ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอัพเดทล่าสุด พร้อมทั้งรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบที่แน่นอน  (อ่าน 711 ครั้ง)

ออฟไลน์ panomtien

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 419
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
อ่านก่อนมีโอกาสก่อน และแน่นอนกว่า
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ,ติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับทุกๆคนที่ต้องการผ่านการสอบแข่งขันด้วยคะแนนที่สูง
** คู่มืออ่านสอบที่มีเนื้อหาตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย
** แนวข้อสอบเก่าที่เคยออกข้อสอบในปีที่ผ่านมา


หน่วยงาน พัฒนาชุมชน
หน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข
หน่วยงาน สรรพากร
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
หน่วยงานอุตสาหกรรมการเหมืองแร่
หน่วยงาน กศน.
หน่วยงาน สพฐ.สพป.สพม.
หน่วยงาน ทีโอที  TOT
หน่วยงาน การไฟฟ้านครหลวง
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน สสจ.
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
หน่วยงาน ศาลยุติธรรม
หน่วยงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน่วยงาน ธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมเจ้าท่า
กองทัพเรือ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน อื่นๆอีกมากมาย

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
ตำแหน่ง นิติกร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา
ตำแหน่ง นักวิชาสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง นักวิเทศสหการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา
ตำแหน่ง วิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สนใจติดต่อ โทร 098-5922961
Line ID : nungning2465
หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ
บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี พนมเทียน แสบงบาล
เลขที่บัญชี 429-0-83911-9


สารบัญ เนื้อหา หัวข้อที่เกี่ยวข้อง กับ กรมพัฒนาชุมชน

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
- การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน _อสพ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- รวมข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียนรวมข้อสอบ 700 ข้อ ตำแหน่ง นิติกร กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2558

ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 9 ประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 10 ประมวลกฎหมายแพ่ง
ส่วนที่ 11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ส่วนที่ 13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม

รวมข้อสอบ 700 ข้อ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2558

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
- รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบแผนฯ (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559)
- เฉลยคำตอบ
- ผลงานสำคัญของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาล
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
- ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ
- ความหมายของการพัฒนาองค์กร
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
- ระบบงานอำนวยความยุติธรรม
- การจัดทำแผน/ โครงการ
- การวางแผน
- การจัดทำแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน
- แนวข้อสอบนักบริหารจัดการงานยุติธรรม
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและเขียนโครงการ
เนื้อหาอ่านสอบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

-การบริหารทรัพยากรบุคคล
-การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR
-ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
-แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุดที่ 1-2
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-วิชาความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียดประกอบด้วย
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ


รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียดประกอบด้วย
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ


เนื้อหาอ่านสอบ แพทย์แผนไทย
ความรู้เกี่ยวกับ กรมพัฒนาการแพทย์
ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์
เนื้อหาอ่านสอบ แพทย์แผนไทย
ความรู้เกี่ยวกับ กรมพัฒนาการแพทย์
ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์

กองทัพเรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
2.ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ถาม - ตอบ ระบบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร MIS
6. ถาม -ตอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
7. ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
8. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
9. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
11. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
12. แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
14. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


นักบริหารงานพัสดุ 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 . แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
10. แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
11. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
13. แนวข้อสอบหลักการบัญชี

นักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
10. แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
11. แนวข้อสอบการบัญชี
12. จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี

นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
10. ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
11. แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
12. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์เครือข่าย) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10. การออกแบบระบบฐานข้อมูล
11. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12. แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
9. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
10. แนวข้อสอบระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่
11. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS

นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา + ถามตอบ
10. แนวข้อสอบเคมีประยุกต์
11. ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ ทางเคมี
12. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
13. แนวข้อสอบเก่านักวิทยาศาสตร์ กปภ

บุคลากร 4 (นิติศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การบริหารทรัพยากรบุคคล
10. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
11. แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
12. แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

บุคลากร 4 (ปริญญาโท) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR
10. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

บุคลากร 4 (รัฐศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การบริหารจัดการองค์กร
10. ความรู้เรื่อง Competency
11. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

พนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
10. แนวข้อสอบการบัญชี
11. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
12. แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี

พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1.ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อประปา

วิทยาการฝึกอบรม 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวคิดพื้นฐานของการฝึกอบรม
10. แนวข้อสอบวิทยากรฝึกอบรม
11. แนวข้อสอบความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
9. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10. ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11. ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
12. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิศวกร 4 (เครื่องกล) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ
9. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
10. กลศาสตร์ของไหล
11. แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
13. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD

วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6. การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
7. ความรู้เกี่ยวกับ Power System Harmonic
8. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
9. ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
10. หม้อแปลงไฟฟ้ (Transformer)
11. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
13. แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
7. ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
8. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
10. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply

วิศวกร 4 (โยธา) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
9. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
10. การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
11. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD
12. แนวข้อสอบวิศวกรโยธา

วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย.pdf
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การบริหารงานก่อสร้างระบบประปา
9. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10. หลักการจัดการน้ำเสีย
11. แนวข้อสอบวิศวสิ่งแวดล้อม

วิศวกร 4 (อุตสาหการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planing
9. แนวข้อสอบวิศวอุตสาหการ
10. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply

เศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
10. แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่

นักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา + ถามตอบ
10. ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ ทางเคมี
11. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
13. แนวข้อสอบเก่านักวิทยาศาสตร์ กปภ


เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
4. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 27
5. ความสามารถด้านภาษา
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
7. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
8. ถาม- ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
10.แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
11.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

เจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา กรมการบินพลเรือน
1. การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
2. ความรู้เกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
4. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
7. แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
8. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
9. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
2. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
4. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
5. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
7. วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา
8. สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ใน ปี 2557
9. สรุป+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

การรถไฟแห่งประเทศไทย  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาอังกฤษ
– แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์‏
– ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
– แนวข้อสอบเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- การบริหารและจัดการศึกษา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
- การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2016, 01:39:46 pm โดย panomtien »