แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakhiran

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 153
16
#แนวข้อสอบกรมหม่อนไหม #อัพเดทใหม่ล่าสุด #61 #อัพเดทแนวข้อสอบ

17
#แนวข้อสอบ #สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข #กระทรวงสาธารณสุข #สสจ #โรงพยาบาล #สอบ

18
ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบแนวข้อสอบ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (PEA) .ทุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด #62 ประจำปี 2562 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย

19
!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ+!!!! CLICK >>>> กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน http://djop.thaijobjob.com

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

4. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

5. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Advertisements

 
6. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

7. ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ชาย)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น (กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติไม่สามารถสมัครได้)
- เฉพาะเพศชาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชีสาขาบริหารธุรกิจ

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.djop.thaijobjob.com#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน #อัพเดทใหม่ล่าสุด #62
#เฉลยแนวข้อสอบ #กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน #61 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

20
กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :   พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :   13,800 บาท
ประเภท :   บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   ตามรายละเอียดที่แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   ตามรายละเอียดที่แนบ
วิธีการเลือกสรร :   - ความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดที่แนบ

- ทักษะ
ตามรายละเอียดที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดที่แนบ

- สมรรถนะ
ตามรายละเอียดที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดที่แนบ
เกณฑ์การประเมิน :   ตามรายละเอียดที่แนบ
เปิดรับสมัคร :   วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :   
เว็บไซต์ :   http://finance.dld.go.th/th/files/job/62/job070162.pdf

21
แนวข้อสอบพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ คู่มือแนวข้อสอบพาณิชย์นาวี

22
าวเปิดสอบ เฉลยแนวข้อสอบ แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน พด. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สพข. สถานีพัฒนาที่ดิน สพด. #62 ประจำปี 2562 หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย  ทุกตำแหน่ง

23
ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบ แนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย  ม.ราชภัฎ ราชภัฎ‏ มรภ. มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล ทุกจังหวัด #62 ประจำปี 2562 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย

24
ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือแนวข้อสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สสค. กสร.  2562 ชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย

25
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต  #อัพเดทใหม่ล่าสุด #62
#เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ

26
#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ #แนวข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม #สภาสถาปนิก #ก.ส. ใหม่ล่าสุด

27
#แนวข้อสอบ #สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข #กระทรวงสาธารณสุข #สสจ #โรงพยาบาล #สอบ

28
เปิดสอบ #แนวข้อสอบ #ป.ป.ส. #สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [#ปปส]

29
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวน 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
3. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่ากำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม.

2. ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
3. เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.

3. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
Advertisements

 
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวนตำแหน่งว่าง 100 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
3. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่ากำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม.

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 153