียน
 
10.กฎหมายคือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้าย
หรือถูกลงโทษ ผู้ให้คำนิยามศัพท์นี้คือ
ก. กรมหลวงราชบุรี
ข. ดร.หยุด แสงอุทัย
ค. กรมหลวงสงขลานครินทร์
ง. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
 
11. ลักษณะของกฎหมายในสายตานักวิชาการคือ
ก. เป็นข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
ข. เป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วทั้งประเทศ
ค. ต้องมีสภาพบังคับ
ง. ต้องเป็นกฎหมายตามเนื้อความ
 
12. สิ่งที่คล้ายคลึงกับกฎหมายแต่ไม่ใช่กฎหมายคือ
ก. จารีตประเพณี
ข. ศาสนา
ค. ศีลธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
 
13. พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือ
ก. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ข.กรมหลวงชุมพร
ค. กรมหลวงพิษณุโลก
ง. กรมหลวงจันทบุรี
 
14. กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นในสมัย
ก. อียิปต์             ข. กรีก
ค. โรมัน             ง. นโปเลียน
 
15. สิ่งใดต่อไปนี้ที่มิใช่สิทธิที่ได้มาโดยนิติเหตุ
ก. นายดำขับรถประมาทชนนายขาว
ข. นายดำเดินเหม่อชนแจกันนายขาวแตก
ค. นายดำได้รับมรดกจากปู่โดยพินัยกรรม
ง. นายดำซ่อมท่อน้ำที่แตกบริเวณบ้านนายขาว ขณะนายขาวไม่อยู่บ้าน
 
จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเก่ารวมพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทั้งเนื้อหาอัฟเดทล่าสุด
ทุกตำแหน่งงาน  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น onion-34:
จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน

ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com onion-36: