ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วนๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา  (อ่าน 297 ครั้ง)

ออฟไลน์ panomtien

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 419
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
ข่าวดีจ้า
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2558

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา

2. เภสัชกร
จำนวน 3 อัตรา

3. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี / โท ทุกสาขาวิชา)
จำนวน 1 อัตรา

4. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 3 อัตรา

5. นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียดประกอบด้วย
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ

เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข               
1.การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ ข้อใด               
1. Acceptable risk2. Health Risk Assessment               
3.  Health Risk Management4. White Paper on Chemicals               
               
ตอบ ข้อ 3.               
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ ใคร               
1. นายวิทยา    บุรณศิริ                               2. นายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล               
3.  นายมานิต  ธีรตันติกานนท์                        4. นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล               
ตอบ ข้อ 1.               
3. .ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพควรคำนึงถึงสิ่งใกมากที่สุด               
1. ความเป็นธรรมและทั่วถึง ทั่วประเทศ              2. การเข้าถึงการรักษาประชาชนอย่างทั่วถึง               
3. การขาดทุนของรัฐบาล      4. ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ               
ตอบ ข้อ 4.               
4.พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ใด               
               
1. วันที่ 12 มกราคม  2554                                 2. วันที่ 12 เมษายน 2554               
3. วันที่ 12 มิถุนายน 2554                                 4. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554               
ตอบ ข้อ 1.               
5.กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบาด หรือพบเห็น ควรแจ้งกรมควบคุมโรค เบอร์กลางใด               
1. 1550                                                  2. 1422               
3. 1332                                                  4. 1134               
ตอบ ข้อ 2.               
6.ข้อใดคือยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่               
1. การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ       2.การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ               
3. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ              4. ไม่มีข้อใดผิด               
ตอบ ข้อ 4.               
               
7.ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523               
1. โรคไข้เหลือง                                         2. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง               
3. บาดทะยัก                                             4.  โรคซึมเศร้า               
ตอบ ข้อ 4.               
8.มีอาการไข้นำมาก่อน ต่อมามีเยื่อบุหนังตาอักเสบ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หลอดลมอักเสบและมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-7 วัน  จะมีผื่นปรากฎที่บริเวณหน้า ต่อมาผื่นจะปรากฏทั้งตัวอยู่นาน 4-6 วัน  แล้วจะลอกออกไป ปรากฎเป็นสีแดงคล้ำอยู่หลายวัน เป็นโรคอะไร               
1. ไข้หัด                                      2.ไข้หัดเยอรมัน               
3. ไข้รากสาด                                            4. ไข้เหลือง               
ตอบ  ข้อ 1.               
9. โรคติดต่อใดที่กรมอนามัยโลกได้กำหนดให้ประเทศหรือเขตดินแดนติดต่อโรคดังกล่าว ต้องมีความแจ้งข่าวเมื่อมีการเกิดระบาดหรือเป็นโรคประจำท้องถิ่น               
1. ไข้หัด                                      2.ไข้หัดเยอรมัน               
3. ไข้รากสาด                                            4. ไข้เหลือง               
ตอบ  ข้อ 4.               

เริ่มอ่านก่อนได้เปรียบ


รายละเอียดสินค้า
** คู่มืออ่านสอบที่มีเนื้อหาตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย
** แนวข้อสอบเก่าที่เคยออกข้อสอบในปีที่ผ่านมา

หน่วยงาน พัฒนาชุมชน
หน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข
หน่วยงาน สรรพากร
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
หน่วยงานอุตสาหกรรมการเหมืองแร่
หน่วยงาน กศน.
หน่วยงาน สพฐ.สพป.สพม.
หน่วยงาน ทีโอที  TOT
หน่วยงาน การไฟฟ้านครหลวง
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน สสจ.
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
หน่วยงาน ศาลยุติธรรม
หน่วยงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน่วยงาน ธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมเจ้าท่า
กองทัพเรือ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน อื่นๆอีกมากมาย

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
ตำแหน่ง นิติกร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา
ตำแหน่ง นักวิชาสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง นักวิเทศสหการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา
ตำแหน่ง วิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

** คู่มืออ่านสอบที่มีเนื้อหาตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย
** แนวข้อสอบเก่าที่เคยออกข้อสอบในปีที่ผ่านมาจำหน่ายไฟล์ PDF ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail
หนังสืออ่านสอบ  ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS


รายละเอียดการสั่งซื้อ

โทร 093-531-3795  Line ID : ningja16
ชำระเงินที่ ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี พนมเทียน แสบงบาล
เลขที่บัญชี  429-0-83911-9


รายละเอียดการจัดส่ง :
หากชำระเงินแล้ว  กรุณาแจ้งโทรแจ้งเวลาที่โอน  หรือถ่ายรูปสลิปการโอนแจ้งทาง Line
หากโอนก่อนเวลา 18.00 น. จะจัดส่งไฟล์ภายในวันนั้นก่อนเที่ยงคืน ส่วนหนังสือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 2-3 วัน (ส่งแบบ EMS) ช่วงเย็นก่อน 2 ทุ่มจะแจ้งเลข EMS