ผู้เขียน หัวข้อ: UPDATE สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 36 อัตรา  (อ่าน 379 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
 
งานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต)

ประกาศงานราชการ,สอบราชการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบงานราชการเพื่อจัดจ้างเข้ารับงานราชการ จำนวน 36 อัตราตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง :      นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :       นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :      2 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
2.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000 
ประเภท :            นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 

3.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000 
ประเภท :         นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์


 
 4.ชื่อตำแหน่ง :      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000 
ประเภท :        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 

5.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :        นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ   
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและสารสนเทศศาสตร์


6.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :      1  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ


7.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     17,500
ประเภท :         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 
 
 8.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :          นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :       1  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม ทางประติมากรรม ทางศิลปะไทย ทางภาพพิมพ์ ทางทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


9.ชื่อตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
จำนวนตำแหน่งว่าง :      8  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


10.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :      3  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

11.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 
 
 
12.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
จำนวนตำแหน่งว่าง :        1  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


13.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านการประเมินวัดผลการศึกษา)
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านการประเมินวัดผลการศึกษา)
จำนวนตำแหน่งว่าง :      1  อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


14.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและนวัตกรรม)
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและนวัตกรรม)     
จำนวนตำแหน่งว่าง :      1  อัตรา     
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


15.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านศิลปวัฒนธรรม)
อัตราเงินเดือน :     15,000
ประเภท :       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านศิลปวัฒนธรรม)       
จำนวนตำแหน่งว่าง :      2  อัตรา     
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


16.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน :     17,500
ประเภท :        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
จำนวนตำแหน่งว่าง :      5  อัตรา     
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 


17.ชื่อตำแหน่ง :      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)
อัตราเงินเดือน :   17,500
ประเภท :       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)       
จำนวนตำแหน่งว่าง :      1  อัตรา     
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางจิตวิทยา การแนะแนว หรือทางจิตวิทยาการศึกษา หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือทางจิตวิทยาพัฒนาการ หรือทางจิตวิทยาให้คำปรึกษา18.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านวิจัยและนวัตกรรม) 
อัตราเงินเดือน :     17,500
ประเภท :       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านวิจัยและนวัตกรรม)       
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1  อัตรา     
   
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

-  ความรู้เกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-  ความสามารถทางด้านเหตุผล
-  ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย
-  แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา

(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการเผยแพร่
- นักวิชาการช่างศิลป์
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านการประเมินวัดผลการศึกษา)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและนวัตกรรม)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านศิลปวัฒนธรรม)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- ครูผู้ช่วย

***จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุกตำแหน่งรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ***

สนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 062 2126300

1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งวัน เวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ