ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วน มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ นักบริหารงานทั่วไป  (อ่าน 511 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วุฒิการศึกษา
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี


มาดูตัวอย่างข้อสอบเก่ากัน
1.จุดกำเนิดของการบริหารสำนักงานเกิดขึ้นเมื่อใด
ก.เมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานอย่างเป็นทางการ 
ข.เมื่อมีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพทางการบริหารสำนักงานขึ้น   
ค.เมื่อมีการแต่งตั้งผู้บริหารสำนักงานอย่างเป็นทางการ 
ง.เมื่อมีการนำแนวคิดการบริหารมาใช้ในการบริหารสำนักงาน 
เฉลย ข้อ ข.แนวคิด  เมื่อมีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพทางการบริหารสำนักงาน

2.การบริหารสำนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อการใด
ก.แบ่งเบาภาระผู้บังคับบัญชา                                             ข.ประหยัดทรัพยากร
ค.เสริมคุณภาพงานบริหาร                                                 ง.สร้างศรัทธาแก่ลูกค้าและสังคม       
เฉลย ข้อ ค.แนวคิด เสริมคุณภาพงานบริหาร                                           

3.การบริหารสำนักงานตามแนวความคิดและทฤษฎีการบริหารยุคใหม่มุ่งเน้นในเรื่องใด
ก.ความพึงพอใจของลูกค้า                                                ข.การสร้างเครื่อข่ายความร่วนมือ
ค.การมองทุกอย่างอย่างเป็นระบบ                                     ง.การประหยัดทรัพยากร           
เฉลย ข้อ ค.แนวคิด การมองทุกอย่างอย่างเป็นระบบ   
     
4. อุปกรณ์ชนิดใด ที่พนักงานสำนักงานต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อใช้ในเรื่องห่อพัสดุย่อยและพัสดุไปรษณีย์
ก. เทปกาวใส                ข. ฉลากปิดห่อพัสดุ               
ค. เช่าตู้ไปรษณีย์          ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด   เทปกาวใส     ฉลากปิดห่อพัสดุ                                       
                                                               
5. ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติในการร่างจดหมายราชการ
ก. ร่างให้ละเอียดก่อนพิมพ์ให้หัวหน้าตรวจก่อน                   ข. ร่างรามแบบจดหมายราชการ
ค. ร่างเป็นตัวเขียนทุกครั้ง                                                       ง ร่างให้เรียบร้อย
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด ร่างเป็นตัวเขียนทุกครั้ง                                                                                                                       
 
6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของเรื่องในหนังสือราชการ
ก. เรียนอธิบดี                                                                       ข.ตามหนังสือที่อ้างถึงความว่า……….                       
ค. จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ                                                ง. ด้วยความเคารพ
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ                 
                                                                                         
7. ห้องประชุมแบบใดเหมาะสมกับการประชุมแบบสัมมนามากที่สุด
ก. แบบรูปตัวยู                    ข.แบบรูปตัวที                         
ค. แบบวงกลม                    ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด   แบบรูปตัวที
 
8.  ตู้เอกสารขาดมาตรฐาน ลิ้นชักมีขนาดเท่าใด
ก. 24-25 นิ้ว                            ข.26 นิ้ว                             
ค. 27-28 นิ้ว                      ง.28-30 นิ้ว
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด     26 นิ้ว                           
 
9. ระบบติดตามเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ใดมากที่สุด
ก. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร                                                 ข. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือ                                     
ค. ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ                                                ง. พนักงานเก็บเอกสาร
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  พนักงานเก็บเอกสาร
 
10.ข้อใดเป็นการเสนอบัญญัติ (Motion) ที่ถูกต้อง
ก. เสนอล่วงหน้าก่อนการประชุม                                     ข. เสนอด้วยวาจาขณะที่การประชุม
ค. เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรมีสมาชิกรับรอง                 ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด เสนอล่วงหน้าก่อนการประชุม  เสนอด้วยวาจาขณะที่การประชุม เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรมีสมาชิกรับรอง


!! จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ คัดสรร ทุกอย่างที่มีสอบ !!
ส่งเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทาง E-mail หรือ VCDและหนังสือ เนื้อหาครอบคลุม
มีแนวตัวอย่างข้อสอบ เฉลย พร้อมสรุปรายระเอียดให้ครบถ้วน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


สนใจสั่งซื้อที่เบอร์ 062 2126300
1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งเวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ