แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakhiran

หน้า: [1] 2 3 ... 142
1
 #ข้อสอบกรมปศุสัตว์ #แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

2
#อัพเดทแนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ

3
#แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ #นรจ.ทอ. 2560-2561 #แนวข้อสอบโรงเรียนจ่าอากาศ

4
แนวข้อสอบกองทัพไทย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบกองทัพไทย กลุ่มงานสารบรรณ
แนวข้อสอบกองทัพไทย สัญญาบัตร พร้อมเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบกองทัพไทย 2560
แนวข้อสอบกองทัพไทย กลุ่มงานสารบรรณ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบกองทัพไทย
แนว ข้อสอบ กองทัพ ไทย ชั้น ประทวน 60

5
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีจงประมาณ 2561 รวมทั้งสิน จำนวน 137 อัตรา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ
จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 7 อัตรา
กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
2.นายทหารประทวน จำนวน 14 อัตรา
กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 14 อัตรา (ชาย)
3.พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน25 อัตรา
กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งการข่าว จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่กราฟิกมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
4.พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน จำนวน 91 อัตรา
กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)
กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 26 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 18 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
การรับสมัครสอบกองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561

6
#ข้อสอบนายสิบตำรวจ #59
#ข้อสอบตํารวจสายปราบปราม #pdf
#ข้อสอบตำรวจสายปราบปราม #download
#แนวข้อสอบนายสิบตำรวจฟรี
#ข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ
#แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ #60
#แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ #สายอํานวยการ
#แนวข้อสอบตํารวจสายปราบปรามพร้อมเฉลย #ฟรี

7
[เปิดสอบ]แนวข้อสอบพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ คู่มือแนวข้อสอบพาณิชย์นาวี

8
#ทีเด็ดแนวข้อสอบกรมบังคบคดี ข่าวเปิดสอบ #เฉลยแนวข้อสอบกรมบังคับคดี #กคบ

9

วิชาความรู้ทั่วไป

คำถามข้อที่ 1.
จี.เอส.พี. (G.S.P.) คืออะไร
1. สิทธิพิเศษทางการค้า
2. สิทธิพิเศษทางการทูต
3. สิทธิพิเศษในการนำเข้า- ส่งออก
4. สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1คำถามข้อที่ 2.
เมื่อมีคนตายภายในบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้พบเห็นจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่หรือตำรวจภายใน
1. ทันทีที่พบเห็นการตาย
2. 24 ชั่วโมง
3. 48 ชั่วโมง
4. 72 ชั่วโมง
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 3.
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสำเร็จปริญญาตรีและคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาใด จากมหาวิทยาลัยโลซาน
1. เคมี
2. ชีววิทยา
3. ฟิสิกส์
4. เทคโนโลยีการเกษตร
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 4.
คลองเดินเรือที่ขุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก คือคลองอะไร
1. คลองปานามา
2. คลองสุเอซ
3. คลองคีล
4. คลองคอรินท์
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 5.
ข้อตกลงเกียวโต (Kyoyto Protocol) เป็นข้อตกลงที่ว่าด้วยเรื่องใด
1. ให้ยกเลิกการผลิตอาวุธนิวเคลียร์
2. การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
4. ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

 

คำถามข้อที่ 6.
วัดประจำรัชกาลที่ 9 คือวัดใด
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2. วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก
3. วัดบวรนิเวศวิหาร
4. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 7.
ทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชีย, แอฟริกา และยุโรป คือทะเลอะไร
1. ทะเลบอลติก
2. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
3. ทะเลดำ
4. ทะเลเหนือ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 8.
สัดส่วนระหว่างส.ส. และ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีจำนวนเท่าไร
1. ส.ส. 500, ส.ว. 200
2. ส.ส. 400, ส.ว. 180
3. ส.ส. 450, ส.ว. 150
4. ส.ส. 480, ส.ว. 150
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

10
แนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2559

แชร์กระทู้นี้

31.  ข้อความในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา
 1.ทำให้ได้สารใหม่เพิ่มมากขึ้น
 2.ทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม
 3.ทำให้ขั้นตอนของปฏิกิริยาเปลี่ยนไป
 4.ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ง่ายขึ้น
32.  ธาตุ A มีจำนวนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่ากับ 13 และ 14 ตามลำดับ ธาตุ A มีเลขอะตอมและเลขมวลเท่าไร
 1.14,27                               2.13,14                                    3.13,27                                    4.27,13
33.  ตารางธาตุที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันจัดเรียงธาตุอย่างไร
 1.จัดเรียงตามลำดับการค้นพบก่อนหลัง
 2.จัดเรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก
 3.จัดเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมาก
 4.จัดเรียงตามเลขอะตอมจากบนลงล่าง
34.  ธาตุในหมู่เดียวกันสมบัติทางเคมีคล้ายกันเพราะอะไร
 1.มีขนาดอะตอมเท่ากัน
 2.มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกัน
 3.มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
 4.มีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน
35.  สารในข้อใดเป็นธาตุ
 1.อากาศ                              2.ออกซิเจน                             3.แป้ง                                      4.ทองเหลือง
36.  บ้านนุชใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักดิ์ไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5000  วัตต์ เขาควรใช้ฟิวส์รวมขนาดเท่าใด
 1.10 แอมแปร์                     2.15 แอมแปร์                          3.20 แอมแปร์                          4.25 แอมแปร์
37.  ข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมด
 1.น้ำ น้ำนม น้ำหวาน                         2.น้ำชา น้ำโวดา น้ำเชื่อม
 3.น้ำอัดลม น้ำส้ม น้ำมะพร้าว                           4.น้ำแข็ง น้ำแข็งแห้ง น้ำตาล
38.  ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริมาตรา 3.0 cm.
     1.2.7 cm3                                                            2. 4.8 cm3
 3. 5.5 cm3                                                                                          4. 7.25 cm3
39.  การเตรียมก๊าซออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ นิยมใช้แทนที่น้ำเพระเหตุใด
 1.เพราะเป็นก๊าซไม่ละลายน้ำ                           2.เพราะเป็นก๊าซช่วยให้ติดไฟ
 3.เพราะเป็นก๊าซเบากว่าอากาศ                                          4.เพราะเป็นก๊าซที่มีอัตราการฟุ้งกระจายสูง
40.  เซลล์ของคนมีโมโซมกี่คู่
 1.2 คู่                                   2.23 คู่                      3.24 คู่                                      4.46 คู่
41.  ปริมาณในข้อใดที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นเสียงขณะเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของอากาศ
 1.ความถี่เสียง                                                     2.ความยาวคลื่นเสียง
 3.พลังงานของเสียง                                           4.โมเลกุลของอากาศ
42.  รถยนต์มวล 10x 10 3 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสม่ำเสมอ 0.3 เมตร ต่อ (วินาที) แรงกระทำต่อรถยนต์คันนี้มีค่าเป็นเท่าใด
 1. 1x 102นิวตัน                                                  2.  3 x 102 นิวตัน
 3. 1 x 103 นิวตัน                                                4. 3 x 103 นิวตัน
43.  แท่งเหล็กมวล 60 กิโลกรัม และ 140 กิโลกรัม วางชิดอยู่กับพื้นราบ ถ้าออกแรง 800 นิวตันระทำแท่งเหล็กแท่งแรหในแนวขนานกับื้น จงหาว่าแรงที่แท่งเหล็กทั้งสองกระทำกันมีค่ากี่นิวตัน ถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่พื้นกับแท่งเหล็กมีค่า 0.25
     1. 560 นิวตัน                                      2. 760 นิวตัน
 3. 860 นิวตัน                                      4. 960 นิวตัน
44.  วัตถถุ A มวล 3 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนผิวราบเรียบด้วยอัตราเร็ว เมตร / วินาที เข้าชนกับวัตถุ B มวลกิโลกรัม ที่วางนิ่งบนพื้นเดียวกัน หลังชน วัตถุ  A และวัตถุ B ติดกันไป พลังงานจลน์ของการชนครั้งนี้หายไปกี่จูล
 1. 6.5 จูล                            2. 7.5 จูล                                 3. 10.5 จูล                               4. 12.5 จูล
 
45.  อัดก๊าซชนิดหนี่งที่อุณหภูมิ 27°C คสามดัน 1 บรรยากาศ ความหนาแน่น 1 kg/m3 ให้ความหนาแน่นเป็น 4 kg/m3 ที่ 177°C จะต้องอัดก๊าซนี้ให้มีความดันเท่าใด
 1. 2 บรรยากาศ                                   2. 4 บรรยากาศ
 3. 6 บรรยากาศ                                   4. 8 บรรยากาศ
46.  โยนวัตถุมวล 1กิโลกรัม ขึ้นตามแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที วัตถุจะขึ้นไปได้สูงกี่เมตร(กำหนดให้ g = 10 เมตรต่อ (วินาที)/2)
     1.  0.5 เมตร                        2.  5 เมตร                                3. 10 เมตร                               4. 15 เมตร
47.  เมื่อปลส่อยให้ลูกหินตกจากที่สูงมาตามแนวดิ่ง ลูกหินจะกระทบพื้นในเวลา 5 วินาที ขณะที่ ลูกหินตกกระทบพื้นที่มีความเร็วเป็นเท่าใด (กำหนดดให้ g= 10 เมตรต่อ(วินาที))
     1.  10 เมตรต่อวินาที                           2. 20 เมตรต่อวินาที
 3. 30 เมตรต่อวินาที                            4. 40 เมตรต่อวินาที
48.  กมลชนกต้องการถ่ายรูปกมลรัตน์ยืนอยู่กลางแจ้งมีแสงแดดจ้า เธอต้องปรับแสงถ่ายรูปอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุด
 1. เพิ่มขนาดช่องของไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัตเตอร์
 2. เพิ่มขนาดของไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
 3.ลดขยนาดช่องของไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
 4.ลดขนาดช่องของไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัตเตอร์
49.  ลักษณะใดต่างกันในแฝดแท้
 1.ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ                           2. ลายนิ้วมือ
 3.หมู่เลือด                                          4.ยีน
50.  ข้อใดไม่ใช่ธาตุ
 1. ทองแดง                         2.ผงถ่าน                                  3.เพชร                                    4.ทองขาว
51.  ลิ่มอันหนึ่งยาว 20 ซม. มีหัวหนาเท่ากับ 5 ซ.ม. เมื่อออกแรงตอก 50 นิวตัน ตอกลิ่มในเนื้อไม้ท่อนให้มิดตัวลิ่มพอดี เนื้อไม่มีแรงต้านเท่าใด
 1. 200 นิวตัน                      2. 150 นิวตัน                           3.100 นิวตัน                            4. 75 นิวตัน
52.  คานสม่ำเสมอหนัก 20 นิวตัน ยาว 4 เมตร แขวนน้ำหนัก 80 นิวตัน และ 50 นิวตัน ไว้ที่ปลายทั้งสองจะต้องแขวนเชือกห่างจากน้ำหนัก 80 นิวตัน เท่าไรจึงจะอยูในสมดุล
 1. 1.2 เมตร                                                         2.  1.6 เมตร
 3. 3.2 เมตร                                                         4. 2.4 เมตร
53.  เด็กชายแดงทำงานในการกลิ้งถังน้ำมันไปตามทางเดินทิศตะวันออก 300 จูล แล้วเลี้ยวไปทางเหนือ 400 จูล เขาทำงานทั้งสิ้นกี่จูล
 1.  100 จูล                                                          2. 500 จูล
 3.  700 จูล                                                          4. 1,000  จูล
54.  ลูกบอลมีมวล M เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V ชนกำแพงตรงๆ (ตั้งฉากกับกำแพง) แล้วสะท้อนออกมาตรงๆ ด้วยความเร็ว V ลูกบอลนี้มีโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าใด
 1. ศูนย์                               2. mv                                      3. mv2                                      4. 2mv
55.  คลื่นในข้อใดมีการเคลื่อนที่แตกต่างไปจากพวก
 1 . คลื่นน้ำ                                                          2. คลื่นเสียง
 3.  คลื่นแผ่นดินไหว                                          4. คลื่นที่เกิดเมื่อปลายยอดหญ้าเมื่อมีลมพัด
56.  ข้อสรุปใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติรังสีอินฟาเรดและรีงสีอัลตราไวโอเล็ต
 1. เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันฃ
 2.มีความถี่บางช่วงซ้อนกัน
 3.ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยอวัยวะรับสัมผัส
 4. มีแหล่งกำเนิดจากดวงอาทิตย์เท่านั้น
57.  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการส่งกระจายเสียงออกอากาศของสถานีวิทยุ
 1. เปลี่ยนเครื่องเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าของเสียง
 2. ผสมสัญญาณไฟฟ้าของเสียงกับสัญญาณไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ
 3. ขยายสัญญาไฟฟ้าที่ผสมแล้วให้มีกำลังสูงขึ้นแล้วผสมกับคลื่นพาหะตามระบบที่เลือก
 4. ส่งสัญญาณไฟฟ้าผสมมีกำลังสูงขึ้นกระจายเสียงออกทางเสาอากาศ
58.  อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ชนิดใดเกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด
 1. วิทยุระบบเอเอ็ม                            2.วิทยุระบบเอฟเอ็ม
 3. โทรทัศน์เคลื่อนที่                          4. วิทยุสมัครเล่น
59.  ลักษณะความรุนแรงในข้อใดมีค่ามากที่สุดในขณะเกิดแผ่นดินไหว
 1. พื้นดินเป็นลอนคลื่น                     2.รางรถไฟเกิดการบิดงอ
 3. เกิดรอยแยกของแผ่นดิน               4. ท่อใต้ดินเสียหายใช้การไม่ได้
60.  หุบเขาทรุดเกิดจากเคลื่นอที่ของแผ่นธรณีแบบใด
 1. แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่ชนกัน
 2.แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเคลื่อนที่ชนกัน
 3. แผ่นธรณีภาตใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่แยกจากกัน
 4. แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเคลื่อนที่แยกจากกัน
61.  คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันทุกคำ
 1. อยากไปกับป้าไหม                        2. ให้ใครจับมหาคะ
 3. ฉันถามให้เขาแล้ว                         4. พี่ต๋อยเมื่อเช้าค่ะ
62.  คำที่ใช้เป็นคำประสมมีอยู่ในข้อใด
 1. ตาเสือดูน่ากลัว                               2. หางเสือตัวนี้ด้วย
 3. มือเสือชอบดินร่วน                        4. ลูกเสือดูคล้ายแมว
63.  ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งสองคำ
 1.จริยศึกษา บรรณาธิการ สนธิ          2.นิติบุคคล ธนานุเคราะห์
 3.พุทธสมาสบริษัท คุรุสมาสสภา      4.สันติสมาสธรรม ผลาสนธินิสงค์
64.  คำอ่านในข้อใดอ่านถูกต้อง
 1.พลีชีพ อ่านว่า พะ –ลี- ชีบ                               2.ผรุสวาท อ่านว่า ผะ-รุด-สะ-วาด
 3. สมานฉันท์ อ่านว่า สะ-หมาน-ฉัน                4. ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ
65.  ประโยคใดเป็นประโยคบอกเล่า
 1.พี่ตุ่มคะหนูอยากไปเที่ยวเชียงใหม่                                                2.สงกรานต์ปีนี้เราไปเที่ยวไหนกันดีคะ
 3.ไปนะพี่ตุ่ม หนูจะได้มีเพื่อน                                         4.หนู่น่ะไปแน่ แต่หนูอยากให้พี่ไปด้วย
66.  ข้อใดไม่ใช่ประโยค
 1.รูปภาพที่แขวนฝารูปนั้นเป็นรูปแมวไล่จับหนู
 2.เขาอ่านนิตยสารรายสัปดาห์ที่เขาชอบ
 3.หนังสือวรรณคดีไทยของเขาไม่กี่เล่มนั้น
 4.แม่ครัวของเขาทำอาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วย
67.  คำในข้อใดประสมสระเสียงสั้น
 1. ตั้งใจ                              2.กลางคืน                               3. ยินดี                                    4.ลำธาร
68.  คำประสมในข้อใดเป้นคำไทยแท้ทุกคำ
 1.ร้านกาแฟฟ                     2.รูปภาพ                                 3.หมอฟัน                               4.เด็กปั๊ม
69.  ธนบัตร หนังสือพิมพ์ ใช้ลักษณะนามอย่างไร
 1. ใบ เล่ม                           2.ฉบับ ฉบับ                            3.ฉบับ เล่ม                              4. ใบ ฉบับ
70.  คำในข้อใดผันเป็นเสียงวรรณยุกต์เอก
 1.พี่เจิด                               2.ป่าลั่น                                   3.บากบั่น                                 4.คนเก่ง
71.  คำใดเป็นคำประสม
 1. นาฬิกา                           2.คัดเลือก                                3.เดือดร้อน                             4.ลูกเขย
72.  ไม่ยมกในข้อใดใช้ถูกต้อง
 1.คุณพ่ออยู่ที่ๆ ทำงาน                                                       2.น้ำในตู้เย็น ๆ จัด
 3.ผู้ที่เจ็บคอควรดื่มน้ำอุ่นๆ                                               4.เขาถูกกล่าวหาต่างๆนาๆ

11
!!!มาแล้ว!!!แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
!!!มาแล้ว!!!แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
!!!มาแล้ว!!!แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
!!!มาแล้ว!!!แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก

12
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ #หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ใหม่ล่าสุด  2560  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ     

13
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ #หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ใหม่ล่าสุด  2560  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

15
ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบ ติวข้อสอบ #แนวข้อสอบ #กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Department of Water Resources ทุกตำแหน่ง #60 ประจำปี 2560 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ ล่าสุด+!!!! CLICK >>>> เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th/ เว็บไซต์ สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ http://dwr.thaijobjob.com

<<กรมทรัพยากรน้ำ>>
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Department of Water Resources

180/3  ถ.พระรามที่ 6
ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์  0 2271 6000

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ http://dwr.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมทรัพยากรน้ำ

 


#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ #ข้าราชการกรุงเทพมหานคร #อัพเดทใหม่ล่าสุด
#เฉลยแนวข้อสอบ #ข้าราชการกรุงเทพมหานคร #60 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.zจำหน่ายเอกสาร สรุปแนวข้อสอบ #กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง วิศวกร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

และตำแหน่งอื่นๆข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ
*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ ติวสอบ #แนวข้อสอบ #แนวข้อสอบ #กรมทรัพยากรน้ำ #2559 #ใหม่ล่าสุด #59
สำนักบริหารกลาง
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำ
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานนิติการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
หน้า: [1] 2 3 ... 142