แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - narunado

หน้า: [1]
1
บ.ท่าอากาศยานไทย  รับสมัคร 344 อัตรา   ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - วันที่ 18 กันยายน 2558

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ของ ทอท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง นิติกรอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายคดี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,900-43,200 บาท

ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-4 ฝ่ายนิติกรรมสัญญา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,850 - 22,320 บาท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ระดับ 3-4 ฝ่ายสวัสิดการและแรงงานสัมพันธ์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 16,050-18,600 บาท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 / เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 16,050-43,200 บาท    เป็นต้น  อ่านต่อได้ที่: http://www.sobkorpor.com/news-id29059.html

ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร
ใครที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - วันที่ 18 กันยายน 2558 ในวันและวลาทำการ ณ สถานที่ต่างๆ ตามไฟล์ที่แนบมา

Download รายละเอียดประกาศ [ File แนบ ]
จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเก่า บ.ท่าอากาศยานไทย รวมทั้งเนื้อหาอัฟเดทล่าสุด
ทุกตำแหน่งงาน บ.ท่าอากาศยานไทย  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น พร้อมเฉลยอย่างละเอียด onion-34:
จำหน่ายแนวข้อสอบ บ.ท่าอากาศยานไทย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน

ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com

2
กรมอนามัยเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2558

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

5. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.anamai.moph.go.th/จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบเก่ารวมทั้งแนวข้อสอบกรมอนามัย เนื้อหาอัปเดทล่าสุด ทุกตำแหน่งงานกรมอนามัย  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็นพร้อมเฉลยสอบกรมอนามัยอย่างละเอียด

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
- นักโภชนาการปฏิบัติการ
-  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
- นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบกรมอนามัย) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบกรมอนามัย) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน


ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com 

3
การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน ในการรถไฟ แห่งประเทศไทย จํานวน 208 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://railway.thaijobjob.com
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ตําแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
สังกัดฝ่ายการเดินรถ
1.พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี)
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 10 อัตรา

2.พนักงานการเดินรถ 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

3.พนักงานการบัญชี 4 (เสมียนส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 3 อัตรา

4.พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 11 อัตรา

5.พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 (เสมียนส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 4 อัตรา

6.พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 85 อัตรา

7.พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 62 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล
8.วิศวกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 5 อัตรา

9.พนักงานการบัญชี 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
10.วิศวกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
11.วิศวกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 4 อัตรา

12.พนักงานการบัญชี 4
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
13.วิศวกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 5 อัตรา

14.พนักงานการบัญชี
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี
15.พนักงานการบัญชี 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 7 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
16. พนักงานการตลาดและทรัพย?สิน 7
อัตราเงินเดือน 20,030.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

17.พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดสํานักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
18.พนักงานการตลาดและทรัพย?สิน ๔
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดสํานักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
19.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว
20.พนักงานเทคนิค 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา


จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มืออ่านสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง อัพเดทใหม่ล่าสุดอย่างละเอียดเจาะลึก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไปตัวอย่างคู่มือเตรียมสอบพนักงานเดินรถ 4 และพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) รฟท.


1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. http://www.sso.go.th ค. http://www.railway.co.th

ข. http://www.mol.go.th ง. http://www.railway.go.th

2. การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. รัฐ ค. รัฐวิสาหกิจ

ข. เอกชน ง. มหาชน

3. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใคร

ก. หลวงจุลชีพพิชชาธร ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ข. พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ง. พระยาชลมารคพิจารณ์

red;">4. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ

ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. อยู่ในระหว่างการสรรหา

5. ใครคือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ

ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย

6. รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คน

ก. 1 คน ค. 3 คน

ข. 2 คน ง. 4 คน

7. ใครคือประธานกรรมการการรถไฟ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ค. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์

ข. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ง. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย

8. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

ก. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน

ข. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน

ค. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 8 คน

ง. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 8 คน

9. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 3 ปี ค. 5 ปี

ข. 4 ปี ง. 6 ปี

10. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.

ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ

ง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว

11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการฯรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ

ข. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้

ง. ถูกทั้ง ข และ ค

12. การรถไฟแห่งประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ.2471 ค. พ.ศ.2443

ข. พ.ศ.2453 ง. พ.ศ.2439

13. การสร้างทางรถไฟสยาม เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด

ก. รัชกาลที่ 3 ค. รัชกาลที่ 5

ข. รัชกาลที่ 4 ง. รัชกาลที่ 6

14. รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามขึ้นเป็นสายแรกคือ สายใด

ก. กรุงเทพฯ – อยุธยา ค. กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

ข. กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ง. กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

15. วันสถาปนากิจการรถไฟ คือวันใด

ก. วันที่ 23 มีนาคม ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์

ข. วันที่ 26 มีนาคม ง. วันที่ 23 กุมภาพันธ์

จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน

ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com onion-36:4
เปิดสอบตำรวจประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11- 25 สิงหาคม 2558 และจะเปิดสอบตำรวจสายอำนวยการ (อก.) และสายงานเทคนิค เพศชาย/หญิง จำนวน 1,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา

กำหนดการสอบข้อเขียนคือวันที่ 13 กันยายน 2558

จำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้ง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1,000 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 350 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 150 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 900 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 900 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- สถานภาพโสด
- มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 11- 25 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 25 สิงหาคม จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สำหรับสอบ นายสิบตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ.ม6
 
1.“Corpus Juris Civillis” เป็นชื่อของ
ก. กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ข. กฎหมายสิบสองโต๊ะ
ค. ประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสติเนียน
ง. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
 
2.ผู้มีอำนาจพิจารณาร่างพระราชกำหนดคือ
ก. รัฐสภา
ข. คณะรัฐมนตรี
ค.รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกำหนดนั้น
ง.สภาผู้แทนราษฎร
 
3.โทษในทางแพ่ง หมายถึง
ก. ริบทรัพย์สิน          ข. ใช้ค่าเสียหาย
ค. ปรับ                     ง. ถูกทุกข้อ
 
4.ที่มาของกฎหมายของประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรมาจาก
ก. คำพิพากษาของศาล         ข. จารีตประเพณี
ค. ศาสนา                            ง. ถูกทุกข้อ
 
5.มูลเหตุที่ทำให้เกิดที่มาของกฎหมายมาจาก
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข.จารีตประเพณี
ค. ศาสนา
ง. ข้อ ก. และ ค.
 
6.โทษในทางอาญาหมายถึง
ก. กักกัน                   ข. ใช้ค่าเสียหาย
ค. ยึดทรัพย์สิน           ง. ผิดทุกข้อ
 
7. ผู้ที่แบ่งความยุติธรรมออกเป็นความยุติธรรมที่เป็นธรรมชาติและความยุติธรรมที่เป็นแบบแผน คือ
ก. อริสโตเติล
ข. มองเตสกิเออร์
ค. เคลเซ่น
ง. กษัตริย์จัสติเนียน
 
8. องค์การสหประชาชาติ (UN)เป็นรูปแบบของ
ก. องค์กรที่มีอาณาเขตแน่นอนของอำนาจ
ข. องค์กรที่ไม่มีอาณาเขตแน่นอนของอำนาจ
ค. อำนาจที่ไม่มีการจัดเป็นองค์กร
ง. อำนาจที่อยู่ในองค์กร
 
9. ผู้ที่เขียนหนังสือทฤษฎีบริสุทธิ์ของกฎหมายคือ
ก. โฮล์ม
ข. อริสโตเติล
ค. เคลเซ่น
ง. กษัตริย์นโปเลียน
 
10.กฎหมายคือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้าย
หรือถูกลงโทษ ผู้ให้คำนิยามศัพท์นี้คือ
ก. กรมหลวงราชบุรี
ข. ดร.หยุด แสงอุทัย
ค. กรมหลวงสงขลานครินทร์
ง. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
 
11. ลักษณะของกฎหมายในสายตานักวิชาการคือ
ก. เป็นข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
ข. เป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วทั้งประเทศ
ค. ต้องมีสภาพบังคับ
ง. ต้องเป็นกฎหมายตามเนื้อความ
 
12. สิ่งที่คล้ายคลึงกับกฎหมายแต่ไม่ใช่กฎหมายคือ
ก. จารีตประเพณี
ข. ศาสนา
ค. ศีลธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
 
13. พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือ
ก. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ข.กรมหลวงชุมพร
ค. กรมหลวงพิษณุโลก
ง. กรมหลวงจันทบุรี
 
14. กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นในสมัย
ก. อียิปต์             ข. กรีก
ค. โรมัน             ง. นโปเลียน
 
15. สิ่งใดต่อไปนี้ที่มิใช่สิทธิที่ได้มาโดยนิติเหตุ
ก. นายดำขับรถประมาทชนนายขาว
ข. นายดำเดินเหม่อชนแจกันนายขาวแตก
ค. นายดำได้รับมรดกจากปู่โดยพินัยกรรม
ง. นายดำซ่อมท่อน้ำที่แตกบริเวณบ้านนายขาว ขณะนายขาวไม่อยู่บ้าน
 
จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเก่ารวมพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทั้งเนื้อหาอัฟเดทล่าสุด
ทุกตำแหน่งงาน  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น onion-34:
จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน

ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com onion-36:

 

5
สาธารณสุขขอนแก่น  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา  ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก. รับวุฒิ ปวส ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา  เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558.... เงินเดือน 13,800 - 19,500 บาท


1   นักจัดการงานทั่วไป   3อัตรา   18,000   ป.ตรีทุกสาขา....
2   นักวิชาการสาธารณสุข   2อัตรา   18,000   ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   3อัตรา   19,500   ป.ตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์....
4   นักวิชาการเงินและบัญชี   2อัตรา   18,000   ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์....
5   นักวิชาการพัสดุ   1อัตรา   18,000   ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธรกิจทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเกทรอนิกส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง....
6   นักทรัพยากรบุคคล   1อัตรา   18,000   ป.ตรีทุกสาขา....
7   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   2อัตรา   18,000   ป.ตรีทุกสาขา....
8   นายช่างเทคนิค   1อัตรา   13,800   ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์
9   พนักงานธุรการ   5อัตรา   13,800   ปวส. ทุกสาขา....

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : งานการบริหารงานการบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่เปิดรับสมัคร : 24 - 28 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ ประกาศรายชื่อ : 1 กันยายน 2558ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ web http://www.kkpho.go.th/

จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเก่ารวมทั้งเนื้อหาอัฟเดทล่าสุด
ทุกตำแหน่งงาน  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น onion-34:
จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน

ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com onion-36:

 

6
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ onion-34:

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- เกรดเฉลี่ยสถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.75
- เกรดเฉลี่ยสถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.0

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75

รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ ตามลิงค์ที่เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/
[/colorจำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเก่ารวมทั้งเนื้อหาอัฟเดทล่าสุด
ทุกตำแหน่งงาน  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น onion-34:
จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน

ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com onion-36:

 

7
 onion-31:
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 200 อัตรา

กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันรับสมัครและสอบคัดเลือก
1. จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน 1 - 31 ตุลาคม 2558 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 เว้นวันหยุดราชการ
2. รับสมัคร ใน 27 - 31 ตุลาคม 2558 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติทั่วไป
1. ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับ สมัครเท่านั้น
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4. ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาหรือบิดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้
5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
7. ไม่อยู่ในสมณะเพศ
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
9. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทำการทดสอบ ดังนี้
1. ภาษาไทย (25 คะแนน)
2. คณิตศาสตร์ (25 คะแนน)
3. วิทยาศาสตร์ (25 คะแนน)
4. ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
2. ลุก – นั่ง 50 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
3. ดึงข้อ 9 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
4. วิ่ง 1.6 กม. ไม่เกิน 8 นาที (20 คะแนน)
5. ว่ายน้ำ 100 ม. ไม่เกิน 2.35 นาที (20 คะแนน)

ติดต่อสอบถาม กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โทรศัพท์ (036) 413412 หรือ 084-4524225 วันเวลาราชการเท่านั้น

จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเก่ารวมทั้งเนื้อหาอัฟเดทล่าสุด 
ทุกตำแหน่งงาน  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น

onion-34:
จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน

ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com onion-36:8
 onion-4:สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตรา ศูนย์สอบทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 3-24 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามประกาศรับสมัครงาน https://moph.job.thai.com/new.pdf

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13 ตำแหน่ง
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24 ตำแหน่ง
3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 13 ตำแหน่ง
4 ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้า) 3 ตำแหน่ง
5 ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านโยธา) 6 ตำแหน่ง

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com/ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  3 – 24 สิงหาคม 2558

ค่าสมัครสอบ 430 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com/
 หลักสูตรและวิธีการรสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๒การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น

ตัวอย่างข้อสอบเช่น
1. มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องใด

ก. ประมุขของรัฐ

ข. ความเป็นรัฐเดี่ยวของราชอาณาจักรไทย

ค. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความคุ้มครอง

ง. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย


2. เนื้อหมูที่มีสีแดงและไม่มีไขมันแทรกระหว่างเนื้อ มีความเสี่ยงต่อสารปนเปื้อนชนิดใดมากที่สุด
ก.ฟอร์มาลีน
ข.สารเร่งเนื้อแดง
ค.สารบอแรกซ์
ง.สารฆ่าแมลง


3. อาหารประเภทใดมีโอกาสปนเปื้อนสารฆ่าแมลงมากที่สุด
ก.อาหารทะเล
ข.น้้าตาลสด หน่อไม้ปี๊บ
ค.ผักสด ผลไม้ ปลาเค็ม
ง.ลูกชิ้น หมูยอ

4. ร้านอาหารที่รับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานกี่ข้อ

ก.12 ข้อ

ข. 15 ข้อ

ค.20 ข้อ

ง. 30 ข้อ

5. ร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับป้ายใดรับรอง

ก.ป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

ข.ป้ายอาหารปลอดภัย

ค.ป้ายก๋วยเตี๋ยวอนามัย

ง.ป้ายเมนูชูสุขภาพ


6. กฎหมายได้แบ่งประเภทตลาดออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท

ข. 3 ประเภท

ค. 4 ประเภท

ง. 5 ประเภท


7. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ

การระบาดของโรคติดต่อ ของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ก. อนุญาตให้นำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในตลาด

ข. ห้ามก่อหรือจุดไฟในลักษณะซึ่งน่าจะเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

ค. อนุญาตให้ใช้ตลาดเป็นที่พักหลับนอน

ง. ถูกทุกข้อ
8. น้้าประปาควรมีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือเท่าใด

ก.20-50 Mg/l

ข.2-5 Mg/l

ค.0.2-0.5 Mg/l

ง.0.002-0.005 Mg/l
9. ค่า BOD ของน้้าทิ้งจากระบบบำบัดน้้าเสียมีค่ามาตรฐานเท่าไหร่

ก. 10 Mg/l

ข. 20 Mg/l

ค. 30 Mg/l

ง. 40 Mg/l
10. ส้วมสาธารณะควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานใด

ก.HAS

ข.HAH

ค.HRS

ง.HRH


11. หลักเกณฑ์ส้าคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก.ความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย

ข.ความสะอาด เรียบร้อย เพียงพอ

ค.ความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย

ง.ความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

12. ข้อใดเป็นการจัดการสิ่งปฏิกูลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง

ก.รถขนสิ่งปฏิกูลไปทิ้งรวมกับที่ทิ้งมูลฝอย

ข.รถขนสิ่งปฏิกูลน้าไปทิ้งตามข้างทางสาธารณะ

ค.รถขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

ง.ถูกทุกข้อ


จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเก่ารวมทั้งเนื้อหาอัฟเดทล่าสุด สำนัางานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกตำแหน่งงาน  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น
onion-34:
จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน


ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com
onion-36:

 

9
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี จากแนว ข้อสอบเก่า 
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ? : ?

ก. ภาคใต้ : ทะเลอันดามัน

ข. ภาคเหนือ : แม่สาย

ค. ภาคตะวันออก : พัทยาใต้

ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
ตอบ ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน

2. มะพร้าว : ? ต้นข้าว : ?

ก. ลูก : ต้น

ข. ผล : ต้น

ค. ทลาย : รวง

ง. ทะลาย : รวง
ตอบ ค. ทลาย : รวง


3. เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นภายในกี่วัน

ก. สามสิบวัน

ข. หกสิบวัน

ค. เก้าสิบวัน

ง. หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ ค. เก้าสิบวัน

4. ถ้ามีหน่วยงานร่วมกันต้องตั้งศูนย์ใดภายในส่วนราชการ

ก. ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ข. ศูนย์บริการร่วม

ค. ศูนย์วิชาการ

ง. ศูนย์บริการถาม-ตอบ

ตอบ ข. ศูนย์บริการร่วม

5. เมื่อประชาชนหรือจากส่วนราชการอื่นติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจะต้องแจ้งกลับภายในกี่วัน

ก. ทันที

ข. หลังจากได้รับคำถามหนึงวัน

ค. หลังจากได้รับคำถามหนึ่งอาทิตย์

ง. สิบห้าวัน

ตอบ ง. สิบห้าวัน

6. เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วหน่วยงานใดจะจัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

ข. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

7. เงินเดือน 4X จ่ายค่าเช่าบ้าน X บาท เหลือเงิน 30,000 บาท ให้หาค่าของ X

ก. 40,000

ข. 30,000

ค. 20,000

ง. 10,000

ตอบ ง. 10,0008. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น อะไรบ้าง

ก. 1 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร

ข. 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน

ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

ง. 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ ชั้นพันโท

ตอบ ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

9. พาหุรัด หมายถึง

ก. กำไลข้อมือ

ข. กำไลข้อเท้า

ค. กำไลรัดต้นแขน

ง. สร้อยคอ

ตอบ ค. กำไลรัดต้นแขน

10. เทอร์โมมิเตอร์ - อุณหภูมิ

ก. เครื่องชั่งน้ำหนัก - กิโลกรัม

ข. เข็มทิศ - ทิศทาง

ค. สายวัด - นิ้ว

ง. ไม้บรรทัด - เซนติเมตร

ตอบ ข. เข็มทิศ : ทิศทาง
1. นายแสวงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพลตำรวจใหม่และให้ไปปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจภูธร
แห่งหนึ่ง นายแสวงต้องการที่จะมีเพื่อนที่จริงใจ นายแสวงต้องใช้หลักธรรมใด
ก. อิทธิบาท 4 ข. สังคหวัตถุ 4
ค. อริยสัจ 4 ง. กาลามสูตร
ตอบ ข. สังคหวัตถุ 4 คือ เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน ประกอบด้วย คือ 1. การให้
เป็นคนเอื้อเฟื้อ 2. ปิยวาจา คือ การกล่าวคำสุภาพ 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติ
และ 4. สมาบัต คือการทำตนเสมอต้นเสมอปลาย

2. เมื่อตรัสรู้แล้ว ทรงเรียกพระองค์ว่า “ สัมมาสัมพุทธ ” หมายความว่าอย่างไร
ก. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ข. ผู้ปฏิบัติทางสายกลาง
ค. ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ง. ผู้นำเวไนยสัตว์ ให้พ้นจากกองทุกข์
ตอบ ค. สัมมาสัมพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง

3. บุคคลใดได้ชื่อว่า “ สัมมาทิฐิ ” หรือความเห็นชอบในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ก. เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ
ข. คิดจะเลิกเที่ยวกลางคืนและไม่เล่นการพนัน
ค. เปิดร้านขายอาหารกลางคืนด้วยความขยันอดทน
ง. งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา
ตอบ ก. สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) มีความเห็นที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม เช่น
ในเรื่องบาป บุญว่ามีจริง เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ

4. ผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ เลิกกินเหล้า และทำให้สำเร็จ ถือว่ามีอริยมรรคข้อใด
ก. สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) ข. สัมมากัมมันตะ (การกระทำ)
ค. สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายาม) ง. สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ)
ตอบ ค. สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายาม) คือ มีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงามและชอบธรรม

5. ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณา คือปัญญาประเภทใด
ก. ปัญญาแท้ ข. สตุมยปัญญา
ค. จินตามยปัญญา ง. ภาวนามยปัญญา
ตอบ ค. จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิด พิจารณา ไตร่ตรอง หาเหตุผล

6. ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ คือ
ก. ปัญญาแท้ ข. สตุมยปัญญา
ค. จินตามยปัญญา ง. ภาวนามยปัญญา
ตอบ ง. ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ

7. ข้อใดเป็น “ปัญญาสิกขา” ตามหลักพระพุทธศาสนา
ก. ลูกคิดหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายของตน ข. พ่อแม่ นั่งสมาธิทุกวันก่อนนอน
ค. ฆราวาส กำลังท่องศีล 5 ง. นักกีฬาคิดหาวิธีที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้
ตอบ ก. ปัญญาสิกขา คือ การศึกษาในเรื่องปัญญา คนที่มีปัญญาจะมีความรู้ ความเข้าใจ
ในสิ่งต่างๆ ตามสภาพที่เป็นจริง ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ดังนั้น ตามปัญญา ลูกคิดหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายของตน จึงเป็นปัญญาสิกขา
ตามหลักพระพุทธศาสนา

8. ชาวพุทธที่รู้ดีว่าการดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน และเล่นการพนัน เป็นสาเหตุแห่งความหายนะ
ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาประเภทใด
ก. ปัญญารู้จักเหตุและโทษของความเสื่อม (อปายโกศล)
ข. ปัญญารู้จักเหตุและประโยชน์ของความเจริญ (อายโกศล)
ค. ปัญญารู้จักเหตุและอายความเสื่อมและรู้วิธีสร้างความเจริญ (อุปายโกศล) ง. ปัญญาที่เกิดจากการฝึกอบรมสมาธิภาวนา (ภาวนามยปัญญา)
ตอบ ก. ปัญญารู้จักเหตุแห่งความเสื่อม (อปายโกศล) คือรู้ว่าสิ่งใดเป็นความเสื่อม มีสาเหตุ
เกิดจากอะไร

9. ปัญญาที่ได้จากการฟังคำบรรยายและอ่านตำรา เรียกว่า
ก. ปัญญาแท้ ข. สตุมยปัญญา
ค. จินตามยปัญญา ง. ภาวนามยปัญญา
ตอบ ข. สตุมยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้ที่เกิดจากการฟังและการอ่าน

10. ในขณะที่ประเทศปากีสถาน ได้ประสบปัญหาแผ่นดินไหว จนเป็นเหตุตึกถล่มทับผู้คนจำนวนมาก
และได้มีประเทศต่างๆให้ความช่วยเหลือ ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ ถือว่ายึดถือหลักธรรมตาม
ข้อใด
ก. อิทธิบาท 4 ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรม 4 ง. อคติ 4
ตอบ ข. สังคหวัตถุ 4 คือ เป็นหลักธรรมเพื่อการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหลักธรรม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน ประกอบด้วย 1. ทาน 2. ปิยวาจา 3. อัตถจริยา 4. สมานัตตาหน้า: [1]