ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ใหม่ล่าสุด  (อ่าน 1234 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
แนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ใหม่ล่าสุด
++[ข้อสอบไทย.com]++แนวข้อสอบ^^ตำแหน่งครูกศน.ตำบล>>+ติวสอบ+<<>>[Sure100%]@หนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริง
@แนวข้อสอบ รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
@ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดี และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบ #ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  อัพเดทใหม่ล่าสุด
#ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เปิดสอบอ่านคล่อง เข้าใจง่าย แม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#แนวข้อสอบ เก่งข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลโดนเต็มๆครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#E BOOK จำหน่าย ขาย ข้อสอบ๒เก็งข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือ๓แนวข้อสอบ๔ตัวอย่างข้อสอบูออนไลน์

*******************************

1.พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
ง. ข้อ ก และ ข

2.ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบ
ก. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
ข. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ค. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ง. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้

3.ข้อใดคือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ข. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตร และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ค. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ง. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตรและความยืดหยุ่นในโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

4.ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษานอกระบบ
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ข้อใดคือ เป้าหมายของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข. ได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ค. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

7.ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีกี่คน
ก. 17 คน                           
ข. 19 คน
ค. 21 คน   
ง. 28 คน

9.ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. เลขาธิการคุรุสภา

10.ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11.ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
ง. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

12.ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

13.การประกาศรายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 197 ให้ประกาศอย่างไร
ก. ประกาศเป็นกฎกระทรวง
ข. ประกาศเป็นประกาศกระทรวง
ค. ประกาศเป็นระเบียบกระทรวง
ง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

14.การประกาศรายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 197 ให้ประกาศภายในกี่วัน
ก. 30 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข. 60 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ค. 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ง. 120 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

15.เหตุผลในการตราพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551 คือ
ก. เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. เพื่อให้มีการประสานกับการศึกษาในระบบ
ค. เพื่อการบริหารงานที่คล่องตัวของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศน.ศรช. ตําบล ทุกจังหวัด อัพเดตล่าสุด


#แนวข้อสอบ #หนังสือ+MP3 #กศน. #ตำบล  #ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ-รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ-และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก


- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- แนวข้อสอบพรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงาน กศน. 2556
 - การจัดระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ
#กศน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบเลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 

*******************************

@แนวข้อสอบ@ไฟล์เอกสาร  @คู่มืออ่านสอบ @หนังสืออ่านสอบ@เอกสารติวข้อสอบ  @คู่มือสอบ @ติวสอบ @ข้อสอบเก่า
@งานราชการ @งานรัฐวิสาหกิจ @อัพเดทล่าสุด สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสือ
@ข่าวเปิดสอบ @งานราชการ @อัพเดทที่สุด ปี 2558

++จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน+ทุกตำแหน่ง+สอบถามได้+ทุกเวลา
++ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท จัดส่งทางอีเมล์ โอนก่อน 17.00 รับภายในวันที่โอน
++หนังสืออ่านสอบ +MP3 พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัว ราคา 999 บาทจัดส่งทางไปรษณีย์  EMS รวมค่าจัดส่งแล้ว


กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น) ข้อสอบไทย
Tel : 0981081851
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhian@hotmail.com
Face BooK : www.facebook.com/sheetthai.z

1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ  อีเมล์ลล์ขยะ
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วยครับ


<<<<<<ขอให้โชคดีทุกท่าน>>>>>>>


แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดเลย
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดตาก
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.  จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.  จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดตราด
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล.   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดกระบี่
แแนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   จังหวัดสงขลา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2015, 02:12:57 pm โดย sakhiran »ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
แนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ใหม่ล่าสุด